Bogus?aw Feliszek, 2013-04-01
"Bogus?aw Feliszek dla Baracka Obamy"

Bogus?aw Feliszek dla Baracka Obamy

Barack Obama na konferencji prasowej w Bia?ym Domu pokaza? zdj?cie nowego doradcy ds. roz?adowania napi?cia na Pó?wyspie Korea?skim.

Bogus?aw Feliszek, w?a?ciciel kopalni u?ywanych diamentów pod Szanghajem i ekspert kwantowej teleportacji jednostronnej, ujawni?, ?e posiada plan tajnego tunelu pod Morzem ?ó?tym ??cz?cego miasto Dalian w pó?nocno-wschodnich Chinach z Phenianem, stolic? Korei Pó?nocnej.

"Mog? zakra?? si? noc? do sypialni przywódcy Korei Pó?nocnej Kim Dzong Un i teleportowa? go w kosmos" – powiedzia? Feliszek.

Zachodnie agencje podkre?laj? oryginalno?? i niskie koszty tego rozwi?zania. "Urzek?a mnie prostota tego planu" – powiedzia? Obama.

Bogus?aw Feliszek b?dzie pracowa? dla ameryka?skiego rz?du spo?ecznie.