Bogusław Feliszek, 2011-04-26
"Quiz skutecznego zarządzania"

Quiz skutecznego zarządzania

Jesteś dobrym szefem? Oczekuję szczerej odpowiedzi.

Może warto to sprawdzić? Dlaczego nie zrobić tego za pomocą krótkiego quizu?

Oto zestaw 20 pytań dotyczących podstawowych umiejętności w zarządzaniu.

Na dole znajdziesz odpowiedzi.

1. Słuchanie jest najważniejszą umiejętnością w zarządzaniu. Prawda/Fałsz.

2. Pracownika zawsze należy chwalić w __________________________________

3. Większość szefów poświęca planowaniu za mało czasu. Prawda/Fałsz.

4. Morale pracowników jest bezpośrednio związane z __________________________________

5. Jedną z największych słabości szefów jest __________________________________

6. Źródłem największych trosk pracownika jest brak wiedzy o tym __________________________________

7. Większość pracowników uważa, że ich wkład i osiągnięcia w pracy są adekwatnie doceniane przez bezpośrednich przełożonych. Prawda/Fałsz.

8. Rekrutacja pracowników pod presją czasu zawsze prowadzi do __________________________________

9. Jednym z najważniejszych obowiązków szefa jest motywacja pracowników. Prawda/Fałsz.

10. Nikogo nie można zmusić do lepszej pracy. Prawda/Fałsz.

11. Większości pracowników nie zależy na sukcesie swej organizacji. Prawda/Fałsz.

12. Zbyt długie zatrudnianie złego pracownika jest symptomem __________________________________

13. Pracownicy powinni znać cele organizacji. Prawda/Fałsz

14. Każdy dobry szef potrafi zarządzać firmą zza biurka. Prawda/Fałsz.

15. Firmowe przepisy i procedury powinny być elastyczne. Prawda/Fałsz.

16. Kiedy nie opisujesz jasno czego oczekujesz od pracownika, możesz liczyć na __________________________________

17. Brak zaufania do pracowników prowadzi do __________________________________

18. Polityka otwartych drzwi zawsze zachęca pracowników do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami. Prawda/Fałsz.

19. Pracownicy zazwyczaj z ochotą podnoszą kwalifikacje. Prawda/Fałsz.

20. W żadnej organizacji nie można uciec od polityki. Prawda/Fałsz.

Odpowiedzi:

Celem quizu nie jest dostarczenie wyczerpujących wyjaśnień, ale zachęcenie do myślenia i dyskusji.

Weź pod uwagę, że odpowiedzi na niektóre pytania są subiektywne. W niektórych przypadkach nie ma idealnej odpowiedzi – jest tylko dobra i lepsza.

Mając to w pamięci, przeczytaj moje odpowiedzi. Jeśli się z czymś nie zgadzasz, napisz o tym w komentarzu.

1. Prawda.

2. obecności innych pracowników.

3. Prawda.

4. kulturą korporacyjną, wzorcami komunikacji, poziomem stresu i stylem zarządzania.

5. chwalenie i krytykowanie pracownika w nieodpowiednim momencie.

6. jaka jest przyszłość jego firmy i czy może być pewny swego miejsca pracy.

7. Fałsz.

8. zatrudnienia ludzi poniżej oczekiwanych standardów.

9. Fałsz.

10. Prawda.

11. Fałsz.

12. słabego stylu zarządzania.

13. Prawda.

14. Fałsz.

15. Prawda.

16. poprawę jego wyników pracy.

17. apatii, niechęci i lekceważenia przełożonych.

18. Fałsz.

19. Prawda.

20. Prawda.

Punktacja:

20 punktów: Jesteś idealnym szefem. Naprawdę istniejesz?

19-18 punktów: Znasz podstawy efektywnego zarządzania.

17-16 punktów: Wciąż w Ciebie wierzę - Twoi pracownicy też.

15-14 punktów: Jeśli szczęście dopisze, dasz sobie radę jako szef.

13-12 punktów: Musisz się dużo nauczyć. Nie trać czasu.

11 punktów lub mniej: Jesteś w dużych opałach. Jeśli tego nie widzisz, tym gorzej. Zadzwoń do mnie po pomoc: 77 441 40 14.