Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-05-01
"Test ofiary losu"

Test ofiary losu

Jeste? zm?czony ci?g?ymi zmianami? Nie rozumiesz sensu reformy emerytalnej? Zastanawia?e? si? jak unikn?? osobistej odpowiedzialno?ci i wykorzysta? rz?d do p?acenia Ci za wszystkie niepowodzenia? Nie tra? nadziei! Ty te? mo?esz by? ofiar? z?o?liwego losu.

Mo?esz bez wyrzutów sumienia zarobi? na poczuciu winy u innych. Tylko pomy?l - ju? nigdy nie b?dziesz musia? przeprasza? lub ponosi? konsekwencji za swoje wyst?pki.

Po co pracowa?, skoro mo?esz wini? innych za brak pracy. W?a?ciwie to ka?dy korzystaj?c z odrobiny inteligencji, sprytu, aktorskich gestów i znajomo?ci mediów mo?e trafi? na pierwsze strony gazet jako ofiara: a. niesprawiedliwo?ci, b. spisku, c. bezrobocia, d. seksizmu, e. globalnego ocieplenia relacji mi?dzy politykami :-)

Odpowiedz na 10 pyta?, ?eby przekona? si? jak ?atwo jest zosta? ofiar? losu!

___ 1. Je?li masz rodziców, przyznaj sobie 2 punkty. Ka?dy rodzic robi b??dy, za które musisz p?aci?. Je?li masz wyj?tkowych rodziców, napisz 4 punkty, gdy? musia?e? w skryto?ci ducha znosi? wszystkie perfidne upokorzenia, których Ci nie szcz?dzili. Je?eli rodzice si? rozwiedli, karali fizycznie lub sprawdzali szkolne prace, masz 5 punktów. Pos?usze?stwo wobec rodziców niszczy delikatn? psychik? dziecka.

___ 2. Je?eli chodzi?e? do szko?y, na pewno zmuszano Ciebie do pisania testów, zdawania egzaminów i skakania przez koz?a. To kolejne nadu?ycie. Je?eli mia?e? dobre oceny, dodaj tylko 2 punkty. Z?e oceny daj? prawo do 4 punktów. Je?eli nie mog?e? przynosi? do szko?y procy, no?a i narkotyków, napisz 5 punktów za psychiczne zn?canie.

___ 3. Je?eli by?e? zwolniony w ramach redukcji etatów, masz g?upiego szefa, wykonujesz nudn? prac?, zmagasz si? z obs?ug? komputera, nigdy nie us?ysza?e? "dzi?kuj?", jeste? zmuszony pracowa? po godzinach, miej odwag? dopisa? sobie 3 punkty. Jeste? kopalni? roszcze? wobec ?wiata. Je?eli spó?niasz si? do pracy cz??ciej ni? dwa razy w miesi?cu, dopisz 2 punkty.

___ 4. Je?li kiedykolwiek zatrzyma?a Ciebie policja, napisz 1 punkt. Je?eli policjant si? nie u?miecha? lub zbli?y? si? na co najmniej pó? metra, masz 2 punkty. Je?eli podniós? r?k?... po d?ugopis - 3 punkty. By?e? oskar?ony - masz 4 punkty. Masz prawomocny wyrok - 7 punktów. Tak. System prawny by? dla Ciebie bezlitosny. Je?eli by?e? wystarczaj?co przewiduj?cy, aby nagra? wszystko na video, masz szans? na kolejne 3 punkty. S? re?yserzy filmowi, którzy utwierdz? Ciebie w przekonaniu o ca?kowitej niewinno?ci. Udzia? w talk-show? Dobry pomys?!

___ 5. Je?eli czyta?e? pseudo-psychologiczne ksi??ki, z których dowiedzia?e? si? jak daleko Ci do perfekcji, masz prawo szuka? ?róde? k?opotów w "czarnych otch?aniach psychiki". Je?eli czujesz, ?e co? Ci dolega, ale nie potrafisz tego nazwa?, masz prawo do 3 punktów. Je?li ju? znalaz?e? nazw? dla swojej choroby, masz 5 punktów.

___ 6. Je?li jesz du?o s?odyczy i zauwa?y?e? u siebie nagle ataki w?ciek?o?ci, masz 2 punkty. Cukier niszczy system nerwowy.

___ 7. Je?eli czujesz nieposkromion? wol? korzystania w sklepie z kart kredytowych bez pokrycia na koncie, masz 2 punkty. Zapisz si? do Anonimowych Kredytobiorców po wiarygodne referencje. Je?li wi?kszo?? zakupów robisz w supermarketach, ?mia?o dodaj 1 punkt. Kupujesz tylko w niedziele? Dodatkowe 2 punkty.

___ 8. Je?eli Twoje zachowanie odbiega od ustawowej normy, poszukaj przyczyny w ?wiecie wirusów, mikrobów, zmian genetycznych i toksyn. Sprawd? piekarni? i kiosk z gazetami. Na pewno co? znajdziesz za 2 punkty. "Wiadomo?ci" i filmy telewizyjne systematycznie dostarczaj? szkodliwych substancji. Dodaj 2 punkty, je?li mieszkasz na Górnym ?l?sku lub na terenach po by?ych PGR-ach. Je?li widzisz nad sob? toksyczn? chmur? - 5 punktów.

___ 9. Je?eli jeste? uzale?niony od alkoholu, tytoniu lub narkotyków, trafi?e? na kopalni? z?ota. 5 punktów jak w banku. Zero odpowiedzialno?ci - jeste? przecie? uzale?niony. Je?eli zerwa?e? z na?ogiem i wytrwa?e? w swoim postanowieniu d?u?ej ni? 5 lat, tracisz prawo do cennych punktów. Nie nadajesz si? na ofiar? losu, bo masz za siln? wol?. Je?eli kilkakrotnie bez powodzenia próbowa?e? zerwa? z na?ogiem, zas?ugujesz na bonusowe 5 punktów.

___ 10. Je?eli kiedykolwiek s?ucha?e? w telewizji debaty politycznej d?u?ej ni? 5 minut lub ogl?da?e? drastyczne sceny ze ?wiata zwierz?t, jeste? ofiar? DPN (Diabolicznego Programowania Neurotycznego). Je?eli komu? si? z tego zwierzy?e?, masz 5 punktów. Ale przesta? ju? o tym rozmawia?! Ofiary nie grzesz?. Grzech musi by? ?wiadomy, a Ty przecie? nie masz wp?ywu na swoje zachowanie.

___ Punkty Karne: Je?eli zmiany Ciebie ekscytuj? i dostrzegasz w nich now? szans?; je?eli nie winisz innych za swoje niepowodzenia; je?li zgadzasz si?, ?e "wypadki chodz? po ludziach" i nie biegniesz z ka?d? spraw? do adwokata; je?li uwa?asz, ?e ?wiat nie musi Ciebie codziennie uszcz??liwia? i tylko od Ciebie zale?y czy wykorzystasz nowe okazje; i na koniec, je?li ten test jest dla Ciebie frustruj?cy i nie rozumiesz dlaczego kto? jest gotowy po?wi?ci? tyle czasu i energii, aby zosta? prawdziw? ofiar? losu, odejmij 25 punktów.

Wyniki i komentarze:

55-45 punktów: Jeste? prawdziw? ofiar? losu, k?amiesz albo naprawd? s?dzisz, ?e jest jaka? nagroda za wype?nienie tego g?upiego testu.

44-35 punktów: Na co czekasz? Wystarczy tylko bardziej si? postara?. Nie daj si? ubiec mniejszym ofiarom losu.

34-25 punktów: Z odrobin? szcz??cia (sic!) i wyobra?ni dasz sobie rad? w konkursie na ofiar? losu.

24-15 punktów: Wykorzystaj swój najs?abszy punkt, aby "g??biej wej??" w niepowodzenie. Na pewno jest jaka? nisza jeszcze przez nikogo nie spenetrowana. Nawet, je?li si? nie uda, nie b?dziesz mie? do siebie pretensji, ?e nie spróbowa?e?.

14 punktów lub mniej: Oj, niedobrze, niedobrze! Nie masz potencja?u na "rasow?" ofiar? losu. P?acisz jednak podatki, kupujesz gazety i korzystasz z Internetu. Nie tra? nadziei, ?e wcze?niej czy pó?niej co? si? nie uda ;-(

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Dziennikarze Gazeta Dziennikarz Firma Informacja Szef Kaczy?ski Relations Gapa Media Google Komunikacja Rzecznik Klienci Pressence PRACOWNICY Problem Klient Agencje Tusk Polska Public Praktycy Reporterzy Reporter Wywiad Twitter Internet RelacjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl