Bogus?aw Feliszek, 2011-10-25
"30 sygna?ów, ?e pracujesz w public relations"

30 sygna?ów, ?e pracujesz w public relations

Pracujesz w public relations, ale czasem masz co do tego w?tpliwo?ci? A mo?e odwrotnie – nie pracujesz w PR, ale czasami tak si? czujesz?

Oto 30 sygna?ów, ?e pracujesz w public relations:

1. W??czasz komputer przed umyciem z?bów.

2. Dzie? zaczynasz od mocnej kawy i tak samo ko?czysz.

3. Po kawie (porannej i wieczornej) przez kwadrans kasujesz stare Alerty Google o klientach, konkurencji i wszystkim co ich dotyczy.

4. Co najmniej raz w tygodniu dyskutujesz o "ko?cu public relations".

5. Tak si? przejmujesz tym, ?e klient jest najwa?niejszy, ?e zapominasz o obiedzie.

6. Boisz si? wsi??? do samolotu bez telefonu komórkowego.

7. W ci?gu jednej godziny jeste? w stanie napisa? informacj? prasow? o nowym produkcie, przygotowa? plan strategicznej komunikacji kryzysowej i umówi? szefa na wywiad z dziennikarzem krajowego dziennika.

8. W ?rodku nocy potrafisz wyrecytowa? kody telefoniczne do wszystkich miast wojewódzkich w Polsce i najwa?niejszych stolic w Europie.

9. Jeste? za parytetami w polityce i public relations, ale nie widzisz w tym ?adnego sensu.

10. Kasjerka w supermarkecie nie wie gdzie pracujesz, ale ostatnio delikatnie wypytywa?a czy nie znasz jakiej? dobrej agencji PR.

11. Na li?cie numerów szybkiego wybierania w telefonie komórkowym masz prezesa, dyrektora finansowego, dyrektora marketingu, g?ównego informatyka, kierownika dzia?u kadr, szefa ochrony i fryzjera.

12. Najlepsze pomys?y do kampanii public relations przychodz? Ci do g?owy pod prysznicem – dlatego zawsze masz pod r?k? dyktafon.

13. Reporterzy znaj? Twój numer telefonu do domu – na wypadek gdyby? zgubi? swój telefon komórkowy.

14. WSZYSTKO w Twoim ?yciu – od zakupów do chodzenia na basen podporz?dkowane jest rytmowi kolejnych wyda? dzienników telewizyjnych.

15. Zawsze potrafisz przekonuj?co odpowiedzie? na pytanie klienta: "Dlaczego nie dzwoni? do nas w tej sprawie dziennikarz [wpisz tytu? wa?nej gazety]?"

16. Ziewasz kiedy s?yszysz: "Sen jest przereklamowany.", "Wy?pi? si? na cmentarzu.", "Co Ci si? ?ni?o?"

17. Rano, jeszcze w ?ó?ku, sprawdzasz najnowsze informacje dnia.

18. W ka?dy pi?tek ok. 18:00 my?lisz: "Tym razem nie dam si? zaskoczy?. Wiem, ?e najgorsze kryzysy wybuchaj? w weekendy!"

19. Co kwadrans sprawdzasz najnowsze wpisy na Twitterze i Facebooku.

20. Rano na Twojej li?cie zada? s? 23 punkty, pod koniec dnia 32 (tego kryzysu nikt nie móg? przewidzie?).

21. Czasem budzisz si? w ?rodku nocy, ?eby zapisa? rewelacyjny pomys? na kampani? public relations.

22. Potrafisz s?ucha? jednocze?nie dzienników w trzech stacjach radiowych.

23. Kiedy s?yszysz o jakim? kryzysie medialnym natychmiast przypominasz sobie nazwisko rzecznika prasowego firmy w opa?ach.

24. Kopie planu komunikacji kryzysowej masz w biurku, komputerze, tablecie, telefonie komórkowym, samochodzie i domku na dzia?ce.

25. Na prywatnych przyj?ciach Twoje wypowiedzi na przekraczaj? 140 liter.

26. Nigdy nie planujesz niczego na pi?tkowe popo?udnia, bo wiesz, ?e w?a?nie wtedy dziennikarze dzwoni? z wa?nymi i pilnymi pytaniami.

27. Na biurku trzymasz produkty swoich klientów.

28. Chodzisz na si?owni? o 5:00 rano.

29. Kiedy w firmie wybucha powa?ny kryzys i wszyscy uciekaj? przed dziennikarzami, mówisz spokojnie i pewnie do kamery: "Panujemy nad sytuacj?. Wszyscy poszkodowani s? pod troskliw? opiek?. Ustalamy przyczyny: a. incydentu, b. wypadku, c. katastrofy. Nast?pny komunikat za pó? godziny. Dzi?kuj?."

30. Wy??czasz komputer po umyciu z?bów.