Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-09-18
"Panie Prezydencie, mam pomys?!"

Panie Prezydencie, mam pomys?!

W Pressence Public Relations stale szukamy nowych rozwi?za? jak pomóc bran?y PR i naszemu krajowi.

Na pocz?tku pa?dziernika s? wybory do Sejmu i Senatu. Partie polityczne przedstawiaj? konkurencyjne programy wyborcze, politycy t?umacz? dlaczego s? lepsi od rywali, dziennikarze zadaj? w naszym imieniu (tak mówi?) dociekliwe pytania. Nikt nie chce wyt?umaczy? jak zmniejszy? d?ug publiczny.

W ramach wyborczej dyskusji jako zaanga?owany obywatel (na pewno) i wyborca (by? mo?e) pragn? zaprezentowa? rewelacyjny pomys? uzdrowienia gospodarki. Przedstawiam go z wiar?, ?e Polacy dostrzeg? jego zalety i za??daj? natychmiastowego wprowadzenia w ?ycie.

Mój pomys? nie wzbudzi ?adnych kontrowersji. Co wi?cej, wywo?a entuzjazm w?ród wyborców, dla których najwi?ksz? warto?ci? jest dobro Rzeczypospolitej. Nie wymaga podniesienia (ani obni?enia) podatków, zwi?kszenia (lub zmniejszenia) p?acy minimalnej i pozwoli zaoszcz?dzi? w pa?stwowym bud?ecie mnóstwo pieni?dzy.

Jestem g??boko przekonany, ?e potrzeba nam wi?cej przetwarzania odpadów wtórnych.

Konkretnie, mam na my?li wtórne przetwarzanie ustaw.

Ustawy co dwa lata

Nie uwa?am, ?e co roku potrzebujemy pakietu nowych ustaw. Nowe uregulowania prawne powinny pojawia? si? co dwa lata.

Je?eli wybieramy prezydenta co pi?? lat, dlaczego rok w rok musimy zmienia? tyle ustaw?

Ka?dego roku pos?owie i senatorowie uchwalaj? setki ustaw. Potem ministrowie opracowuj? tysi?ce szczegó?owych aktów wykonawczych. I prawd? mówi?c, praktycznie nic si? nie zmienia.

Czy kto? widzi ró?nic? pomi?dzy ustawami z 2010 i 2011 lub 2009 i 2010? Czy naprawd? trzeba by?o przez cztery lata lata? rz?dowymi lub czarterowymi samolotami, je?dzi? s?u?bowymi limuzynami, organizowa? wys?uchania publiczne, sejmowe debaty i przes?uchania specjalnych komisji? Czy kto? widzi jak?? korzy??? Ja nie.

Za?ó?my, ?e zgodzimy si? uchwala? nowe ustawy tylko w lata parzyste. Wtedy w lata nieparzyste mo?emy wysy?a? parlamentarzystów na bezp?atny urlop do domu. Niech przez ten rok denerwuj? swoje rodziny, nie nas. Nikt nie zauwa?y ich nieobecno?ci na Wiejskiej, a my zaoszcz?dzimy mnóstwo publicznych pieni?dzy.

Minusy i plusy

Zdaj? sobie spraw?, ?e wys?anie naszych ustawodawców na rok do domu mo?e odbi? si? niekorzystnie na niektórych bran?ach, na przyk?ad, zmniejsz? si? obroty agencji towarzyskich. Spadnie te? liczba wpisów na Twitterze i Facebooku. Ale korzy?ci przewy?sz? straty.

?eby przy?pieszy? przyj?cie mojego pomys?u przez obydwie izby parlamentu proponuj? da? mu nazw? jednocz?c? wszystkie partie polityczne "Zjednoczona Deklaracja Ustawowej Niepodleg?o?ci 2011" – w skrócie ZDUN 2011. Jak b?d? pyta?, mo?emy powiedzie?, ?e chodzi o ocalenie naszych konstytucyjnych warto?ci.

Oto pi?? korzy?ci mojego pomys?u:

1. 50% mniej k?ótni w telewizji.

2. Mniejsze uzale?nienie od surowców energetycznych (w tym ropy) i zmniejszenie dziury ozonowej, gdy? parlamentarzy?ci nie b?d? tak cz?sto lata? samolotami po ca?ym ?wiecie na konferencje naukowe sponsorowane przez [nazwa dowolnej firmy farmaceutycznej, koncernu zbrojeniowego, producenta samochodów, itd.]

3. Zmniejszenie liczby politycznych blogów z tysi?ca do kilku.

4. Dysponuj?c wi?ksz? ilo?ci? wolnego czasu parlamentarzy?ci bardziej zadbaj? o swój wygl?d (si?ownia i botoks?), wykszta?cenie i znajomo?? j?zyków obcych (polecam chi?ski).

5. Prof. Tomasz Na??cz b?dzie mia? wi?cej czasu na pisanie ksi??ek.

Polecam mój pomys? z g??bi serca, na dobry pocz?tek wystarczy przetworzy? ustawy z zesz?ego roku – nie by?y takie z?e.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze Dziennikarz Komunikacja Klient Public Klienci Relacje Firma Tusk Pressence Media Problem Reporterzy Praktycy Gazeta Gapa Agencje Rzecznik Google Kaczy?ski Internet Polska Szef Wywiad Informacja Reporter Relations Prawda PRACOWNICY TwitterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl