Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-12-28
"Zbigniew Chlebowski - Media GAPA 2009"

Zbigniew Chlebowski - Media GAPA 2009

Zbigniew Chlebowski, by?y przewodnicz?cy klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej otrzyma? tytu? Media Gapa 2009 za wypowied?: "Niczego nie ukradli?my, nie by?o ?adnej ?apówki." o zmianach w ustawie hazardowej - Newsweek, 8.11.2009.

Media Gapa to osoba, która zapomina, ?e powtarzanie w mediach fa?szywych, negatywnych i niesprawiedliwych oskar?e?, komentarzy i spekulacji zwi?ksza ryzyko wprowadzenia ich do debaty publicznej oraz zmniejsza kontrol? nad tym co si? o niej mówi, jak si? j? postrzega i jak to wp?ywa na jej reputacj?.

Pod uwag? by?y brane tak?e nast?puj?ce wypowiedzi (kolejno?? chronologiczna):

1. "Ja si? nie pal? do fotela prezydenckiego." - premier Donald Tusk - 9.03.2009

2. "Ja si? deratyzacj? nie zajmuj?. Nie wiem, gdzie s? szczury, ale na pewno nie w PiS." - Marek Suski, rzecznik dyscypliny PiS - 3.04.2009

3. "Premier nigdy nie unika? komunikowania nawet najtrudniejszych i niepopularnych decyzji." - Pawe? Gra?, rzecznik rz?du Donalda Tuska - 26.04.2009

4. "Ze strony 'Solidarno?ci' nigdy nie istnia?o i nie istnieje zagro?enie dla powagi planowanych na 4 czerwca w Gda?sku obchodów." - Janusz ?niadek, przewodnicz?cy komisji krajowej NSZZ "Solidarno??" - 7.05.2009

5. "Nie ma ?adnych tajnych informacji o stanie gospodarki i bud?etu pa?stwa." - minister finansów, Jacek Rostowski - 22.05.2009

6. "Nie czuj? si? za?amana, zdegustowana." - Anna Cugier-Kotka, aktorka pokazuj?ca swoj? twarz na plakatach PiS w kampanii do Parlamentu Europejskiego, bohaterka spotu Platformy Obywatelskiej z 2007 - 25.05.2009

7. "W Polsce nic z?ego si? nie wydarzy?o." - minister zdrowia, Ewa Kopacz o zagro?eniu pandemi? ?wi?skiej grypy - 11.06.2009

8. "Nie jestem antysemit?." - Micha? Kami?ski, eurodeputowany PiS - 25.07.2009

9. "Nie by?o ?adnej korupcji, ?adnej ingerencji urz?dników w post?powaniu dotycz?cym sprzeda?y sk?adników maj?tku stoczni w Gdyni i Szczecinie." - Wojciech D?browski, by?y szef Agencji Rozwoju Przemys?u - 12.10.2009

10. "W nawi?zaniu do ujawnionych w dzisiejszych publikacjach informacji stwierdzamy, ?e Agencja Bezpiecze?stwa Wewn?trznego nie pods?uchiwa?a redaktora Bogdana Rymanowskiego i redaktora Cezarego Gmyza." - fragment o?wiadczenia ABW po publikacji artyku?ów w "Rzeczpospolitej" i "Polska The Times", ?e ABW nagrywa?a prywatne rozmowy dwóch dziennikarzy z Wojciechem Sumli?skim podejrzewanym o to, ?e za pieni?dze proponowa? oficerom WSI pozytywn? weryfikacj? - 17.10.2009

11."Nie jestem oszustem i do ko?ca b?d? broni? swojej wiarygodno?ci przed opini? publiczn?." - Mariusz Kami?ski, by?y szef CBA - 28.10.2009

12. "Nigdy publicznie nie podwa?a?em Twoich osi?gni?? sportowych i nie drwi?em z tego, co osi?gn??e? w boksie." - Tomasz Adamek w li?cie do Andrzeja Go?oty - 29.10.2009

13. "Nie mam si? czego wstydzi?." - Zbigniew Wasserman, pose? PiS, w czasie przes?uchania przed sejmow? komisj? ?ledcz? ds. zmian w ustawie hazardowej - 28.12.2009

W czasach blogerów, dziennikarstwa obywatelskiego i dynamicznie rozwijaj?cych si? serwisów spo?eczno?ciowych dobrze jest pami?ta?, ?e nasze s?owa nadal pozostaj? najsilniejszym narz?dziem wp?ywu na opini? publiczn?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Gazeta Klient Problem Dziennikarze Dziennikarz Relations Wywiad Relacje Reporter Firma Public Klienci PRACOWNICY Twitter Informacja Komunikacja Prawda Praktycy Reporterzy Agencje Google Szef Internet Gapa Tusk Rzecznik Kaczy?ski Pressence PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Co mówi u?cisk d?oni
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl