Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-11-03
"Agencja public relations – du?a czy ma?a?"

Agencja public relations – du?a czy ma?a?

Du?e firmy potrzebuj? du?ych agencji public relations. Zgoda? Nieprawda.

Dwuosobowa firma PR nie jest w stanie dobrze reprezentowa? interesów ?wiatowej sieci supermarketów. W?a?ciciel sklepu spo?ywczego na osiedlu nie potrzebuje us?ug globalnej agencji public relations. Zgoda?

Czy du?y znaczy z?y a ma?y pi?kny? Czy wspó?praca z du?? agencj? PR oznacza wysokie faktury? Czy ma?e agencje kulej? z jako?ci? us?ug, gdy? nie maj? wykwalifikowanych pracowników?

Du?y, ale ma?y

Du?e firmy MY?L?, ?e potrzebuj? du?ych agencji PR. Dlaczego? Bo potrzebuj? dost?pu do "najt??szych umys?ów", które mo?na znale?? tylko w du?ych agencjach i armii pracowników, którzy wzorowo wykonaj? wszystkie zlecone zdania.

W rzeczywisto?ci, w 99.99% sytuacji klient ma kontakt jedynie z wyznaczonym pracownikiem agencji (account manager) i jego zespo?em.

W wi?kszo?ci przypadków dla klienta pracuje tylko ma?y zespó?. I dobrze. ?le kiedy próbuje si? go przekona?, ?e do dyspozycji ma wszystkich pracowników agencji we wszystkich oddzia?ach na ca?ym ?wiecie.

S? du?e zmiany

To takie romantyczne kiedy Dawid (ma?a agencja) rywalizuje w przetargu z Goliatem (du?? agencj?) i takie przewrotne kiedy na koniec prezentacji mo?e powiedzie? z u?miechem: "S?u?ymy naszym klientom, nie inwestorom."

Ma?e agencje cz?sto wygrywaj? z wi?kszymi, gdy? za ka?dym razem musz? udowadnia?, ?e... nie s? gorsze – to hartuje, motywuje i rozwija. Mniejsze firmy wyspecjalizowa?y si? w niszowych us?ugach, na przyk?ad, w zarz?dzaniu komunikacj? kryzysow? – niektóre s? w swych specjalno?ciach bezkonkurencyjne.

Du?a czy ma?a – to nie jest najwa?niejsze pytanie. Bardziej liczy si? umiej?tno?? wspó?pracy z innymi dla dobra klienta. Inne kluczowe pytania: Jak agencja przyci?ga do siebie najlepszych pracowników? Jak dba o ich rozwój i karier?? Jak zarz?dza kapita?em wiedzy i umiej?tno?ci? Co robi, ?eby utrzyma? wysoki standard us?ug PR?

Wi?ksze agencje du?o nauczy?y si? w ostatnich latach od mniejszych konkurentów – sta?y si? bardziej elastyczne, bardziej skupiaj? si? na jako?ci us?ug i troszcz? si? o najlepszych pracowników. Ma?e agencje z kolei poprawi?y swoje modele biznesowe, zacz??y docenia? si?? aliansów strategicznych i sta?y si? mniej zale?ne od osobowo?ci swoich za?o?ycieli.

Kogo wybra??

Szukaj?c agencji PR zacznij od zdefiniowania swoich potrzeb – tak stworzysz list? oczekiwa? wobec agencji. Na przyk?ad, czego potrzebujesz bardziej: specjalistycznych umiej?tno?ci public relations czy konkretnej wiedzy dotycz?cej Twojej bran?y?

Kto ma znakomite public relations? Stwórz list? agencji PR, my?l?c o firmach, które podziwiasz. Dowiedz si? kto dla nich pracuje. Unikaj konkurencji, gdy? wi?kszo?? agencji nie zgodzi si? obs?ugiwa? dwóch firm z tej samej bran?y z powodu konfliktu interesów.

Zapytaj przyjació? i kolegów kogo ceni?. Jeszcze lepiej – porozmawiaj z dziennikarzami. Ch?tnie powiedz? kto im utrudnia i kto u?atwia prac? – ich pozytywnych referencji nie nale?y lekcewa?y?.

Kiedy masz gotow? krótk? list? (mo?e jest na niej ju? tylko jedna firma), podnie? s?uchawk? i zadzwo?. Pierwszy kontakt du?o powie o tym, czego mo?esz si? spodziewa?. Je?li szybko znajd? czas na spotkanie, to znak, ?e równie szybko reaguj? na zapytania mediów, a to dobrze rokuje przysz?ej wspó?pracy. Rzeczowa, fachowa i jasna prezentacja da kolejny sygna?, ?e rozmawiasz z w?a?ciwymi lud?mi.

Agencja z kas? i talentem

Wybór agencji PR przypomina troch? wbijanie gwo?dzia do ?ciany. Czasem potrzeba tylko du?ego m?otka, czasem precyzyjnego uderzenia! Czasem nie obejdzie si? bez wiertarki. Wiele organizacji wspó?pracuje z du?ymi i ma?ymi agencjami PR w zale?no?ci od potrzeb.

Klient nie potrzebuje ani du?ej ani ma?ej agencji PR – potrzebuje agencji z talentem i lepiej, ?eby to by? du?y talent!

Du?e firmy i ma?e, które chc? by? du?e, mog? si? oby? bez du?ych agencji PR. Ale one CHC? du?ej agencji – tak jak chc? samochód za 300,000 z?otych, mimo ?e mog? mie? bardzo podobne auto za 60,000 z?otych. Dlaczego? Bo sta? je na to! Innymi s?owy, klienci (od pewnego poziomu dochodów) chc? podpisa? umow? z agencj?, która przedstawi ofert? zgodn? z ich priorytetami w zakupach. Pal licho koszty – to musi robi? wra?enie!

Rozmiar agencji PR si? nie liczy. Licz? si? efekty. Licz? si? umiej?tno?ci. Liczy si? fachowa wiedza. Licz? si? kontakty i relacje. Liczy si? do?wiadczenie. Liczy si? pasja.

Zawsze powtarza?em: "Nie musisz mie? biura na Marsza?kowskiej, ?eby mie? klientów z Marsza?kowskiej." Dlatego uwa?am, ?e rozmiar agencji PR nie jest problemem. Je?li si? ze mn? zgadzasz, daj wszystkim jaki? mocny argument, ?e jeste? wyj?tkow?, ambitn? i utalentowan? agencj?. Zaczynasz my?le? inaczej? To mi?o :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Informacja Prawda Dziennikarze Kaczy?ski Polska Relacje Problem PRACOWNICY Klient Reporter Gazeta Pressence Agencje Klienci Internet Media Wywiad Rzecznik Firma Praktycy Relations Reporterzy Tusk Dziennikarz Google Gapa Komunikacja Szef Public TwitterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl