Bogusław Feliszek, 2013-10-05
"Filozofia przeżycia agencji PR"

Filozofia przeżycia agencji PR

Warto wiedzieć, że celem agencji PR nie jest – jak można naiwnie przypuszczać – zarobienie jak najwięcej pieniędzy w jak najkrótszym czasie.

Naprawdę chodzi o to, żeby po ustaleniu:

1. na czym – zdaniem agencji – polega dobry PR,

2. jak agencja PR definiuje dobry produkt,

3. jak powinna przebiegać skuteczna kampania PR,

4. jakimi standardami agencja powinna kierować się w kontaktach z klientami, konsumentami i mediami,

5. co daje agencji realną przewagę nad konkurencją,

agencja PR mogła zarobić jeszcze więcej pieniędzy w jak najkrótszym czasie.

Filozofia dobrze brzmi

Wiele polskich agencji szczyci się oryginalną filozofią działania. Dużo czasu poświęcają na dopasowanie się do oczekiwań swoich klientów – dobrze kiedy klient widzi w nich odbicie swoich wartości, pragnień i aspiracji.

Samo słowo "filozofia" sugeruje, że:

1. w jej tworzenie zaangażowane były inteligentne i bezinteresowne osoby, które miały wymyślić genialny pomysł (BIG IDEA),

2. agencje PR zasługują na szacunek,

3. wybrana agencja PR zna sekret jak sprzedawać konkretny produkt dwa razy drożej od podobnego produktu konkurencji.

Wiele odnoszących sukcesy agencji PR pracuje w oparciu od jedną fundamentalną zasadę. Przypominają w tym niektóre ortodoksyjne religie. Wystarczy konsekwentnie i przekonująco bronić jednej prawdy.

Na przykład, można bezkrytycznie skupić się na USP. Pomysł opiera się na prostym założeniu, że do sukcesu potrzebna jest cecha, która czyni produkt wyjątkowym – czyli pożądanym przez konsumentów. Bez takiego wyróżnika – według tej filozofii – konsumenci nie zechcą na produkt nawet spojrzeć.

Nie ma filozofii bez kolców

Nie ma niestety idealnej filozofii PR. W przypadku USP chodzi o to, że:

1. łatwiej jest wykreować wyróżnik w świadomości konsumentów niż stworzyć naprawdę wyjątkowy produkt,

2. konsumenci rzadko zachowują się racjonalnie,

3. każdy produkt, który opiera się na jednym wyróżniku (w kampanii PR nie może być ich więcej) szybko się nudzi.

Warto przypomnieć, że filozofia USP jest starsza od najstarszej agencji PR.

Wszystkie filozofie polskich agencji PR można podzielić na trzy grupy:

1. agencja PR wie najlepiej.

2. konsument wie najlepiej.

3. klient agencji PR wie najlepiej.

Agencje z pierwszej grupy znane są z wielkiej kreatywności. W agencjach z drugiej grupy najwięcej do powiedzenia mają absolwenci marketingu. Agencje z trzeciej grupy ledwo wiążą koniec z końcem.

Konkluzja

Bez względu na filozofię działania wszyscy praktycy PR są głęboko przeświadczeni, że znają się na wszystkim najlepiej i praca w public relations byłaby wspaniała gdyby nie klienci, konsumenci i Rada Etyki Public Relations.

Jeżeli nie mam racji, napisz o tym w komentarzu.

PS. Na zdjęciu jest obraz "Śmierć Sokratesa" francuskiego malarza Jacques-Louis Davida.