Bogusław Feliszek, 2011-06-13
"Szybka świnia, czyli 20 cytatów o zarządzaniu zmianą"

Szybka świnia, czyli 20 cytatów o zarządzaniu zmianą

Nie można zrobić konia wyścigowego ze świni. - Nie - odparł Samuel - Ale można z niej zrobić bardzo szybką świnię. – pisał John Steinbeck w powieści "Na wschód od Edenu".

Firmy najlepiej wykorzystujące zmiany nie patrzą na nie jak na wstydliwe i dyskretne wydarzenia, ale jak na nowe okazje do poprawy działania.

Gotowość do zmiany jest nowym stylem zarządzania zmianą – oznacza umiejętność systematycznego inicjowania zmian i reagowania na nie w sposób dający korzyści, minimalizujący ryzyko i poprawiający skuteczność i efektywność.

Oto 20 cytatów o zarządzaniu zmianą:

1. Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. – George Bernard Shaw

2. Jedna zmiana przygotowuje drugą. – Niccolo Machiavelli

3. Próba zmiany nic nie zmienia. – John Douglas Cockcroft

4. Jeśli szukasz wrogów, spróbuj coś zmienić. – Woodrow Wilson

5. Powstrzymaj się przed strofowaniem kogokolwiek. Gdyby ludzie mogli się zmieniać, zmienialiby się. Ale nie mogą. A ty jeszcze mniej niż oni. – Emil Cioran

6. Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie. – Aldous Huxley

7. Ten, który stale jest szczęśliwy, musi się często zmieniać. – Konfucjusz

8. Zmiany zachodzą tylko wtedy, gdy idziemy pod prąd, kiedy robimy coś całkowicie wbrew wszystkiemu, do czego przywykliśmy. – Paulo Coelho

9. Gdy zmienią się trendy muzyczne, jednocześnie zmianom ulegają fundamentalne prawa państwa. – Platon

10. Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. – Heraklit z Efezu

11. Poniżej pewnego poziomu życia wytwarza się w człowieku coś w rodzaju fatalistycznego przywiązania do swojej doli, coś w rodzaju gorzkiego doświadczenia, że każda zmiana może być tylko zmianą na gorsze. – Gustaw Herling–Grudziński

12. Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze... – Józef Ignacy Kraszewski

13. Zmieniamy jeden dramat na drugi, rzadko na komedię. – Henri Millon Montherlant

14. Łatwiej uciąć cudzą głowę, niż zmienić w niej chociażby najdrobniejszą myśl. – Adolf Rudnicki

15. Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną. – Jean Cocteau

16. Wystarczy pomyśleć, ile się zmienia, jeżeli zejdzie się z chodnika i zrobi trzy kroki po jezdni... – Julio Cortázar

17. Tylko głupcy się nie zmieniają. – Gabriela Zapolska

18. Zmień swoje myśli i zmienisz swój świat. – Norman Vincent Peale

19. Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka. – Stefan Kisielewski

20. Jeśli zawsze robisz to, co zawsze robiłeś, zawsze osiągniesz to, co zawsze osiągałeś. – Anonim

Jaki jest Twój ulubiony cytat o zarządzaniu zmianą?