Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2013-09-19
"Trzy kroki od przepa?ci, czyli jak wybiera? przebojowe tematy dla mediów"

Trzy kroki od przepa?ci, czyli jak wybiera? przebojowe tematy dla mediów

Kiedy rozpoczynam wspó?prac? z nowym klientem najcz??ciej nie brakuje mu pomys?ów na tematy, którymi chce zainteresowa? media.

Niektóre s? znakomite. Inne godne uwagi. Jeszcze inne takie sobie lub zupe?nie nietrafione. Takie efekty daje burza mózgów – masz na kartce d?ug? list? pomys?ów ró?nej warto?ci.

Kolejny krok polega na wybraniu tych najlepszych. To w?a?nie te tematy zasil? plan PR.

Jak wygl?da proces, który ma wy?oni? najlepsze pomys?y? Jak przeprowadzi? burz? mózgów, ?eby otrzyma? jak najwi?cej oryginalnych idei? Co wyró?nia dobr? propozycj? dla mediów?

Wszystko to skomplikowane pytania, ale przez lata praktyki wypracowa?em metod? selekcji najbardziej atrakcyjnych propozycji.

Oceniaj?c medialn? warto?? tematu zadaj? klientowi trzy pytania:

I. Czy temat jest ciekawy?

Celem kampanii PR jest doprowadzenie do pozytywnych publikacji w mediach, które przynios? klientom korzy?ci finansowe. Skal? sukcesu mierzy si? tym o naszych klientach mówi si? w wa?nych gazetach, programach radiowych i telewizyjnych oraz mediach internetowych.

?eby osi?gn?? ten cel, kontaktujemy si? z redaktorami, producentami i dziennikarzami, którzy podejmuj? ostateczne decyzje o tym jakie informacje przeka?? opinii publicznej. Klienci my?l?, ?e pracuj? dla nich, ale tak naprawd? pracuj? dla redaktorów, producentów i dziennikarzy, bo je?li media nie doceni? moich stara?, nie mog? nic zrobi? dla swoich klientów.

Je?li przeka?? dziennikarzowi propozycj? tematu, który – jego zdaniem – nie zaciekawi czytelników, czy b?dzie mnie za to nosi? na r?kach? Oczywi?cie, ?e nie!

Je?li temat jest nudny, nie ma sensu zawraca? g?owy dziennikarzowi.

Oto jak sprawdzi? czy temat jest ciekawy:

1. Dlaczego czytelnicy Rzeczpospolitej chcieliby o tym przeczyta??

2. Czy kiedy? widzia?e? podobny temat na stronach Gazety Wyborczej? Je?li nie, dlaczego uwa?asz, ?e tym razem b?dzie inaczej?

3. Je?li media kiedy? o tym mówi?y, dlaczego mog? zechcie? powróci? do tego w?tku?

II. Czy masz co? warto?ciowego do powiedzenia?

Zak?adaj?c, ?e nasza propozycja tematu pomy?lnie zaliczy?a pierwsze pytanie, nast?pne dotyczy tego czy klient jest w oczach mediów najlepszym ?ród?em informacji w tej sprawie.

Oczywi?cie, Drogi Kliencie, czytelnicy z przyjemno?ci? przeczytaj? artyku? na ten temat, ale jak mamy przekona? dziennikarza, ?e to w?a?nie z Tob? ma o tym porozmawia?? Dlaczego ma wymieni? Twoje nazwisko i nazw? firmy – a nie na przyk?ad, konkurencji?

Oto pytania testuj?ce Twoj? wiarygodno??:

1. Czy masz jakie? dane, które pomog? dziennikarzowi napisa? ciekawy artyku??

2. Czy jeste? bran?owym liderem? Czy wiesz najwi?cej o tym trendzie?

3. Czy wiesz co? na ten temat o czym nie wiedz? inni?

4. Czy mo?esz podzieli? si? studium przypadku, które do??czymy do naszej propozycji?

III. Czy temat s?u?y naszym interesom?

Ostatnie pytanie pokazuje moj? rol? w procesie wy?aniania najlepszych tematów.

Nie chodzi o to, ?eby media pisa?y o nas dla samego pisania, prawda? Firma ma strategiczne cele i im powinny by? podporz?dkowane relacje z mediami.

Zawsze mo?na powiedzie?, ?e chodzi o "zwi?kszenie rozpoznawalno?ci marki" lub "popraw? wizerunku", ale dobry plan PR zawiera bardziej konkretne cele.

W ko?cu zale?y mi na tym, ?eby klienci mówili: "Odnosimy sukcesy w du?ej mierze dzi?ki temu, ?e naszym public relations zajmuje si? Bogus?aw Feliszek" – taki efekt mo?na uzyska? tylko ??cz?c tre?? propozycji tematów dla mediów ze strategicznymi biznesowymi celami klienta.

Konkluzja

Je?li jeste? w ?rodku kampanii PR, odpowiedz na te trzy pytania i wyci?gnij wnioski. Je?eli przygotowujesz nowy program public relations, wyt?umacz decydentom dlaczego warto je sobie zada? na samym pocz?tku.

Mo?esz oczywi?cie powiedzie?: przecie? te pytania s? takie proste! To tylko pierwsze wra?enie. Zgoda, ?e kieruje nimi zdrowy rozs?dek, ale jak?e cz?sto od sensownego planu PR dzieli go przepa??, w której gin? pieni?dze, czas i entuzjazm.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 2.50 MediaGapa - ocena artykułu: 2.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Twitter Kaczy?ski PRACOWNICY Reporter Komunikacja Public Firma Google Gapa Polska Klienci Informacja Relacje Pressence Rzecznik Prawda Media Relations Gazeta Dziennikarze Tusk Dziennikarz Agencje Wywiad Praktycy Szef Klient Problem InternetStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl