Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-12-27
"Najwi?kszy mit w zarz?dzaniu kryzysem"

Najwi?kszy mit w zarz?dzaniu kryzysem

Czas rozprawi? si? z najwi?kszym mitem w zarz?dzaniu kryzysem i komunikacj? kryzysow?, który od pó? wieku funkcjonuje w public relations.

Chodzi o chi?ski ideogram przedstawiaj?cy kryzys. Wbrew obiegowej opinii (powtarzanej tak?e niestety przez niektórych ekspertów public relations) symbol 'kryzysu' nie oznacza tak?e 'szansy'.

Zacz??o si? od s?ynnego przemówienia Johna F. Kennedy'ego 12 kwietnia 1959 roku w Indianapolis. Ameryka?ski prezydent powiedzia?, ?e w j?zyku chi?skim s?owo 'kryzys' sk?ada si? z dwóch sinogramów: jeden oznacza kryzys, drugi szans?.

J?zykoznawcy prostowali to wielokrotnie, ale mit jak ?y? tak ?yje i prawdopodobnie szybko nie umrze. Dlaczego? Bo kryzys rzeczywi?cie mo?e by? interpretowany jako szansa. Ale nie jest szans? dlatego, ?e tak to rozumiej? Chi?czycy.

Kryzys - nie szansa

Jak wi?kszo?? s?ów w mandary?skiej odmianie chi?skiego 'kryzys' (weiji) sk?ada si? z dwóch sylab zapisywanych dwoma oddzielnymi symbolami 'wei' i 'ji'. To prawda, ?e 'weiji' znaczy 'kryzys' i sylaba 'wei' w 'weiji' oznacza 'zagro?enie', ale sylaba 'ji' na pewno nie oznacza 'szansy'. 'Ji' w 'weiji' znaczy 'niebezpieczny moment, punkt prze?omowy (kiedy co? si? zaczyna lub zmienia). Dlatego 'weiji' to prawdziwy kryzys, chwila kiedy zaczyna dzia? si? co? nieprzyjemnego i rzeczy wymykaj? si? spod kontroli.

'Weiji' opisuje niebezpieczn? sytuacj? nakazuj?c? szczególn? ostro?no?? i nie ma ?adnego zwi?zku z poszukiwaniem szansy lub korzy?ci. W kryzysie ka?dy my?li przede wszystkim o ratowaniu w?asnej skóry! Jak wida? kryzys w j?zyku chi?skim ma to samo znaczenie co w polskim i angielskim.

Gdybym mia? zabawi? si? w filozofa na temat 'weiji', móg?bym pokusi? si? o stwierdzenie, ?e kryzys to dynamiczna i rozwojowa sytuacja, której przebieg kontroluje wiele zmiennych. W tym sensie 'ji' zachowuje si? neutralnie - mo?e przynie?? popraw? lub pogorszenie. Ale po??czone z 'wei' - prawdopodobie?stwem bardzo niepo??danego skutku (?ycie prywatne, choroba, finanse, wojna) - z miejsca skupia uwag? wszystkich zainteresowanych. W tym sensie 'ji' jest bli?sze ryzyku i niepewno?ci ni? szansie.

Dwa morfemy

Konstrukcja s?owa weiji zas?uguje na wi?ksz? uwag?. W dialekcie mandary?skim morfemy dziel? si? na dwa typy: 1. zale?ne i 2. niezale?ne. Morfemy zale?ne mog? wyst?powa? tylko w po??czeniu z innymi morfemami, niezale?ne mog? pojawia? si? samodzielnie.

'Wei' i 'ji' s? morfemami zale?nymi - nie mog? funkcjonowa? indywidualnie. Tak jak morfemy 'kry-' i '-zys' tworz?ce polskie s?owo 'kryzys' nie maj? oddzielnie ?adnego znaczenia (nie ma w polszczy?nie s?owa kry i zys), tak samo 'wei' i 'ji' nie mog? pojawia? si? samodzielnie. Funkcjonuj? tylko w po??czeniu z innymi morfemami, na przyk?ad, jihui ("szansa, okazja, sposobno??"), weixian ("zagro?enie, niebezpiecze?stwo"), weiji ("kryzys"), itd.

Je?eli szukamy s?owa z morfemem 'ji' w znaczeniu 'okazja, szansa, sposobno??' (rozumiane jako korzystny zbieg okoliczno?ci lub szansa na rozwój), nale?y si?gn?? po inne s?owa - na przyk?ad, 'zhuanji' ('zwrot' + 'pocz?tek' = 'korzystna zmiana, poprawa'), 'liángji' ('znakomity, wspania?y' + 'pocz?tek' = 'okazja', lub 'hao shíji' ('dobry' + 'czas' + 'pocz?tek' = 'sprzyjaj?ca okazja').

Kryzys to zagro?enie

Ci, którzy ho?duj? doktrynie, ?e w j?zyku chi?skim s?owo 'kryzys' sk?ada si? z dwóch elementów (kryzys=zagro?enie+szansa), jednocze?nie wystawiaj? spo?ecze?stwo na dodatkowe niebezpiecze?stwo sugeruj?c, ?e kryzys nale?y postrzega? jako ryzykown? sytuacj?, która mo?e (powinna?) przynie?? korzy?ci.

Niedocenianie kryzysu nie jest najbardziej rozs?dn? metod? jego rozwi?zania. Czy to znaczy, ?e przez ostatnie 50 lat mylnie interpretowali?my znaczenie kryzysu? Je?eli te s?owa czyta Chi?czyk rozumiej?cy po polsku, prosz? o potwierdzenie, ?e: zagro?enie + szansa ≠ kryzys.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.75 MediaGapa - ocena artykułu: 3.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Kaczy?ski Gapa Szef PRACOWNICY Relacje Reporter Komunikacja Rzecznik Dziennikarz Firma Gazeta Klient Klienci Internet Wywiad Twitter Google Praktycy Relations Polska Media Tusk Pressence Agencje Public Problem Informacja Dziennikarze ReporterzyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl