Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-08-23
"Podst?pne pytania w kryzysie"

Podst?pne pytania w kryzysie

Trudne i agresywne pytania na konferencji prasowej w czasie kryzysu postrzegane s? jako podst?pne ataki na reputacj? pytanego lub ca?ej organizacji.

Schemat tych pyta? - tkanych jak sie? paj?ka - jest ?atwy do zidentyfikowania. Skoro tak, to i obrona przed atakiem nie powinna by? trudna.

Sekret polega na umiej?tno?ci rozpoznania takiego pytania i przygotowania odpowiedzi, która zneutralizuje agresj?, zaczepk? lub pu?apk?.

Rzecznik prasowy nie mo?e si? zdenerwowa? lub oskar?a? mediów; mo?e by? skuteczny tylko kiedy jest aktywny, otwarty, a to, co mówi jest w zgodzie z tym jak to robi.

Relacje z dziennikarzami w globalnej wiosce wymagaj? znajomo?ci zasad medialnej gry i obrony przed "podst?pnymi" pytaniami:

A. Czy pan/pani k?amie?

B. Wielowarstwowe tendencyjne pytania.

C. Ataki osobiste ("Naprawd? nie mam ochoty o to pyta?, ale ca?a Polska zastanawia si? czy/dlaczego/kiedy...?")

Oto kilka odpowiedzi na takie pytania:

A. Czy pan/pani k?amie?

1. "Moje s?owa opieraj? si? na faktach i prawdzie. Mamy do dyspozycji wi?cej informacji, które rozja?ni? sytuacj? i pozwol? rozwia? w?tpliwo?ci."

2. "Mo?emy spiera? si? o ten szczegó? jeszcze przez chwil?, ale moim zdaniem nie warto kruszy? kopii o to czy to trwa?o dwie czy trzy godziny. Wed?ug mojej wiedzy to by?o bli?ej..." (Podaj informacj? zgodnie ze swoj? najlepsz? wiedz?.)

3. "Nawet je?li tak to zosta?o zrozumiane, co? innego mia?em na my?li. Chodzi mi o to, ?e..."

4. "Chyba mówimy o dwóch ró?nych rzeczach. To mo?e by? dla nas troch? frustruj?ce. Spróbuj? wi?c wyja?ni? istot? problemu.")

B. Wielowarstwowe tendencyjne pytania (na przyk?ad, pi?? pyta? z rz?du, wszystkie z tez?)

1. "Us?ysza?em seri? pi?ciu pyta?." Powtórz je i powiedz, "Zaczn? od odpowiedzi na pytanie..." (Wybierz pytanie, na którym Ci najbardziej zale?y lub które jest naj?atwiejsze.)

2. "Mam wra?enie, ?e pyta pan/pani... Nic nie tym ?wiecie nie jest idealne, ale na pewno mog? przedstawi? na ten temat kilka faktów."

3. "Mam wra?enie, ?e pyta pan/pani... Moim zdaniem, uda?o nam si? poprawi? kilka rzeczy, na przyk?ad..."

Kiedy sko?czysz, inni dziennikarze na konferencji prasowej b?d? zadawa? kolejne pytania. Je?li takich pyta? nie b?dzie, mo?esz wybra? dowolne pytanie z listy i zako?czy?, "My?l?, ?e czas teraz da? szans? zadania pytania innym dziennikarzom."

C. Ataki osobiste

Je?li w tre?ci pytania jest ukryty zarzut braku odpowiedzialnej reakcji w obliczu kryzysu, mo?esz powiedzie?, "Jeste?my odpowiedzialnymi, uczciwymi lud?mi w obliczu tragicznej sytuacji i robimy wszystko, aby oceni? szkody, znale?? przyczyn?, chroni? pracowników i ich rodziny oraz sprawi?, ?eby to ju? nigdy si? nie powtórzy?o."

Je?li ukryty atak ubrany jest w mi?e, ciep?e i grzeczne s?ówka sparafrazuj tre?? pytania:

1. "Wygl?da na to, ?e pyta pan/pani..."

2. "Odnosz? wra?enie, ?e chce pan/pani wiedzie?... ale tak naprawd? chodzi o to kto/co/ile/dlaczego...

3. "To pytanie jest troch? skomplikowane i niezrozumia?e. Wygl?da na to, ?e dotyczy... podam wi?c przyk?ad, który pozwoli lepiej zrozumie?..."

4. "Nie zgadzam si? z tym za?o?eniem. Uwa?am, ?e..."

Konferencja prasowa nie jest najlepszym momentem na rozpoznanie stylu zadawania pyta? przez dziennikarza. To praca do wykonania wcze?niej. Du?o wcze?niej. To cz??? dzia?a? prewencyjnych s?u??cych ograniczeniu liczby nieprzyjemnych niespodzianek.

Na przyk?ad. Pracuj? obecnie dla firmy komputerowej, która BY? MO?E zorganizuje konferencj? prasow? na temat zako?czenia sporu prawnego z by?ym klientem. Konferencja odb?dzie si? za kilka tygodni lub wcale. Ale ju? teraz wiemy, których dziennikarzy zaprosimy, którzy b?d? nam przychylni, którzy niech?tni, którzy raczej nie przyjd?, ale ch?tnie przeczytaj? informacje pisemne. Wiemy te?, ?e w redakcjach rotacja pracowników jest du?a i nasza lista kontaktów medialnych musi by? regularnie aktualizowana.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Gapa Relations Klienci PRACOWNICY Wywiad Polska Problem Klient Reporter Pressence Dziennikarze Relacje Public Szef Dziennikarz Kaczy?ski Rzecznik Media Twitter Reporterzy Praktycy Gazeta Firma Prawda Informacja Komunikacja Internet Agencje TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Prawda pi?knie powiedziana
9. Druga szansa w mediach
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl