Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-12-30
"Miros?aw Drzewiecki - Media Gapa 2010"

Miros?aw Drzewiecki - Media Gapa 2010

Miros?aw Drzewiecki, by?y minister sportu, otrzyma? tytu? Media Gapa 2010 za wypowied?: "Nigdy nie uwa?a?em, ?e Polska to dziki kraj." - TVN 24 "Kropka nad i", 31.03.2010.

Drugie miejsce przypad?o ministrowi spraw zagranicznych Rados?awowi Sikorskiemu za zdanie: "Tak wi?c ja osobi?cie nie widz? powodów do niepokoju o losy tego dochodzenia." o ?ledztwie w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smole?skiem 10 kwietnia 2010 - PAP, 30.04.2010.

Trzecie miejsce otrzyma? marsza?ek Sejmu, Grzegorz Schetyna za cytat: "Nie jest wol? PO dominowa? w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I nie b?dzie tak, ?e media publiczne b?d? poddane jakiemu? dyktatowi politycznemu czy partyjnemu." - Wprost 24, 12.07.2010.

Media Gapa to osoba, która zapomina, ?e powtarzanie w mediach fa?szywych, negatywnych i niesprawiedliwych oskar?e?, komentarzy i spekulacji zwi?ksza ryzyko wprowadzenia ich do debaty publicznej oraz zmniejsza kontrol? nad tym co si? o niej mówi, jak si? j? postrzega i jak to wp?ywa na jej reputacj?.

Pod uwag? by?y brane tak?e nast?puj?ce wypowiedzi (kolejno?? chronologiczna):

1. "To nie jest zlecenie polityczne." - Edward Zalewski, prokurator krajowy, o przeszukaniu przez CBA mieszkania Paw?a Piskorskiego, szefa Stronnictwa Demokratycznego, Radio Zet, 14.01.2010.

2. "Nie by?em za?atwiaczem, czy lobbyst? dzia?aj?cym na rzecz kogokolwiek." - Miros?aw Drzewiecki, by?y minister sportu, przed sejmow? komisj? ?ledcz? ds. zmian w ustawie hazardowej, 28.01.2010.

3. "My?my si? z nikim na cmentarzach nie spotykali, nie byli na niczyje us?ugi, nie byli?my popychlami ludzi z tej [hazardowej - przyp. Media Gapa] sfery." - Jaros?aw Kaczy?ski, prezes PiS, przed sejmow? komisj? ?ledcz? ds. zmian w ustawie hazardowej, 5.02.2010.

4. "?adnej, podkre?lam ?adnej decyzji w Ministerstwie ?rodowiska nie za?atwia?em." - Marcin Rosó?, by?y szef gabinetu politycznego by?ego ministra sportu Miros?awa Drzewieckiego, przed sejmow? komisj? ?ledcz? ds. zmian w ustawie hazardowej o tym, ?e nie pomaga? Ryszardowi Sobiesiakowi w zwi?zku z budow? wyci?gu narciarskiego w Ziele?cu, 18.02.2010.

5. "Nigdy celowo nie k?ama?em." - by?y prezydent Lech Wa??sa po emisji dokumentu Tomasza Sekielskiego "W?adcy marionetek". Wprost, 15.03.2010.

6. "Nigdy nie by?em uleg?ym lizusem." - marsza?ek Sejmu, Bronis?aw Komorowski, kandydat na prezydenta RP. Gazeta Wyborcza, 9.04.2010.

7. "Nie mo?na wi?c powiedzie?, ?e ten projekt ju? si? nie uda?." - Andrzej Olechowski, o próbie budowania nowej partii w oparciu o ?rodki Stronnictwa Demokratycznego, Polityka, 10.04.2010.

8. "Mój sztab na pewno nie p?aci? za podpisy. A je?eli potwierdz? si? podejrzenia, ?e kto? to dla mnie robi?, to nie przyjm? list z nazwiskami." - Andrzej Olechowski, kandydat na prezydenta RP. Gazeta Wyborcza, 27.04.2010.

9. "Joanna Kluzik-Rostkowska nie b?dzie 'paprotk?', tylko realnie b?dzie pe?ni?a swoj? funkcj?." - Jaros?aw Kaczy?ski, kandydat na prezydenta RP, prezes PiS, o szefowej swego sztabu wyborczego. 28.04.2010.

10. "Nie mam poczucia, by rz?d traci? wiarygodno??." - premier Donald Tusk. Gazeta Wyborcza, 10.05.2010.

11. "Nie jestem sama w tym sztabie." - Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa sztabu wyborczego Jaros?awa Kaczy?skiego. TOK FM, 13.05.2010.

12. "Poeta Marek Majewski recytuj?c swój wiersz, bardzo ogólnie nawi?zuj?c do polityki, do przesz?o?ci, Andrzej Wajda mówi?cy o swoich do?wiadczeniach z ostatniego tygodnia czy W?adys?aw Bartoszewski oceniaj?cy charakterystycznym dla siebie j?zykiem nikogo nie obrazili, nie urazili." - Ma?gorzata Kidawa-B?o?ska, rzeczniczka sztabu Bronis?awa Komorowskiego. Polska The Times, 19.05.2010.

13. "Z moim nazwiskiem nie wi??e si? ryzyko awantury." - marsza?ek Sejmu, Bronis?aw Komorowski, kandydat na Prezydenta RP. Gazeta Wyborcza, 7.06.2010.

14. "Nie uprawiamy k?amstwa w kampanii wyborczej, te s?owa sprawi?y nam du?? przykro??, mam nadziej?, ?e pan marsza?ek te s?owa, przykre dla nas, odwo?a." - szefowa sztabu Jaros?awa Kaczy?skiego Joanna Kluzik-Rostkowska. PAP, 14.06.2010.

15. "Razem z ministrem Rostowskim stworzyli?my model obietnic, który absolutnie nie rujnuje ani wiarygodno?ci osoby, która sk?ada obietnice, ani bud?etu. Moje obietnice zosta?y dok?adnie policzone." - prezydent-elekt Bronis?aw Komorowski. Gazeta Wyborcza, 10.07.2010.

16. "Nie ma we mnie takich ambicji jak pi?cie si? za wszelk? cen? w gór?, czy zdobywanie kolejnych przyczó?ków politycznych." - Joanna Kluzik-Rostkowska, pos?anka PiS. Dziennik ?ódzki, 20.07.2010.

17. "Absolutnie nie czuj? si? pokrzywdzona." - Joanna Kluzik-Rostkowska, pos?anka PiS, komentuj?c nie wybranie jej do w?adz partii. PAP, 25.07.2010.

18. "Nie jeste?my z premierem Pawlakiem od tego, ?eby ludzi bola?o." - premier Donald Tusk o potrzebie podwy?szenia podatku VAT. "Wiadomo?ci" TVP1, 30.07.2010.

19. "Nie mam zamiaru podawa? si? do dymisji." - Micha? Boni, szef doradców premiera. PAP, 1.08.2010.

20. "Nie widz? powodu, ?eby twierdzi?, ?e dziej? si? tam (pod krzy?em - przyp. Media Gapa) rzeczy straszliwe." - premier Donald Tusk o protestach zwolenników i przeciwników przeniesienia krzy?a sprzed Pa?acu Prezydenckiego. TOK FM, 10.08.2010.

21. "W PA?P nie panuje nepotyzm." - Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji ?eglugi Powietrznej. Rzeczpospolita, 30.08.2010.

22. "[...] Nie z?ama?em zasad, nie kierowa?em si? w?asnym dobrem, nie post?powa?em egoistycznie." - europose? Marek Migalski, po wykluczeniu z delegacji PiS w ECR. Blog http://migal.salon24.pl/, 3.09.2010.

23. "Nie mam poczucia, ?e oberwa?am po kampanii. [...] Ja lojalno?ci nie kojarz? z bezmy?lno?ci?." - Joanna Kluzik-Rostkowska, pos?anka PiS. TVN24, "Kropka nad i", 9.09.2010.

24. "Nie b?d? robi? niczego, co jest niezgodne z prawem. Finansowanie b?dzie transparentne, a sprawozdania jawne. Nie mam nic do ukrycia." - Janusz Palikot, pose? i by?y polityk PO, o finansowaniu za?o?enia partii. Polska The Times, 13.10.2010.

25. "Pose? zosta? zawieszony w prawach cz?onka klubu PSL. Z?ama? wszelkie standardy obowi?zuj?ce u nas. My w klubie si? nie upijamy." - Stanis?aw ?elichowski, szef klubu parlamentarnego PSL, po "nienaturalnym" zachowaniu pos?a Andrzeja Pa?ysa w Sejmie. PAP, 22.10.2010.

26. "Nikt nikogo nie wyrzuca w Platformie za odmienne pogl?dy w jakich? konkretnych sprawach." - premier Donald Tusk. Gazeta Wyborcza, 13.11.2010.

27. "Prezydent Komorowski nie b?dzie dzieli? Polaków na dobrych i z?ych." - prof. Tomasz Na??cz, doradca prezydenta RP. TVN 24 "Piaskiem po oczach", 26.11.2010.

28. "Ja nie mam poczucia, ?ebym kogokolwiek zdradzi?a." - El?bieta Jakubiak, pos?anka Polska jest Najwa?niejsza. TVN 24 "Fakty po Faktach", 3.12.2010.

29. "Nie zale?y nam na podtrzymywaniu rz?du Tuska." - Adam Bielan, pose? Polska jest Najwa?niejsza. Polska The Times, 10.12.2010.

Zaprzeczenia dra?ni?. Zaprzeczenia prowokuj? dodatkowe pytania. Zaprzeczenia d?ugo zostaj? w g?owie. Pozytywne przekazy s? nudne i ulatuj? z pami?ci.

Negatyw utrwala podstawow? tre?? przekazu. Zaprzeczenie w odpowiedzi jest te? sygna?em przej?cia do defensywy.

Pozytywna odpowied? pokazuje kim jeste? i za czym si? opowiadasz. By? mo?e nie tego oczekuje od Ciebie reporter, ale nikt nie mo?e zmusi? Ciebie do powiedzenia czego?, co jest sprzeczne z Twoim interesem.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Szef Rzecznik Agencje Tusk Komunikacja Prawda Gapa Pressence Klient Problem Wywiad Reporter Firma Polska Internet Media Kaczy?ski Informacja Reporterzy PRACOWNICY Public Relacje Klienci Twitter Relations Dziennikarz Google Praktycy Dziennikarze GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl