Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-07-21
"Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe "

Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe

Na pocz?tek krótki quiz. Kto to powiedzia??

1. "My?la?em, ?e pan mi r?k? poda, a pan mi tu jakie? dokumenty daje."

a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk

2. "Niech pan mnie mo?e od razu przeprosi, bo inaczej, b?dzie mia? pan proces."

a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk

3. "Je?dzicie, przecinacie wst?gi i wam si? wydaje, ?e dzi?ki temu Polacy je?d?? po autostradach."

a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk

Spoty reklamowe, billboardy i... debaty telewizyjne – nie ma kampanii "informacyjnej" bez tych medialnych atrybutów.

Widzia?em wszystkie debaty prezydenckie po 1989 roku i wi?kszo?? debat szefów partii politycznych przed wyborami do parlamentu.

Jako konsultant public relations i analityk rynku politycznego przygotowa?em dla kandydatów do Sejmu i Senatu list? 7 punktów jak zachowa? si? w czasie telewizyjnej debaty:

1. Debaty telewizyjne s? ?atwe.

To taki ma?y brzydki sekret public relations – telewizyjne debaty s? ?atwiejsze od konferencji prasowych, spotka? z mieszka?cami w ratuszu czy "dociekliwych" programów w rodzaju "Kawa na ?aw?" czy "Kropka nad i".

W debacie wyborczej stawiasz mocn? tez?, dodajesz trzy przekonuj?ce argumenty, uwa?asz, ?eby nie narazi? si? widzom i na koniec og?aszasz zwyci?stwo. Spokojnie, kandydaci, to nic strasznego.

2. 10 pyta?, 10 odpowiedzi, jedno przes?anie.

Debata to nie zaskakuj?cy widzów i uczestników program, w którym jeste? przez godzin? skazany na ?ask? Moniki Olejnik, Tomasza Lisa lub Bogdana Rymanowskiego. W kampanii wyborczej wa?ne jest tylko jedno pytanie: "Dlaczego mamy g?osowa? na Ciebie a nie na innego kandydata?"

Odpowied? na to pytanie – Twoje kluczowe przes?anie – powinna znale?? si? we wszystkich odpowiedziach, od redukcji d?ugu publicznego przez obecno?? w Afganistanie i reform? ochrony zdrowia do legalizacji zwi?zków homoseksualnych. Trudne? Tak. Ale jak wiesz, to ju? nie takie trudne :-)

Wyborcze przes?anie Donalda Tuska: "Modernizujemy Polsk?. Kaczy?ski jest zbyt niebezpieczny." Kluczowy przekaz Jaros?awa Kaczy?skiego: "Polska potrzebuje zmiany. Tusk drepcze w miejscu."

Ka?da odpowied? na ka?de pytanie dziennikarza powinna by? wariacj? na temat kluczowego przes?ania. Sprawny polityk zaczyna lub ko?czy wypowied? w debacie stwierdzeniem: "To kolejny dowód dlaczego potrzebujemy zmiany... (kontynuacji lub czegokolwiek)."

3. Kamera jest zawsze w??czona.

Od wej?cia kandydata do budynku telewizji wszystko mo?e by? pokazane widzom – ka?da reakcja, ka?dy grymas i... ka?dy u?miech :-)

Bez wzgl?du na to, co mówi dziennikarz, kamera i mikrofon s? zawsze w??czone.

Jedn? z medialnych umiej?tno?ci dobrego polityka jest prawid?owa reakcja na atak przeciwnika. W?a?ciwie nie rozumiem dlaczego Donald Tusk jeszcze nie zaatakowa? Jaros?awa Kaczy?skiego s?owami: "Józef Pi?sudski przewraca si? w grobie kiedy s?yszy te s?owa..."

Na ka?dy atak reaguj delikatnym u?miechem i kiwaj przecz?co g?ow?. Udawaj, ?e co? notujesz... niewa?ne co piszesz, mo?e masz pomys? na prezent urodzinowy dla dziecka. Nie daj si? sprowokowa? i nie okazuj z?o?ci.

4. Medialny przebój.

Wyborcy rzadko ogl?daj? ca?? debat?. Najcz??ciej zapami?tuj? krótkie fragmenty powtarzane w ró?nych programach informacyjnych i publicystycznych.

Sprawny medialnie polityk potrafi wykreowa? taki "telewizyjny moment". Najpro?ciej zrobi? to przez bezpo?rednie zwrócenie si? do adwersarza: "W poprzedniej kampanii wyborczej obiecali?cie nie podnosi? podatków. Polacy mieli wraca? z Irlandii. Mia?y by? kilometry nowych autostrad. ?adna z tych obietnic nie zosta?a dotrzymana. To nieuczciwe."

Mówi si?, ?e aktorzy zwykle nie wiedz? co robi? z r?kami. Uczestnicy debaty politycznej maj? podobny k?opot z oczami. Najlepsi politycy przygotowuj?c si? do debaty kreuj? takie "medialne przeboje" albo patrz?c twardo w oczy oponentowi albo spogl?daj?c prosto do kamery.

5. Humor pop?aca.

Odrobina subtelnej ironii zwykle jest dobrze przyjmowana przez wyborców. Dlatego Donald Tusk ch?tnie rzuca z trybuny sejmowej wyzwanie opozycji: "Macie lepszy plan, lepsze propozycje, lepsze rozwi?zanie?... Ch?tnie pos?ucham."

Pami?tam z kampanii ameryka?skiej ?art Johna McCaina komentuj?cego plan zbudowania w Woodstock muzeum upami?tniaj?cego koncert z 1968 roku: "To by?o na pewno kulturalne i farmakologiczne wydarzenie. Nie mog?em w tym uczestniczy?, bo w tym czasie by?em zwi?zany innymi obowi?zkami." (McCain by? wtedy je?cem wojennym w Wietnamie.)

Uwaga: ludzie ?miej? si? tylko z dowcipów, w których widz? jakie? ziarno prawdy. Inteligentni politycy to rozumiej?.

6. Komfort i relaks.

Przygotowanie do debaty opiera si? na wyrobieniu u polityka w dyskusji poczucia maksymalnego relaksu. Relaks daje uczucie komfortu. Komfort buduje pewno?? siebie. Pewno?? siebie daje zwyci?stwo.

Przygotowuj?c naszego kandydata do debaty w 2001 roku tak bardzo zale?a?o nam na stworzeniu poczucia "bycia u siebie", ?e do studia przynie?li?my nawet fotele, na których przygotowywa? si? do wyst?pu. Tak, te fotele by?y ?adniejsze i bardziej wygodne od wyposa?enia studia.

7. Nie baw si? w prawnika.

Laicy uwa?aj?, ?e prawnicy s? dobrymi dyskutantami. B??d. Prawnicy s? cz?sto dobrymi adwokatami, ale struktura prawniczego wywodu jest taka: fakty, uzasadnienie, dowody, konkluzja. W debacie zawsze zaczyna si? od konkluzji – ona jest najwa?niejsza – dopiero potem jest miejsce na uzasadnienie, fakty i analiz?.

W debacie telewizyjnej medialna erystyka jest wa?niejsza od prawniczej retoryki – tu nie chodzi o przekonanie przeciwnika, ale zdobycie uznania opinii publicznej.

Konkluzja

Debat? cz??ciej si? przegrywa ni? wygrywa. Niefortunne wypowiedzi prezydenta Bronis?awa Komorowskiego w kampanii w 2010 roku nie odebra?y mu zwyci?stwa, ale zmniejszy?y jego skal?.

Wszystkie pomy?ki kandydata w debacie b?d? wykorzystane w mediach – niektóre nawet nienaturalnie wyolbrzymione. Jak unika? gaf? Powa?nie stosowa? si? do punktów od 1. do 7.

Przed ka?d? telewizyjn? debat?, ostatnia rada jak? szepcz? do ucha kandydatowi jest taka: "Ufaj swemu instynktowi. On zawsze dobrze podpowiada. Je?li co? wpadnie ci do g?owy w ostatniej chwili, wykorzystaj to."

Czy to pomaga wygra?? Zawsze kiedy mój klient jest lepszy od rywala – i dlatego tylko dla takich pracuj?.

PS. Odpowiedzi do quizu: 1. a, 2. b, 3. c.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Prawda Gapa Internet Polska Gazeta Informacja Dziennikarze Reporterzy Tusk Problem Klienci Komunikacja Praktycy Media Pressence Twitter PRACOWNICY Klient Dziennikarz Rzecznik Wywiad Szef Relations Kaczy?ski Relacje Google Firma Reporter PublicStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl