Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-12-31
"Oby by?o lepiej ni? gorzej, czyli jak wygra? w Nowym Roku"

Oby by?o lepiej ni? gorzej, czyli jak wygra? w Nowym Roku

"Oby by?o lepiej ni? gorzej...", ?yczy? mi znajomy, który w bran?y PR uchodzi za osob? dobrze poinformowan?... z co najmniej dwóch niezale?nych ?róde? :-)

Koniec starego roku i pocz?tek nowego to wspania?a okazja do zaplanowania tego, co pragniesz osi?gn??.

Czy mo?e by? bardziej odpowiedni moment do zainwestowania w swoj? przysz?o?? i ustalenia planu dzia?ania PR?

Po podsumowaniu tego, co uda?o si? zrealizowa? czas na wyznaczenie mapy nowych kierunków.

Jak to zrobi? w sposób przekonuj?cy i dok?adny?

Oto 10 porad jak wygra? w Nowym Roku.

1. Jaki jest Twój plan dzia?ania public relations na najbli?sze 5 lat? Czym chcesz si? zajmowa? zawodowo i prywatnie w tym czasie? Jakie uczucia b?d? temu towarzyszy?? Na przyk?ad, gdzie b?dziesz pracowa?, ile b?dziesz zarabia?, gdzie b?dziesz mieszka?, ile czasu po?wi?cisz rodzinie?

2. Jaka jest Twoja wizja Nowego Roku? Co si? b?dzie dzia?o? Spróbuj sobie wyobrazi? najbli?sze 12 miesi?cy. Jak? Na przyk?ad, wyobra? sobie, ?e jest 31 grudnia przysz?ego roku. Co si? wydarzy?o? Co by?o Twoim najwi?kszym sukcesem? I jaka jest aktualna definicja sukcesu?

3. Jaka jest Twoja misja w Nowym Roku? Kto Ci pomo?e? Jakie problemy b?dziesz rozwi?zywa?? Czego nowego si? nauczysz?

4. Jakich jest Twoich 5 podstawowych celów w tym roku? Opisz je jak najbardziej dok?adnie. Twoje cele poka?? co jest dla Ciebie najwa?niejsze. Pami?taj o równowadze pomi?dzy ?yciem zawodowym i prywatnym.

5. Jakie taktyki, metody i dzia?ania pomog? Ci osi?gn?? te cele? Jak to zrobi?? Skorzystaj z formu?y R-D-T (Rezultat - Dzia?anie - Termin).

6. Jak cz?sto b?dziesz korygowa? swoje dzia?anie? Zapisz w kalendarzu daty kiedy dokonasz cz?stkowej oceny realizacji planów. Nie rzadziej ni? co kwarta?. Niektórzy sprawdzaj? post?p prac nawet codziennie!

7. Przeprowad? osobist? analiz? silnych i s?abych stron SWOT (atuty, wady, szanse, zagro?enia). Jakie by?y Twoje atuty i wady w ubieg?ym roku? Jakie nowe szanse pojawiaj? si? w Nowym Roku? Jakie zagro?enia mog? uniemo?liwi? realizacj? planów?

8. Kontrola wyników. Jak zmierzysz poziom realizacji celów? Jakie zastosujesz mierniki? Z czym je porównasz?

9. Jak pogodzisz prac? z ?yciem osobistym? Jak b?dzie wygl?da? mieszanka zabawy, nauki, kariery zawodowej, wakacji, pieni?dzy, wydatków i mi?o?ci?

10. Jak siebie nagrodzisz za zrealizowanie planów public relations? Jak to b?dziesz ?wi?towa?? Z kim? Komu podzi?kujesz za pomoc?

Jak wygra? w Nowym Roku? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.86 MediaGapa - ocena artykułu: 3.86

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Panna Nikt 2008-01-02
Jak zachowa? równowag? pomi?dzy ?yciem prywatnym i zawodowym? Tego nie mo?na zaplanowa??!
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Public Dziennikarz Twitter Rzecznik Reporter PRACOWNICY Internet Komunikacja Pressence Tusk Agencje Wywiad Szef Praktycy Dziennikarze Reporterzy Informacja Kaczy?ski Prawda Firma Relations Klienci Polska Problem Google Relacje Klient Gapa GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl