Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-04-06
"Pro?ba o medialny sponsoring"

Pro?ba o medialny sponsoring

Pomagamy polskim dzieciom na Litwie. Zbieramy pieni?dze dla niepe?nosprawnych. Chcemy nakarmi? bezdomnych.

Kiedy zg?aszasz si? do stacji telewizyjnej z propozycj? sponsorowania przez ni? Twojej imprezy, pami?taj, ?e w kolejce ustawia si? wiele innych organizacji - ka?da popiera szlachetny cel.

Oto kilka kwestii, których rozwa?enie pomo?e wyró?ni? si? w t?umie.

Co chcesz powiedzie?

Stacje telewizyjne interesuj? akcje adresowane do szerokich grup odbiorców. Lubi? sugestywne obrazy. Robi? na nich wra?enie okazje do zebrania imponuj?cych sum pieni?dzy na szczytny cel. Przyk?ad? Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy.

Ile pieni?dzy planujesz zebra?? Milion, 10 milionów, 100 milionów z?otych?

Organizowana przez Ciebie impreza musi mie? co najmniej jeden z poni?szych elementów:

1. Wyj?tkowo?? – impreza/wydarzenie musi oferowa? co? nowego, wyj?tkowego, ekscytuj?cego dla telewidzów, na przyk?ad, okazja spotkania s?awnej osoby, wycieczka "za kulisy", okazja zamienienia si? rolami z gwiazd? na jeden dzie?, itp.

2. Znaczenie – temat, który odnosi si? do wa?nego spo?ecznego problemu: zapobieganie chorobom nowotworowym, przemoc w rodzinie, niedo?ywienie, itp.

3. Zainteresowanie – wiadomo?? pobudzi do dzia?ania wielu ludzi ze wzgl?du na jej emocjonalny kaliber: ci??ko chore dziecko, rodzina w potrzebie, reakcja na kryzys, itp.

Ogl?daj program stacji, któr? jeste? zainteresowany. Zwró? uwag? na format, tematy i utalentowanych dziennikarzy. Wi?kszo?? stacji ma tematy, do których wraca co roku. Pami?tasz ci??ko poparzon? dziewczynk? z g?ównego wydania "Wiadomo?ci" z grudnia 2002? Niedawno pokazano t? dziewczynk? ponownie. Kiedy ogl?dasz program zapytaj siebie, "Czy nasza impreza i jej przekaz pasuje do profilu stacji?"

Poznaj decydentów

Kiedy? sponsoringiem zajmowa? si? sekretarz redakcji lub dyrektor audycji spo?ecznych. To on decydowa? czy stacja obejmie akcj? lub imprez? sponsoringiem. Dzisiaj te role si? wymiesza?y. Szef marketingu szuka okazji do zwi?kszenia sprzeda?y czasu reklamowego. Kierownik newsroomu z kolei chce przyci?gn?? do ekranu nowych widzów i zwi?kszy? ogl?dalno??.

S? dwa skuteczne sposoby dotarcia do decydentów:

I. Kolegium – to grupa kierowników, którzy omawiaj? propozycje nowych tematów i programów.

1. Zadzwo? do stacji i umów si? na spotkanie z kolegium redakcyjnym.

2. Przyjd? przygotowany. Przedstaw propozycj? opisan? na nie wi?cej ni? dwóch kartkach - nie bombarduj dziennikarzy tonami materia?ów i danych.

3. Przejd? od razu do rzeczy i opisz dok?adnie swoje oczekiwania.

II. Piel?gnowanie relacji

Piel?gnowanie relacji wcale nie jest to?same z zapraszaniem dziennikarzy do ekskluzywnych restauracji i fundowaniem drogich drinków. Buduj dobre relacje przez:

1. dostarczanie ciekawych i aktualnych informacji przez ca?y rok – przyja?? i tworzenie sieci kontaktów procentuje w d?u?szej perspektywie,

2. respektowanie dziennikarskich terminów i ograniczanie do minimum czasu rozmów telefonicznych,

3. zrozumienie, ?e media s? sponsorem, NIE organizatorem imprezy,

4. oszcz?dne wykorzystanie kosztownego sprz?tu telewizyjnego,

5. akceptowanie z pokor? odmowy sponsoringu,

6. wysy?anie podzi?kowa? wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomog?y w organizacji i przeprowadzeniu imprezy.

Konkluzja

Dobre planowanie pozwala lepiej dopasowa? imprez? do profilu stacji telewizyjnej. Skoncentruj si? na zbudowaniu takich relacji, które zapewni? wzajemne korzy?ci dla obydwu organizacji – w ten sposób zwi?kszysz szans? na dodatkowy czas na antenie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Google Tusk Relations Klient Agencje Komunikacja Pressence Klienci Reporterzy PRACOWNICY Informacja Wywiad Polska Reporter Media Firma Kaczy?ski Relacje Gazeta Internet Prawda Dziennikarze Gapa Rzecznik Problem Szef Twitter Praktycy DziennikarzStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl