Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-02-04
"Niekoniecznie ró?owe okulary"

Niekoniecznie ró?owe okulary

Przyjaciele nazywaj? mnie niepoprawnym optymist?. Wi?kszo?? nieprzyjació? te? :-)

Mog? wi?c sobie pozwoli? na stwierdzenie: "Negatywne wiadomo?ci s? co najmniej tysi?c razy mocniejsze od pozytywnych."

Przyk?ad? W urz?dzie miasta musia?em dokona? aktualizacji danych o mojej firmie. Wyobra?asz sobie ten horror, który mnie czeka?? Te? przez to przechodzi?e?? By?em przygotowany na kilkugodzinn? peregrynacj? po kilkunastu pokojach w ró?nych cz??ciach urz?du. W teczce kanapki i gruba ksi??ka :-)

Ile czasu min??o od przekroczenia progu ratusza do jego opuszczenia? 22 minuty. Tylko 22 minuty! I naprawd? niczego nie za?atwia?em po znajomo?ci. Inni petenci te? byli obs?ugiwani równie sprawnie.

Ameryka! Przez chwil? nawet my?la?em o napisaniu listu z podzi?kowaniem do prezydenta miasta lub pochlebnej opinii do lokalnej gazety. Ale szybko si? rozmy?li?em. Mi?e wra?enia szybko min??y.

Gdybym jednak musia? ca?y dzie? biega? po korytarzach urz?du odsy?any "od kole?anki do kolegi" jestem przekonany, ?e moja wizyta w redakcji gazety by?aby bardzo owocna. Nie wspominaj?c ju? o podzieleniu si? wra?eniami ze wszystkimi znajomymi.

Plusy i minusy

Wi?kszo?? moich znajomych widzi siebie jako ludzi pozytywnie nastawionych do ?ycia. I mówi? to zupe?nie powa?nie. Z drugiej strony, te same osoby ustawicznie narzekaj? na media i ich upodobanie do negatywnych informacji. Dlaczego w gazetach tyle przykrych, krytycznych i dramatycznych wiadomo?ci?

Utyskiwanie na media mo?na us?ysze? z ust wielu osób, tak?e tych bardzo inteligentnych. Wszystko si? zgadza, poza tym, ?e to ... nieprawda.

Otwórz dzisiejsz? dowoln? gazet? na stronie z informacjami ze sportu. Pe?no tam nazwisk zwyci?zców. Na kolumnie sportowej przeczytasz list? dziesi?ciu najlepszych sportowców, nie dziesi?ciu najgorszych.

Gazeta opublikuje zdj?cie zwyci?zcy loterii charytatywnej, ale nie poka?e kogo?, kto wydaje ostatni? z?otówk? z my?l?, ?e fortuna w ko?cu u?miechnie si? do niego. Magazyny pokazuj? zdj?cia ze ?lubów, nie z rozwodów. Wspomnienia o zmar?ych s? zawsze pozytywne. Si?gnij do dzia?u ekonomicznego. Pe?no tam pozytywnych notatek o nowych produktach, planach rozwoju firm i udanych sprzeda?ach akcji.

Wed?ug mojej oceny, 80-90% wiadomo?ci w prasie ma wyd?wi?k pozytywny. Problem polega na tym, ?e je?li w?ród dziesi?ciu artyku?ów, dziewi?? jest pozytywnych i jeden opisuje ekscesy pijanego urz?dnika samorz?dowego na prywatnym przyj?ciu imieninowym, to nie trzeba du?ej wyobra?ni, ?eby przewidzie? o czym ludzie b?d? dyskutowa? jutro w biurach, domach i na ulicy.

Je?li w dziale ekonomicznym znajdzie si? dwadzie?cia pozytywnych notatek i jedna o prezesie spó?ki akcyjnej, który wykorzysta? poufne dane do manipulacji kursem akcji, która informacja rozbudzi emocje?

Ryzykowna agresja

Chodzi nie o to, ?e media kochaj? kryzys, ale o to, ?e negatywne historie bardziej interesuj? czytelników. Od tej regu?y jest kilka wyj?tków. Na przyk?ad, dziennikarze polityczni s? ustawicznie zach?cani (zmuszani?) do pisania negatywnych artyku?ów pod gro?b? utraty pracy.

Pami?tam z ostatniej kampanii samorz?dowej wyniki sonda?y, które pokazywa?y, ?e wyborcy nie aprobuj? negatywnych reklam i deklaracje, ?e nigdy nie zag?osuj? na kandydata, który agresywnie atakuje politycznego konkurenta. Potem widzia?em jak ci sami wyborcy g?osowali na kandydatów, którzy mieli najostrzejsze (i najlepsze) reklamy wyborcze.

W polityce mo?esz opowiada? wyborcom o tysi?cu osi?gni?? i sukcesów. Kiedy jednak przeciwnik polityczny twierdzi, ?e prowadzi?e? samochód pod wp?ywem alkoholu, taka informacja ma moc ra?enia stokrotnie wi?ksz? od wszystkich Twoich dobrych uczynków.

Jako rzecznik prasowy powiniene? dwa razy pomy?le? zanim publicznie powiesz co? negatywnego. Nie dlatego, ?e patrzysz na ?wiat przez ró?owe okulary, ale poniewa? ryzykujesz wyparcie wszystkich pozytywów przez jeden negatyw. I to nie tylko ze wzgl?du na tendencyjny wybór informacji przez media, ale przez selektywne nastawienie czytelników, widzów i s?uchaczy.

Z tego samego powodu powiniene? ostro?nie odwo?ywa? si? do humoru. ?art – tak?e z siebie samego – jest form? ataku. Nie ryzykuj dziesi?ciu sekund dowcipnego ataku na konkurencj? w czasie wywiadu lub publicznego wyst?pienia je?li nie chcesz, ?eby tylko ten fragment trafi? do mediów i by? zapami?tany przez opini? publiczn?.

Konkluzja

Przedstawiaj swoje argumenty, wyja?niaj stanowisko i podawaj przyk?ady w pozytywnym kontek?cie. To pomo?e stworzy? korzystny klimat wokó? Twoich pomys?ów, organizacji i Ciebie samego.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Dziennikarze Internet Relations Gazeta Klienci Wywiad Relacje Komunikacja Agencje Kaczy?ski Twitter Public Firma Tusk Reporterzy Google Szef Prawda Gapa Rzecznik Klient Polska Dziennikarz Problem PRACOWNICY Informacja Reporter Media PressenceStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl