Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-03-22
"Jak budowa? kluczowe komunikaty"

Jak budowa? kluczowe komunikaty

Gdyby kto? teraz poprosi?, ?eby? w dwóch lub trzech zdaniach opowiedzia? co robi Twoja firma, wiedzia?by? co powiedzie?? Nie jeste? jedyny, który ma taki k?opot.

Ale jak wyobra?asz sobie skuteczn? komunikacj? z klientami, dziennikarzami i opini? publiczn? bez umiej?tno?ci tworzenia jasnych, konkretnych i przekonuj?cych przekazów?

Dlatego w?a?nie Pressence Public Relations prowadzi dla swoich klientów szkolenia medialne.

Bez wiedzy jak si? przygotowa? do wywiadu, jak budowa? kluczowe przekazy i jak odpowiada? na pytania ka?dy kontakt z reporterem mo?e zako?czy? si? w najlepszym przypadku niemi?ym rozczarowaniem, w najgorszym – medialn? katastrof?.

Krótko, jasno i na temat

Ekspert medialny uczy jak przygotowa? i wykorzysta? kluczowe komunikaty – krótkie, sugestywne i atrakcyjne dla mediów przekazy o tym, co robi Twoja firma. Tre?? i forma tych komunikatów zmienia si? zale?nie od odbiorców. To, co powiesz reporterowi lokalnej gazety b?dzie si? ró?ni? od przekazów dla inwestorów lub liderów opinii.

Najlepsze medialne przekazy s? krótkie – nie wi?cej ni? trzy zdania. S? zbudowane z prostych s?ów opowiadaj?cych o tym, co robisz i dlaczego jest to wa?ne dla konkretnej grupy odbiorców. Du?o w nich porówna? i przyk?adów utrwalaj?cych g?ówn? my?l.

Zbyt d?ugiej listy nikt nie zapami?ta. Wybierz tylko najbardziej aktualne i najciekawsze informacje. Na czym Ci dzisiaj najbardziej zale?y? Co dziennikarze i konsumenci powinni wiedzie? o Twojej firmie i jej produktach i/lub us?ugach? Czego od nich oczekujesz? Stre?? to w trzech kluczowych punktach. Dodaj mocne argumenty i jasne przyk?ady t?umacz?ce dlaczego s? wa?ne.

To mo?e by? wykres pokazuj?cy wzrost liczby klientów w zesz?ym roku. Mo?e to by? informacja o nowym oprogramowaniu usprawniaj?cym obs?ug? klientów. Mo?e opatentowanie wynalazku, który rozwi??e dotkliwy problem.

Tre?? i forma

Po wyborze trzech komunikatów pomy?l jak je dopasowa? tre?ci? i form? do konkretnych sytuacji (na przyk?ad wywiad radiowy, prezentacja biznesowa, konferencja bran?owa) i grup odbiorców (na przyk?ad dziennikarze, inwestorzy, politycy).

Zacznij od krótkiego przypomnienia misji. Jakie komunikaty przeka?esz pracownikom? Co powiesz mediom? Co inwestorom lub potencjalnym klientom? W wywiadzie telewizyjnym lub wyst?pieniu publicznym? Prosty j?zyk pomaga dopasowa? przekaz do ka?dej sytuacji.

Pami?taj, ?e na zebraniach z pracownikami lub w wywiadach telewizyjnych "na ?ywo" b?dziesz musia? odpowiada? na pytania. Jakie to mog? by? pytania? Jak po??czy? odpowiedzi z Twoimi kluczowymi przekazami?

Prze?wicz wszystko na g?os kilka razy ze stoperem w d?oni. Nagraj wypowiedzi na video. Wyrzu? najs?absze argumenty i najmniej przekonuj?ce przyk?ady. Skró? odpowiedzi i popraw b??dy.

Je?eli nadal nie jeste? zadowolony z efektu, popro? o pomoc do?wiadczonego trenera medialnego. Je?li nauczysz si? budowa? kluczowe komunikaty, Twoje kontakty z mediami b?d? mniej stresuj?ce i bardziej skuteczne.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 1.00 MediaGapa - ocena artykułu: 1.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Firma Twitter Gazeta Dziennikarz Gapa Kaczy?ski Media Komunikacja Wywiad Pressence Agencje Szef Reporter Prawda Reporterzy Problem Public Klienci Klient Dziennikarze Informacja Rzecznik Praktycy Internet Tusk Relations Polska PRACOWNICY RelacjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Co mówi u?cisk d?oni
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl