Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2013-01-30
"Jak Twitter pomaga w szkoleniach medialnych"

Jak Twitter pomaga w szkoleniach medialnych

Jednym z najwi?kszych wyzwa? dla uczestników naszych szkole? medialnych jest wyja?nienie czym si? zawodowo zajmuj? – w maksymalnie 10 sekund.

10 sekund. Tyle ?rednio trwa wypowied? w telewizyjnym lub radiowym programie informacyjnym. Skoro reporter wykorzysta tylko kilka sekund, nie ma powodu mówi? d?u?ej – tylko tak mo?na zapewni? sobie ca?kowit? kontrol? nad przekazem dla mediów.

Dla kogo pracujesz? Czym si? zajmujesz? Dlaczego to wa?ne? Standardowe reporterskie pytania, na które ma?o kto potrafi krótko, ciekawie i przekonuj?co odpowiedzie?.

To prawda, ?e trudno o zwi?z?e, jasne i rzeczowe odpowiedzi kiedy w ostrym ?wietle reflektorów reporter zadaje seri? trafnych i nieprzyjemnych pyta?. Jednak ka?dy kto regularnie kontaktuje si? z mediami rozumie wag? ka?dego s?owa, szczególnie w sytuacji kryzysowej.

Twitter uczy precyzji i zwi?z?o?ci

Mo?e to dziwne, ale znakomitym sposobem nauczenia si? przekazywania skondensowanych komunikatów jest rozpocz?cie komunikacji na Twitterze. W tym popularnym serwisie ka?dy przekaz nie mo?e mie? wi?cej ni? 140 znaków. Na Twitterze trzeba mówi? jasno i krótko – liczy si? ka?de uderzenie w klawiatur?.

Na Twitterze nie ma miejsca na kwiecist? proz? i skomplikowane wywody. Krótkie s?owo ma wi?ksz? warto?? od d?ugiego. Nie mo?na ucieka? od g?ównego w?tku.

Na spotkaniach z klientami, wspó?pracownikami lub dziennikarzami – tak?e pisz?c informacj? prasow? lub raport z badania – respektowanie zasady zwi?z?o?ci rodem z Twittera zmusza do zastanowienia si? nad doborem w?a?ciwych s?ów i zaplanowania tego, co i jak chcesz przekaza?.

Twitter uczy zwi?z?o?ci i klarowno?ci – cho? znam te? zarzuty krytyków, ?e niszczy sztuk? "inteligentnej" konwersacji. (To temat na odr?bn? dyskusj?).

Niektórym wydaje si?, ?e wi?ksza liczba s?ów u?atwia reporterowi zrozumienie problemu, szczególnie kiedy temat dotyczy skomplikowanych, technicznych kwestii. Jest dok?adnie odwrotnie: im wi?cej s?ów, tym trudniej wy?apa? sedno i wi?ksze ryzyko, ?e nie sko?czysz zdania, bo reporter... zada kolejne pytanie.

We? tak?e pod uwag? fakt, ?e dziennikarze coraz ch?tniej korzystaj? z Twittera (zobacz nasz? list? reporterów na Twitterze) w poszukiwaniu ciekawych informacji o nowych produktach i us?ugach. Wykorzystuj? te? Twittera do publikacji krótkich informacji o wa?nych wydarzeniach, aferach, wyrokach i kryzysach. S? przyzwyczajeni do takiej formy komunikacji i cz?sto w?a?nie takiego precyzyjnego przekazu oczekuj? w wywiadzie.

Korzy?ci ze zwi?z?o?ci

?adne przes?anie nie jest zbyt krótkie je?li jest ciekawe i zawiera oryginaln? my?l.

Korzystanie z Twittera uczy stylu komunikacji przydatnego w kontaktach z mediami.

Oto pi?? korzy?ci:

1. Nie mo?na improwizowa?.

Na Twitterze musisz zaplanowa? swoj? wypowied? tak, ?eby zmie?ci?a si? w 140 znakach – przed wywiadem dla mediów tak?e musisz dok?adnie przygotowa? tre?? przes?ania.

2. D?ugie s?owa przeszkadzaj?.

Wielosylabowe wyrazy zajmuj? zbyt du?o miejsca na Twitterze. D?ugie s?owa os?abiaj? tempo konwersacji z reporterem. Dla ka?dego d?ugiego s?owa mo?na znale?? krótszy odpowiednik.

3. Nie zasypuj faktami.

W jednym wpisie na Twitterze mo?esz zmie?ci? tylko jedn? my?l. W wywiadzie dla mediów pilnuj zasady: jedno zdanie – jeden komunikat. Nie rzucaj od razu na stó? wszystkich kart.

4. Zwi?z?o?? u?atwia komunikacj?.

Na Twitterze nie ma miejsca na zawi?e wywody. Reporter te? nie oczekuje d?ugich wyja?nie?. Je?li nie potrafisz mówi? jasno i precyzyjnie, nie masz szansy na publikacj?.

5. Wra?enie zostaje.

Mo?esz oczywi?cie usun?? nieprzemy?lany wpis na Twitterze lub wyrzuci? gazet?, ale nie mo?esz zatrze? z?ego wra?enia. Twój komentarz online b?dzie ?y? wiecznie – tak jak w prasie, radio i telewizji.

Konkluzja

Je?li potrafisz tworzy? ciekawe, tre?ciwe i przekonuj?ce przekazy – takie jak na Twitterze – reporterzy b?d? cz??ciej Ciebie cytowa?.

Nie twierdz?, ?e wszystkie odpowiedzi musz? by? has?owe i lapidarne. W wywiadzie jest te? miejsce na d?u?szy wywód. Chodzi o to, ?eby to, co najwa?niejsze zosta?o podane celnie i zwi??le – bo tylko takie przekazy wyró?niaj? si? w mediach.

Jakie widzisz medialne korzy?ci z korzystania z Twittera? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.00 MediaGapa - ocena artykułu: 3.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Twitter Szef Dziennikarze Relations Klienci Public Kaczy?ski Reporter PRACOWNICY Pressence Relacje Wywiad Gazeta Problem Internet Klient Praktycy Media Polska Komunikacja Dziennikarz Informacja Gapa Reporterzy Google Agencje Rzecznik Tusk FirmaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Co mówi u?cisk d?oni
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl