Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-01-21
"Polityk w mediach"

Polityk w mediach

Przygotowujesz si? do kampanii wyborczej i zale?y Ci na dobrych relacjach z mediami.

Kiedy jeste? zaproszona do studia, aby udzieli? wywiadu, staraj si? unika? 10 podstawowych b??dów, których pope?nienie mo?e zniech?ci? dziennikarza do ponownego zaproszenia przed mikrofon.

Moje uwagi dotycz? zachowania wobec prowadz?cego wywiad dziennikarza jak i producenta audycji.

B??d 1: Brak listy tematów, w których jeste?/czujesz si? ekspertem. Tak? list? mo?na wys?a? poczt? lub umie?ci? na witrynie WWW.

Dziennikarze codziennie rozmawiaj? z wieloma osobami, a to oznacza, ?e musz? do tych wywiadów si? przygotowa?. To wymaga czasu. Kiedy dostarczasz list? tematów/pyta?, u?atwiasz im ?ycie. Czy skorzystaj? z Twojej sugestii to ju? inna kwestia.

Przy okazji... Dziennikarz poczuje si? lepiej je?eli pozwolisz mu wykaza? si? fachow? wiedz?. Ka?dy chce wygl?da? na osob?, która wie o czym mówi. Dziennikarz te?, nawet je?li jest inaczej :-)

B??d 2: Przygotowanie listy pyta? bez opracowania i prze?wiczenia odpowiedzi.

To grzech ?miertelny. S?uchacze od razu to wychwyc? i mo?esz mi wierzy? dziennikarz te? d?ugo to b?dzie pami?ta?.

B??d 3: Brak przygotowania notatki biograficznej. Kim jeste?? Gdzie studiowa?a?? Gdzie pracowa?a?? Co robisz?

B??d 3a: Przygotowanie notatki biograficznej z b??dami rzeczowymi i naje?onej nieistotnymi danymi. Kto ma czas to wszystko przeczyta??

B??d 4: Ci?g?e wspominanie podczas wywiadu o swoich sukcesach. ?aden dziennikarz nie b?dzie mia? nic przeciwko wzmiance o za?atwieniu wa?nego problemu, ale cz?ste powracanie do tego zrujnuje Twoj? reputacj?.

B??d 5: Rozpoczynanie odpowiedzi zanim dziennikarz sko?czy pytanie.

Po pierwsze, to po prostu niegrzeczne. Po drugie, zanim dziennikarz nie zako?czy pytania nie wiesz na pewno do czego zmierza. To prawda, ?e dziennikarz te? czasem tego nie wie, ale to on jest gospodarzem i to on prowadzi rozmow?. Po trzecie, s?uchacze czuj? si? zagubieni, bo nie wiedz? o co w rozmowie chodzi. Taki "dysonans poznawczy" utrudnia skupienie si? na tre?ci rozmowy.

B??d 6: Wykorzystanie d?ugiej historii zaczerpni?tej z przemówienia/ wyst?pienia publicznego i przedstawienie jej na antenie.

Radio to medium, w którym króluje rozmowa, nie prezentacja. Historie, które sprawdzaj? si? podczas seminarium lub wyk?adu blado wypadaj? w eterze.

B??d 7: Zadawanie prowadz?cemu zaskakuj?cych pyta?.

Wiem, ?e chcia?aby?, ?eby dziennikarz dok?adnie s?ucha? tego, co mówisz. Prawda jest taka, ?e uwaga dziennikarza bywa rozproszona przez to, co dzieje si? w studiu i to, co wida? przez szyb? w re?yserce. Dziennikarz mo?e czu? si? zak?opotany pytaniem, na które nie jest w stanie od razu odpowiedzie?. To zak?opotanie mo?e udzieli? si? s?uchaczom.

B??d 8: Powtarzanie, "Jak ju? wcze?niej mówi?am..." lub co? w tym stylu kiedy dziennikarz pyta o co? na co ju? - jak s?dzisz - wcze?niej odpowiedzia?a?. To tak jakby? powiedzia?a, "To szczyt g?upoty pyta? o to ponownie". Po prostu, odpowiedz grzecznie u?ywaj?c innych s?ów.

B??d 9: Zwracanie si? do dziennikarza po imieniu w ka?dej odpowiedzi. S?uchacze maj? wra?enie, ?e pods?uchuj? towarzysk? pogaw?dk? i nie oni s? najwa?niejsi. Trzykrotne wymienienie imienia dziennikarza podczas wywiadu (pocz?tek, ?rodek i koniec) jest jak najbardziej na miejscu. Robienie tego cz??ciej brzmi dziwnie.

B??d 10: Zapomnienie o wys?aniu odr?cznego podzi?kowania za wywiad. To zawsze robi *ogromne* wra?enie, bo bardzo ma?o osób o tym pami?ta. E-mail z podzi?kowaniem jest lepszy od niczego, ale nic nie zast?pi kartki wys?anej tradycyjn? poczt?.

Wyci?gnij z tego wnioski i b?dziesz postrzegana jako mi?a, atrakcyjna i warto?ciowa rozmówczyni. Wywiady, których udzielisz przynios? korzy?ci wi?ksze od najlepszej reklamy, a szef zespo?u medialnego Ciebie deleguje do udzia?u w kolejnej wa?nej debacie w radiu lub w telewizji.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relations Reporter Media Informacja Internet Gapa Polska Pressence Twitter Wywiad Kaczy?ski Firma Klient Praktycy Dziennikarz Prawda Relacje Public Klienci Reporterzy PRACOWNICY Gazeta Dziennikarze Komunikacja Agencje Szef Problem Tusk Rzecznik GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl