Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-01-07
"Szkolenie medialne? Nie, dzi?kuj?"

Szkolenie medialne? Nie, dzi?kuj?

Jest taki list, do którego wracam co najmniej raz w miesi?cu. Podpisa? go rzecznik prasowy firmy spo?ywczej. Kiedy firma wpad?a w tarapaty z powodu niekorzystnych wyników kontroli Sanepidu wys?a?em mu list z planem zachowania si? wobec mediów. Rzecznik odpowiedzia?, ?e nie potrzebuje porady.

W archiwum prasowym o tej sprawie mam kilka artyku?ów, w tym jeden opisuj?cy jak dziennikarz bez skutku szuka? przez kilka dni kontaktu z prezesem firmy. Przechowuj? ten list w najwy?szej szufladzie biurka jako dowód, ?e organizacje, które znalaz?y si? w k?opotach cz?sto mówi?, ?e nic si? nie sta?o i nie potrzebuj? pomocy.

Nie zak?adam oczywi?cie, ?e ju? jutro Twoja firma stanie si? zwierzyn? ?own? dla setki ??dnych sensacji dziennikarzy. Przedstawiam tylko list? pi?ciu najcz??ciej powtarzanych powodów, dla których szefowie odrzucali propozycj? szkolenia medialnego.

1. "Nasz dzia? prawny zdecydowanie odradza mi jakikolwiek komentarz w tej sprawie dla mediów."

Nie bez kozery umie?ci?em to jako punkt nr 1. Jest to najwi?kszy b??d pope?niany przez firmy w kontaktach z mediami. Nie ma sytuacji, kiedy stwierdzenie "bez komentarza" mo?na uzna? za fortunne. Nie musisz osobi?cie odpowiada? na wszystkie pytania dziennikarzy. Musisz jednak by? osi?galny i reagowa? w sposób okazuj?cy trosk? i zrozumienie. Pami?tasz Rywina?

2. "Na pytania dziennikarzy odpowiada mój dzia? PR."

Prezesi staj? si? cz?sto nieosi?galni, gdy w firmie dzieje si? co? z?ego. Jednak?e w?a?nie wtedy powinni reagowa? szybko i pokaza? otwarto?? i szczero??. Konferencja prasowa organizowana tydzie? po przykrym wydarzeniu to musztarda po obiedzie.

3. "Mam dyplom MBA i zarabiam miesi?cznie 100,000 z?otych, wi?c nikt nie b?dzie mnie uczy? jak odpowiada? na pytania dziennikarzy."

No tak, Panie Prezesie. Mam Pan racj?. Do?wiadczeni i agresywni trenerzy medialni nigdy nie ucz? nikogo jak odpowiada? na pytania. Szkolenie medialne pokazuje jak pogodzi? dwie potrzeby: ciekawo?? (czasem natarczywo?? i w?cibsko??) reportera z tym, co chcesz mu powiedzie?. Trening skupia si? na kszta?towaniu i rozwijaniu umiej?tno?ci trzymania si? tego, co chcesz przekaza?, a nie tego jak odpowiada? na pytania.

4. "Dziennikarze to banda libera?ów, którzy nienawidz? du?ych firm."

OK. Cz?sto to s?ysza?em, kiedy pracowa?em w telewizji. To prawda, ?e wi?kszo?? dziennikarzy pracuj?cych w telewizji publicznej ma lewicowe pogl?dy. Ale przecie? s? te? stacje prywatne. Jestem przekonany, ?e sonda? preferencji politycznych dziennikarzy w ca?ym kraju nie b?dzie zbytnio odbiega? od upodoba? wszystkich wyborców: 25% lewica, 25% prawica, reszta niezale?na. Inteligentny lider odk?ada na bok polityczne preferencje i szuka kontaktów z mediami, bo to skuteczne narz?dzie marketingowe.

5. "Oboj?tnie co powiem i tak to przekr?c? i wyjd? na g?upka."

Przypuszczalnie Pan Prezes ma na my?li strony z komentarzami i opiniami, a nie kolumny informacyjne. Bardzo mo?liwe, ?e nie rozumie czym si? ró?ni?. By? mo?e w?a?nie z tego powodu Panu Prezesowi przyda si? szkolenie medialne. Prosz? zatem o uwag?. Panie Prezesie, media maj? ogromn? si?? oddzia?ywania. W kryzysie mo?na to nazwa? si?? ra?enia. Prosz? to przemy?le?.

Ta lista mo?e by? d?u?sza - ale na razie wystarczy. Nie ma tygodnia, abym nie wpad? w szok po niezr?cznej wypowiedzi polityka lub lidera biznesu ?wiadcz?cej o braku zrozumienia potrzeb mediów i ignoruj?cej co najmniej jeden z wymienionych punktów.

Mo?esz ten artyku? wyci?? i po?o?y? szefowi na biurku. Mo?e wyrzuci Ciebie z pracy albo awansuje na zast?pc?. Nie wiem. Ale nie przejmuj si?. ?ycie - podobnie jak kontakty z mediami - pe?ne jest niespodzianek. Do?wiadczenie uczy (i mog? to udowodni?), ?e udzielanie wywiadów to ryzykowne wyzwanie, które warto podj?? pod warunkiem, ?e wiesz dok?adnie co robisz i dlaczego to robisz.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.29 MediaGapa - ocena artykułu: 4.29

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Klienci Firma Twitter Klient Media Gazeta Polska Relacje Gapa Kaczy?ski Prawda Agencje Tusk Rzecznik Relations Reporterzy Internet Wywiad Google Informacja Pressence PRACOWNICY Dziennikarz Szef Reporter Dziennikarze Public Komunikacja ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl