Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-01-13
"Co jeszcze mo?emy zrobi? przed wyborami?"

Katastrofa prezydenckiego tupolewa pod Smole?skiem, przy?pieszone wybory prezydenckie, trzy fale powodziowe, wybory samorz?dowe. To za nami. A przed nami?

Ile czasu ma jeszcze przed sob? ten parlament? Kwarta?? Pó? roku? W ka?dym biurze poselskim i senatorskim czas rozpocz?? wsteczne odliczanie. Czas na wst?pne rozliczenie.

Jako wyborcy jeszcze raz dok?adnie przeczytajmy wszystkie obietnice jakie us?yszeli?my jesieni? 2007. Obietnice wobec nas, naszych lokalnych spo?eczno?ci i naszych pracowników. Czy politycy si? sprawdzili? Je?li nie uda?o im si? spe?ni? obietnic do teraz, to jest wi?cej ni? pewne, ?e nie zrobi? tego do ko?ca kadencji.

Odkurzanie programu

Politycy powinni odkurzy? swoje programy wyborcze. Ale nie tylko? Czy wiedz? jakie s? obecne potrzeby wyborców? Tylko prosz? - bardzo prosz? - nie mówi? nam o nowych planach uzdrowienia s?u?by zdrowia, zmniejszenia d?ugu publicznego czy ograniczenia bezrobocia. Zamiast tego poka?cie jak to, co robicie sprawia, ?e ?yje nam si? lepiej. Poka?cie - nie opowiadajcie.

Drogi parlamentarzysto - b?d? moim przedstawicielem wobec rz?du - nie reprezentantem rz?du wobec mnie. Prosz?.

Zamieszanie, zalew informacji, rodz?ce si? zaufanie - ka?dy nowy polityk musi przej?? przez te trzy etapy. Wra?liwo?? na potrzeby wyborców cz?sto s?abnie kiedy polityk coraz bardziej zag??bia si? w prac? rz?du. Je?li zostanie wch?oni?ty przez system w?adzy, zaczyna przejawia? sk?onno?? do aroganckiego lekcewa?enia wyborców. Szkoda, bo im wi?ksza arogancja, tym mniejsza wola s?uchania wyborców. Wszyscy na tym trac?.

Jeste?my w kontakcie?

Utrzymywanie kontaktu z wyborcami to najwi?kszy kapita? ka?dego polityka. To mo?e te? by? najtrudniejsze ?wiczenie w samooszukiwaniu. Najwa?niejsza jest ch?? i umiej?tno?? s?uchania. S?uchania *na okr?g?o*. Chcesz zobaczy? polityka ciesz?cego si? poparciem? To ten, który potrafi s?ucha? non-stop. Dlaczego mówi? o *samooszukiwaniu*? To proste.

Arogancja to choroba, która polega na k?paniu si? stale w tej samej wodzie, s?uchaniu tylko *potakiwaczy* i odcinaniu si? od ludzi lub liderów opinii publicznej, którzy mówi? o ryzyku i ostrzegaj? przed nadchodz?cym niebezpiecze?stwem. Raport rosyjskiego MAK-u w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smole?skiem to najnowszy bolesny przyk?ad. Jeszcze gorzej, kiedy polityk okazuje si? gospodarczym impotentem z determinacj? odrzucaj?cym rady wyborców i zatwardziale broni?cym polityki rz?du bez wzgl?du na jej rezultaty.

Koniec kadencji parlamentu to niedobry czas na denerwowanie elektoratu. To pora wy?o?enia przez parlamentarzystów *towaru na lad?* i pokazanie efektów swojej pracy. To tak?e okres zapytania wyborców i liderów opinii jak poprowadzi? ten ogromny okr?t ku kolejnym wyborom. To czas powieszenia *na ko?ku* wszystkich tanich i pustych hase?ek, które pozwoli?y politykom zasi??? w parlamencie. To moment uczciwej samooceny i szczerej rozmowy z tymi, którzy s? specjalistami w swoich dziedzinach - lud?mi, którzy zajmuj? si? kreowaniem wizerunku i przedsi?biorcami, którzy wi?cej wiedz? o kondycji i perspektywach gospodarki od najlepszych specjalistów z rz?du.

Karty na stó?

Jako w?a?ciciel jednego wyborczego g?osu zapytaj siebie, zapytaj burmistrza lub prezydenta Twojego miasta, zapytaj Regionaln? Izb? Gospodarcz?, zapytaj nauczyciela, lekarza, fryzjera, kierownika hotelu i w?a?ciciela warsztatu samochodowego, zapytaj Twojego szefa - jak sprawuje si? parlamentarzysta, na którego odda?e? swój g?os. Czy bliskie s? mu sprawy tych ludzi? Jak bliskie? Czy zrealizowa? swoje obietnice? Co zrobi??

Co zrobi? pose? lub senator, aby stworzy? w regionie nowe miejsca pracy i rozrusza? gospodark?? Co zrobi?, aby obroni? Twoje miejsce pracy i stworzy? ?rodowisko, które da Twoim dzieciom edukacj? i umo?liwi im znalezienie pracy tam, gdzie mieszkaj??

Je?eli us?yszysz odpowiedzi, "Tak, ale", tzn. "Rozumiem Twoje pytanie, ale ..." powiedz politykowi, ?e chyba nadszed? czas refleksji nad sensem jego pracy i zmiany priorytetów. Powiedz, ?e interesuj? Ciebie sukcesy i osi?gni?cia, nie wymówki i usprawiedliwienia. Powiedz, ?e w polityce zaufanie to bon z ograniczonym terminem wa?no?ci. Dotyczy to wszystkich polityków - lokalnych i krajowych.

Ostatni dzwonek

W tej grze chodzi o wra?liwo?? na potrzeby wyborców i prze?wiadczenie, ?e realizacja tych potrzeb pozwoli lepiej radzi? sobie z oczekiwaniami spo?ecznymi. Trzeba to przedstawia? w kategorii szans i wyzwa?, a nie zagro?e? i niedogodno?ci. A politycy? Zapytajcie siebie co zrobili?cie, aby wzbogaci? gospodarcze ?rodowisko swojego regionu? Co trzeba jeszcze zrobi?? I kogo tak naprawd? s?uchacie?

Czas zatem na ostatni sygna? ostrzegawczy - a mo?e oportunistyczne wo?anie - dla wyborców i parlamentarzystów: Spotkajcie si?, aby wydoby? dla swojego regionu najlepsze warto?ci z naszego systemu politycznego! Jeszcze jest troch? czasu. Jest troch? do zrobienia.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Pressence Public Dziennikarze Klienci Relacje Gazeta Tusk Prawda Kaczy?ski Polska Media Reporterzy Szef PRACOWNICY Dziennikarz Informacja Firma Klient Wywiad Google Reporter Relations Rzecznik Internet Problem Gapa Twitter Komunikacja Agencje PraktycyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
5. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl