Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-08-20
"Kryzys na ?yczenie"

Kryzys na ?yczenie

W górach za granic? zagin??a grupa alpinistów, ale ich rodziny nie mog? zmobilizowa? pracowników ambasady do energicznych poszukiwa?.

Wdowa po oficerze, który zgin?? w Afganistanie mówi dziennikarzom, ?e ?o?nierze czasem chodz? g?odni.

Ma?a grupa lokalnych sklepikarzy przeciwstawia si? planom budowy w okolicy ogromnego supermarketu.

W?a?ciciel warsztatu samochodowego pozywa do s?du mi?dzynarodowego producenta aut, który chowa si? za plecami najlepszych prawników.

Zazwyczaj zarz?dzanie kryzysem polega na wyciszaniu rozg?osu, omijaniu mediów, kojeniu niepokoju inwestorów i wszystkich zainteresowanych.

Jednak niektóre z taktyk s?u??cych obronie mog? by? te? wykorzystane á rebours. Mog? prowadzi? do zwi?kszenia rozg?osu i zach?ci? innych do zabrania g?osu i podj?cia dzia?a?.

Celem jest wywarcie spo?ecznego nacisku na adwersarzy; nacisku, który mo?e czasem by? bardziej skuteczny od rutynowych dzia?a? prawnych - zak?adaj?c oczywi?cie, ?e sta? nas na takie.

Kryzys online

P?aszczyzn? wspó?czesnych potyczek *Dawida z Goliatem* sta? si? Internet. Przekona?o si? o tym wiele pot??nych mi?dzynarodowych organizacji, których przed nastaniem ery Internetu skutecznie broni?y armie znakomicie op?acanych prawników.

Internet daje wszystkim dost?p do wszystkiego. Wsz?dzie. Je?eli kto? krytykuje Twoj? organizacj? i wie jak to robi? wykorzystuj?c sie? WWW, bardzo szybko odczujesz na w?asnej skórze jak b?yskawicznie z?e wiadomo?ci rozchodz? si? po ?wiecie i jak szybko docieraj? do Twoich akcjonariuszy.

Ci, którzy wzniecaj? kryzys w sieci na pocz?tku s? zwykle anonimowi. Poniewa? dzisiaj ka?dy mo?e publikowa? w Internecie, media i opinia publiczna z dystansem podchodz? do takiej krytyki.

Aby odnie?? sukces przyszli pogromcy Goliatów musz? zatroszczy? si?, aby ich kampania by?a:

1. Wiarygodna. Nieprzekonuj?co opisana i trudna do zweryfikowania historia nie budzi zaufania.

2. Umocowana prawnie. Autorzy kampanii ryzykuj? oskar?enie o znies?awienie, je?eli nie ogranicz? celu ataku wy??cznie do osób wymienionych w pozwie s?dowym. Taki proces - bez wzgl?du na wynik - jest kosztowny. Je?li jednak s?dzisz, ?e ko?cowy rezultat wart jest tych pieni?dzy...

3. Konsekwentna. Pojedynczy komunikat wywo?a najwy?ej ziewni?cie.

4. Interaktywna. Daje zainteresowanym mo?liwo?? zdobycia dodatkowych informacji, zapisania si? na list? dyskusyjn? lub otrzymywania nowo?ci w zaprenumerowanym biuletynie.

5. Motywacyjna. Daje grupom docelowym mo?liwo?? i powód do dzia?ania. Niestety wiele kampanii wywo?uje tylko wspó?czucie lub zwyk?? empati?.

6. Strategiczna. Widzia?em aktywistów, których jedynym celem - jak si? pó?niej okaza?o - by?o zdobycie chwilowego poklasku. Pytanie, które trzeba sobie zada? brzmi: "Czy to, co robimy rzeczywi?cie motywuje ludzi do dzia?ania?" A mo?e planowany happening ma tylko zaspokoi? wybuja?e ego kilku osób?

Ostatni punkt jest najwa?niejszy. Dlaczego? Brak strategii jest przyczyn? wielu pora?ek w takich kampaniach. Ludzie uczestnicz?cy w takich akcjach pragn? zmiany, ale sami nie wiedz?, co mo?e t? zmian? wywo?a?.

Kilka lat temu siedzia?em na drzewie obok przykutego ?a?cuchami m?odego cz?owieka protestuj?cego przeciwko budowie autostrady w okolicach parku krajobrazowego. "Wiesz, razem zajmujemy si? tym samym, zarz?dzamy sytuacj? kryzysow?," powiedzia?em. Kiwn?? g?ow? na zgod?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Szef Relacje Dziennikarz Wywiad Rzecznik Praktycy Problem Relations Tusk Gazeta Polska Media Prawda Internet Klient Reporter Pressence Klienci Kaczy?ski Reporterzy Dziennikarze Agencje PRACOWNICY Gapa Firma Komunikacja Informacja Public GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl