Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-01-09
"45 pyta? zadawanych przez media po próbie samobójczej prokuratora"

45 pyta? zadawanych przez media po próbie samobójczej prokuratora

Pytania najcz??ciej zadawane przez dziennikarzy po próbie samobójczej prokuratora wojskowego w Poznaniu:

1. Co si? sta?o?

2. Jaka by?a przyczyna?

3. Jakie wnioski?

Te trzy ogólne pytania mog? s?u?y? jako drogowskazy pokazuj?ce kierunki szczegó?owych pyta? dotycz?cych tego kryzysu:

1. Co si? wydarzy?o?

2. Kiedy to si? sta?o?

3. Gdzie to si? sta?o?

4. Kim jest poszkodowany?

5. Kiedy otrzyma? pomoc? Kto mu jej udzieli??

6. Jaki jest stan zdrowia poszkodowanego?

7. Czy grozi mu jakie? bezpo?rednie niebezpiecze?stwo?

8. Co robi si? w zwi?zku z tym przykrym wydarzeniem?

9. Czego mo?emy si? spodziewa? w najbli?szym czasie?

10. Czy mog? pojawi? si? jeszcze jakie? nieprzewidziane komplikacje?

11. Dlaczego dosz?o do wypadku?

12. Jaka by?a bezpo?rednia przyczyna?

13. Czy by?y jeszcze inne przyczyny?

14. Czy by?y jakie? sygna?y ostrzegaj?ce o próbie samobójstwa?

15. Dlaczego nie uda?o si? tego unikn???

16. Je?eli nie znamy w tej chwili dok?adnej przyczyny, co mog?o by? t? przyczyn??

17. Kto doprowadzi? do tego przykrego wydarzenia?

18. Kogo nale?y za to wini??

19. Czy mo?na by?o tego unikn???

20. Czy wszystkie osoby zajmuj?ce si? opanowaniem sytuacji dzia?aj? profesjonalnie i skutecznie?

21. Kiedy dowiedzia?/a si? pan/pani o tym, co si? wydarzy?o?

22. Jaka by?a pana/i pierwsza my?l?

23. Jaka by?a pana/i pierwsza reakcja?

24. Jaka by?a pierwsza decyzja?

25. Kto prowadzi post?powanie wyja?niaj?ce?

26. Jakie b?d? dzia?ania po zako?czeniu post?powania wyja?niaj?cego?

27. Co ustalono do tej pory?

28. Dlaczego nie zrobiono wi?cej, aby zapobiec temu przykremu wypadkowi?

29. Jakie jest pana/i osobiste zdanie na ten temat?

30. Jakie przepisy reguluj? zachowanie w takich sytuacjach?

31. Czy dosz?o do z?amania prawa/przepisów/procedur?

32. Jak pewne s? informacje dotycz?ce obowi?zuj?cych przepisów prawnych?

33. Czy kto? pope?ni? jakie? b??dy?

34. Czy jest pan/i pewny/a, ?e to by?y b??dy?

35. Czy powiedzia?/a pan/i nam wszystko co pan/i wie?

36. Czego pan/i nam nie powiedzia?/a?

37. Czy bierze pan/pani pe?n? odpowiedzialno?? za to, co si? sta?o?

38. Czy podobne wydarzenie mia?o miejsce w przesz?o?ci?

39. Czy takie wydarzenie mo?e powtórzy? si? w innym miejscu?

40. Jaki jest najgorszy scenariusz rozwoju wypadków?

41. Jakie wyci?gni?to wnioski?

42. Co mo?na zrobi?, aby to si? ju? nie powtórzy?o?

43. Kiedy poznamy wi?cej szczegó?ów?

44. Jakie kroki s? podejmowane, aby wykluczy? powtórzenie si? takiego wydarzenia?

45. Jaka p?ynie z tego nauka?

Jakie pytanie pomin??em? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
kto? 2012-01-12
s?abe pytania, bo s?aba wiedza?)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Polska Klienci Problem Wywiad Rzecznik Tusk Relacje Firma Praktycy Reporterzy Pressence Google Public Gazeta Klient Dziennikarz Agencje Informacja Media Komunikacja Internet Twitter Relations Kaczy?ski Reporter Gapa Dziennikarze Szef PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl