Bogusław Feliszek, 2012-07-31
"5 stylów zarządzania konfliktem z mediami"

5 stylów zarządzania konfliktem z mediami

Kiedy się spierasz z dziennikarzem zachowujesz się jak sowa, rekin, żółw czy lis? A może jak pluszowy miś?

Każdy z nas ma swój ulubiony styl zarządzania konfliktem. O tym jaki jest to styl decydują wyróżniki temperamentu, osobowość, rodzina, środowisko i miejsce pracy.

W modelu Thomasa-Kilmanna wyróżniamy pięć głównych stylów zarządzania konfliktem: 1. współpracujący, 2. rywalizujący, 3. unikający, 4. dostosowawczy i 5. kompromisowy.

Żeby lepiej zrozumieć specyfikę indywidualnego stylu, można do każdego dopasować jakieś zwierzę: 1. sowa, 2. rekin, 3. żółw, 4. pluszowy miś i 5. lis. Wiem, że pluszaki nie gryzą dziennikarzy i o to właśnie chodzi :-)

Żaden styl nie jest ani lepszy ani gorszy – jest po prostu inny. Skuteczność konkretnego stylu zależy w dużej mierze od kontekstu w jakim jest wykorzystany.

Każde z 25 zdań przedstawia konkretne zachowanie w konfliktowej sytuacji. Oceń jak często postępujesz w opisany sposób w kontaktach z mediami.

1 – rzadko, 2 – czasem, 3 – często, 4 – bardzo często.

Uwaga: Nie ma dobrych lub złych odpowiedzi – są tylko prawdziwe i nieprawdziwe.

___ 1. Badam dokładnie sprawę, żeby znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich zainteresowanych.

___ 2. Staram się zaspokoić oczekiwania i potrzeby drugiej strony.

___ 3. Zbieram jak najwięcej informacji i dbam o podtrzymanie dialogu.

___ 4. Mało mówię i staram się jak najszybciej zakończyć rozmowę.

___ 5. Staram się spojrzeć na konflikt z dwóch stron. Czego oczekuję? Czego potrzebuje druga strona? O co idzie spór?

___ 6. Szukam rozwiązania, które pogodzi interesy stron konfliktu i przechodzę do następnej kwestii.

___ 7. Przepadam za sporami i wyzwaniami. Lubię inteligentne potyczki na argumenty.

___ 8. Konfliktowa sytuacja przyprawia mnie o ból głowy.

___ 9. Stosuję się do porad znajomych i zaufanych osób, na przykład, rodziny.

___ 10. Trafnie odgaduję potrzeby drugiej strony.

___ 11. W sytuacji impasu bez oporu godzę się na wzajemne ustępstwa.

___ 12. Spokój jest dla mnie ważniejszy od osiągnięcia tego, czego potrzebuję.

___ 13. Unikam konfliktowych sytuacji i wolę nie ujawniać swego niezadowolenia.

___ 14. Zdecydowanie dążę do osiągnięcia celu.

___ 15. Staram się udowodnić, że to ja mam rację.

___ 16. Mogę zrezygnować z niektórych roszczeń jeżeli druga strona zachowa się podobnie.

___ 17. Nie martwią mnie różnice poglądów i stanowisk.

___ 18. Używam logicznych argumentów i kładę nacisk na korzyści mojego rozwiązania.

___ 19. Nie uchylam się od rzeczowej dyskusji.

___ 20. Szukam idealnego połączenia atutów propozycji obydwu stron konfliktu.

___ 21. Zależy mi na szybkim ustaleniu punktów spornych, obaw i niejasności.

___ 22. Unikam kontrowersyjnych opinii i sytuacji, które wprawiają mnie w zakłopotanie.

___ 23. Zależy mi na podtrzymaniu dobrych relacji ze skonfliktowaną stroną.

___ 24. Negocjuję i wypracowuję rozwiązanie drogą wzajemnych ustępstw.

___ 25. Szanuję cudze wartości i uczucia.

Podsumowanie punktacji

Żeby ustalić swój ulubiony styl zarządzania konfliktem w relacjach z mediami, podsumuj punkty w pięciu grupach.

1. Styl współpracujący: 1, 3, 5, 19, 21 __________

2. Styl rywalizujący: 7, 10, 14, 15, 18 __________

3. Styl unikający: 4, 8, 13, 17, 22 __________

4. Styl dostosowawczy: 2, 9, 12, 23, 25 __________

5. Styl kompromisowy: 6, 11, 16, 20, 24 __________

Kategoria, w której masz najwięcej punktów, pokazuje najczęściej stosowany styl; tam gdzie punktów jest najmniej – styl, którego nie używasz.

Uwaga: osoby, które często zarządzają konfliktami (na przykład, eksperci komunikacji kryzysowej) charakteryzuje mieszanka stylów (brak wyraźnego stylu dominującego).

Krótkie opisy 5 stylów zarządzania konfliktem

1. Styl współpracujący (sowa): umożliwia wypracowanie skonfliktowanym stronom optymalnego porozumienia i zmniejsza wpływ negatywnych emocji; przeciwieństwo stylu unikającego.

Plusy: tworzy atmosferę zaufania, podtrzymuje pozytywne relacje i zachęca do działania.

Minusy: wymaga dużo energii i jest czasochłonny.

2. Styl rywalizujący (rekin): przeważa autorytarne podejście; przeciwieństwo stylu dostosowawczego.

Plusy: szybki i zorientowany na osiągnięcie wyniku.

Minusy: może wywołać nieufność lub wrogość.

3. Styl unikający (żółw): stawia na unikanie bezpośredniej konfrontacji; przeciwieństwo stylu współpracującego.

Plusy: nie eskaluje konfliktu i tonuje różnice zdań.

Minusy: ukrywa problem i opóźnia jego rozwiązanie.

4. Styl dostosowawczy (pluszowy miś): priorytetem jest utrzymanie relacji; przeciwieństwo stylu rywalizującego.

Plusy: minimalizuje straty kiedy przeciwnik jest silniejszy i podtrzymuje relacje.

Minusy: tworzy poczucie wykorzystania i wywołuje niechęć.

5. Styl kompromisowy (lis): stawia nade wszystko konsensus, pojednanie i zgodę.

Plusy: praktyczny w skomplikowanych problemach bez prostych rozwiązań; wszystkie strony mają te same prawa.

Minusy: nikt nie jest do końca zadowolony; nie gwarantuje wypracowania i wprowadzenia w życie optymalnego rozwiązania.

Czy jesteś zadowolony/a ze swego stylu zarządzania konfliktem z mediami? Co możesz zmienić? Napisz o tym w komentarzu.