Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-12-19
"5 powodów dlaczego nie warto ze mn? wspó?pracowa?"

5 powodów dlaczego nie warto ze mn? wspó?pracowa?

My?lisz o zatrudnieniu konsultanta PR?

Je?li odpowiesz twierdz?co na co najmniej jedno z pi?ciu pyta?, oszcz?d? sobie zachodu i pieni?dzy – jeszcze mnie nie potrzebujesz.

Zatrudnienie eksperta PR jest inwestycj? i jak ka?da inwestycja musi by? dok?adnie przemy?lane i zaplanowane – trzeba okre?li? czas, ?rodki, cele i sposób pomiaru sukcesu.

Zbyt wczesne skorzystanie z public relations zwykle nie daje zadowalaj?cych efektów. Je?li si? rozczarujesz na tym etapie, nie b?dziesz chcia? PR kiedy b?dziesz tego naprawd? potrzebowa?.

1. Nie masz jasnej wizji tego, co mog? dla Ciebie zrobi? i jak zmierzy? sukces?

Zbyt cz?sto firmy wynajmuj? agencje PR (nawet kilka), bo uwa?aj?, ?e tak nale?y (moda?) lub wierz?, ?e to automatycznie podnosi ich presti?. Maj? natomiast mgliste poj?cie o tym, co chc? osi?gn?? i jak zmierz? rezultaty.

Mog? dla Ciebie pracowa? je?li zdefiniujesz swoje cele (nie musz? by? wszystkie) i podasz metody pomiaru, które pomog? osi?gn?? szersze strategiczne cele biznesowe. Je?li jednak nie wiesz czego ode mnie oczekujesz i do czego zmierzasz, nie dzwo? do mnie.

2. Uwa?asz, ?e nie rozumiem specyfiki Twojej firmy i bran?y?

Dobrzy eksperci komunikacji to nie tylko osoby, które maj? dobre kontakty w mediach, umiej?cy zainteresowa? dziennikarzy ciekawymi tematami. To ludzie, którzy rozumiej? wizj? i misj? Twojej firmy. Je?li masz wra?enie, ?e nie rozumiem o czym mówisz, nie kontaktuj si? ze mn?.

Kto? kto nie rozumie specyfiki tego, co robisz, nigdy nie wypracuje oczekiwanych efektów – inwestycja stanie si? kosztem.

3. S?dzisz, ?e media spo?eczno?ciowe mog? zaszkodzi? Twojej firmie?

Media spo?eczno?ciowe mog? pomóc ka?dej firmie. Nie wszystkie, ale dla ka?dej firmy znajdzie si? jaka? platforma komunikacji online, dzi?ki której osi?gnie warto?ciowy wynik.

Uwa?aj na "ekspertów", którzy pod byle pretekstem odrzucaj? media spo?eczno?ciowe. Podobnie traktuj tych, którzy ?arliwie namawiaj? do aktywno?ci we wszystkich serwisach spo?eczno?ciowych.

Jak w ka?dym planowaniu biznesowym musisz oceni? co jest potrzebne a co niezb?dne i umie? dostosowa? si? do nowych wyzwa?.

Media spo?eczno?ciowe to po prostu inna forma komunikacji z konsumentami, mediami i rynkiem – trzeba je doda? do zestawu narz?dzi umo?liwiaj?cych osi?gni?cie wyznaczonych celów. Je?li my?lisz inaczej, nie jeste? gotowy na PR.

4. Nie chcesz opowiedzie? mi o swoich planach, warto?ciach i wizji?

Trudno odnie?? rynkowy sukces bez skutecznej komunikacji. Pomog? poprawi? interakcje z konsumentami – obecnymi i nowymi – ale musz? wiedzie? na czym Ci najbardziej zale?y, jak dzia?a firma i co motywuje pracowników do sukcesu.

Nasza wspó?praca powinna opiera? si? na partnerskich zasadach, bo ekspert PR to nie dostawca spinaczy. Je?li nie chcesz dzieli? si? t? wiedz?, nie pro? mnie o pomoc.

5. Nie masz ochoty zainwestowa? w nasz? wspó?prac? odpowiedniej ilo?ci czasu?

Jeden wywiad w telewizji nie buduje reputacji, cho? mo?e j? zrujnowa?. Udany wywiad to tylko etap w podró?y. Budowanie lojalno?ci konsumentów w czasach kiedy cena czyni cuda wymaga czasu, konsekwencji i cierpliwo?ci.

Ka?dy kto opowiada o magicznych sztuczkach, drogach na skróty i tajemniczych zakl?ciach, zachowuje si? nieuczciwie.

W PR chodzi o pomna?anie kapita?u komunikacyjnego. Je?li uwa?asz, ?e mog? pomóc, czekam na kontakt. Mój telefon 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 2.00 MediaGapa - ocena artykułu: 2.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relations Informacja Dziennikarze Firma Tusk Praktycy Public Agencje Kaczy?ski Prawda Klient Reporterzy Pressence Gapa Klienci Internet Szef Reporter Media Gazeta Twitter Google PRACOWNICY Dziennikarz Rzecznik Relacje Polska Problem Wywiad KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl