Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-08-02
"Strategia na górskim szlaku"

Strategia na górskim szlaku

"Moment..." Zatrzyma?em si? na szlaku. Panorama przepi?kna, ale... "Gdzie jeste?my?"

Wiedzia?em, ?e si? zgubi?em. Nie tylko ja. Ze mn? by?a grupa turystów - szli za mn? jak trusie, bo s?dzili, ?e znam tras?. Kiedy? zna?em j? znakomicie. 20 lat temu.

Wyj??em z plecaka map? topograficzn? pokazuj?c? wszystkie szczegó?y ukszta?towania terenu: góry, jeziora, strumienie, doliny, rozpadliny, urwiska. Pochylili?my si? razem nad p?acht? papieru i porównywali?my to, co widzieli?my dooko?a ze znakami na mapie.

Cele i ?cie?ki

Ka?dego poranka wyznaczamy sobie cel dnia - miejsce gdzie zatrzymamy si? na nocleg pod koniec w?drówki - i wybieramy tras?, która do niego doprowadzi. Nie sprawdzamy co chwil? czy idziemy we w?a?ciwym kierunku, bo generalnie wiemy jak powinna wygl?da? trasa marszu.

Podziwiamy krajobraz, zachwycamy si? przyrod?, podgl?damy zwierz?ta, robimy zdj?cia. Po lewej mia?a by? góra przypominaj?ca czapl?... Jest. Po prawej rzeczka z wodospadem... Jest. Potem drewniany mostek. I jeszcze stadnina koni oko?o po?udnia... Idziemy w dobrym kierunku.

Czasem trafiamy na wydeptan? ?cie?k?. Ch?tnie na ni? wchodzimy, bo prowadzi do przodu... tam gdzie idziemy. Wydeptana ?cie?ka daje poczucie pewno?ci, ?e gdzie? ni? dojdziemy.

Jest jednak pewne niebezpiecze?stwo: ?cie?ka odwraca nasz? uwag? od otoczenia. Skoro tak ?atwo i?? ubitym traktem, po co co chwil? sprawdza? czy idziemy we w?a?ciwym kierunku.

Po godzinie forsownego marszu spogl?damy w ko?cu przed siebie i widzimy - jak ja tamtego dnia - ?e otoczenie wygl?da inaczej ni? si? spodziewali?my. Du?o inaczej. W?a?ciwie to nie wiemy gdzie jeste?my. A wszystko zacz??o si? od tej w?skiej ?cie?ki.

To nie jest tylko opowie?? o górskich eskapadach.

Strategiczne cele

W biznesie i prywatnym ?yciu wyznaczamy sobie cele: stworzy? firm?, wykona? plan sprzeda?y, rozwi?za? problem i potem wybieramy strategi?, która umo?liwi realizacj? celu. Cel jest punktem ko?cowym - strategia szlakiem prowadz?cym do niego.

Czasem jednak jeste?my tak poch?oni?ci obserwacj? szlaku - tym jak dochodzimy do celu, jak? stosujemy metod?, jakie uruchamiamy procesy - ?e tracimy cel z oczu. Przy okazji, pomijamy przypadkowe okazje, które mog?yby przybli?y? nas do celu.

Co? takiego przytrafi?o si? Tadeuszowi, cz?owiekowi g??bokiej i autentycznej wiary. Kiedy nadesz?a powód? wszed? na dach domu i zacz?? si? modli? do Boga o pomoc.

Obok jego domu przep?yn?? ogromny konar drzewa, ale Tadeusz nie chcia? na niego wskoczy?. "Bóg mnie uratuje," pociesza? si?. Przed wieczorem podp?yn?? motorówk? s?siad. Tadeusz nie chcia? do niej wsi???. "Bóg mnie uratuje," krzykn??. Przez noc poziom wody podniós? si? o dwa metry i si?gn?? dachu. Nad ranem nadlecia? helikopter. Tadeusz nie chcia? si? ewakuowa?. "Bóg mnie uratuje." W po?udnie porwa? Tadeusza wartki nurt gwa?townie przybieraj?cej wody.

Kiedy stan?? przed obliczem Stwórcy zapyta? z wyrzutem: "Dlaczego mnie nie uratowa?e??" "Ale? próbowa?em!" odpowiedzia? Pan Bóg. "Wys?a?em Ci Tadeuszu, ogromny konar drzewa, s?siada w motorówce, helikopter..."

No tak... To wymy?lona historia, ale mora? jasny: Tadeusz by? tak ?lepo przywi?zany do wymy?lonej strategii, ?e zlekcewa?y? wszystkie inne sposoby ocalenia ?ycia.

Nowe cele na nowych szlakach

Kiedy zak?ada?em 10 lat temu agencj? public relations mój plan biznesowy mia? 42 strony. To by?o bardzo po?yteczne narz?dzie - dzi?ki niemu skupia?em si? na rzeczach najwa?niejszych, unika?em g?upich b??dów i mog?em opracowa? strategi? rozwoju. Kiedy jednak patrz? na moj? firm? dzisiaj, niczym nie przypomina tej z tamtego planu.

Zmieni?y si? warunki ekonomiczne, ja si? zmieni?em, klienci si? zmienili, pojawi?y si? nowe okazje. Przegra?bym gdybym kurczowo trzyma? si? pierwotnego planu. Przez wszystkie lata obserwowa?em zmiany w otoczeniu, wyrzuca?em stare projekty i w ich miejsce tworzy?em nowe plany umo?liwiaj?ce rozwój firmy.

Znajoma, która ma autystyczne dziecko, opowiada?a jak trudno jej by? dobr? matk?: "Nie jestem matk? jak? chcia?am by?. Jestem matk? jak? musz? by?."

To samo podej?cie widz? u najlepszych szefów. Ka?dy na pocz?tku ma wymarzony plan zarz?dzania firm?. Ale stale musi go zmienia?. Te zmiany wymuszaj? silne i s?abe strony ludzi, którymi kieruj?.

Monitoring i korekta to klucz do skutecznego przywództwa w biurze i na wolnym powietrzu - w pracy i na wakacjach.

A na górskim szlaku? Przyzna?em si? do b??du. Wyt?umaczy?em, ?e za bardzo zaufa?em wydeptanej ?cie?ce.

"Super," powiedzia? naburmuszony nastolatek. "I jak teraz wrócimy do schroniska?"

"Ty mi to powiesz."

"Popatrzymy na map??" zaproponowa?.

"I na okolic?!" doda?em.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Reporter Reporterzy Komunikacja Prawda Pressence Internet Google Media Dziennikarze Rzecznik Praktycy Twitter Informacja Wywiad Dziennikarz Polska Kaczy?ski Gapa Problem Public PRACOWNICY Klienci Tusk Gazeta Relations Klient Szef Firma RelacjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl