Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-10-08
"30 pyta? kandydata na pos?a/senatora do siebie"

30 pyta? kandydata na pos?a/senatora do siebie

Panie pokazuj? si? na meczach pi?ki no?nej, panowie chwal? si? sukcesami w kuchni, czyli kolejna kampania wyborcza do Sejmu i Senatu w pe?ni.

Kandydaci licytuj? si? w obietnicach i prze?cigaj? w oskar?eniach. Marszcz? brwi, pr??? musku?y... czasem transferuj? u?miechy :-)

Kiedy s?ucham i ogl?dam ich w mediach, mam wra?enie granicz?ce z pewno?ci?, ?e ?ADEN nieodpowiedzia? sobie szczerze przed lustrem na podstawowe pytania. A szkoda, bo 21 pa?dziernika by?oby du?o mniej rozczarowa?.

Jakie to pytania? Jest ich 30 i odpowiedzi na nie pomagaj? przygotowa? strategi? i taktyk? kampanii wyborczej.

Wyborcza sylwetka kandydata na pos?a/senatora


1. Kim jest kandydat ? (Jak w 10-ciu prostych s?owach zdefiniuje swój oryginalny profil polityczny)

2. Jakie s? jego silne strony?

3. Jakie s? jego s?abe strony?

4. Jakie s? wyj?tkowe cechy osobowo?ci kandydata?

5. Czy wyborcy dostrzegaj? i ceni? te cechy? Dlaczego?

6. Którymi cechami osobowo?ci kandydat wyra?nie dominuje nad rywalem/rywalami?

7. Czy kandydat jest osob? znan? i szanowan? przez wyborców?

8. Czy kandydat cieszy si? zaufaniem wyborców?

9. Jaka jest sytuacja finansowa kandydata?

10. Jakie fundusze jest w stanie zgromadzi? na cele kampanii?

11. Ile czasu kandydat mo?e po?wi?ci? na kampani??

12. Kto popiera kandydata? Dlaczego? Czy jest to poparcie bezwarunkowe?

13. Kto nigdy nie poprze kandydata? Dlaczego?

14. Na jakie sprawy kandydat chce zwróci? szczególn? uwag??

15. Na czym kandydat zna si? najlepiej?

16. Jak dalece kandydat mo?e liczy? na wsparcie ze strony w?asnej rodziny?

17. Jakie jest wykszta?cenie kandydata i jego nie-polityczny ?yciorys?

18. Czy w ?yciorysie kandydata jest co?, co mog?oby zmniejszy? jego szans? na zwyci?stwo w wyborach?

19. Jakim mówc? jest kandydat?

20. Czy kandydat ?atwo nawi?zuje kontakt z publiczno?ci??

Decyzje krytyczne

1. Jak maj? wygl?da? kontakty kandydata z przeciwnikiem? Czy kandydat b?dzie si? stara? spotka? bezpo?rednio z rywalem, czy b?dzie unika? tego spotkania?

2. Jaki jest jego stosunek do innych oficjalnych przedstawicieli w?asnej partii? Czy kandydat b?dzie pojawia? si? publicznie w ich towarzystwie, czy b?dzie dzia?a? jako „osoba z zewn?trz”?

3. Czy przewiduje si? publiczne ujawnienie maj?tku osobistego kandydata? Kiedy?

4. W jaki sposób w kampanii wykorzysta si? rodzin? kandydata?

5. Jakie moralne autorytety gotowe s? publicznie poprze? kandydata?

6. Jaka jest wiarygodno?? i zdolno?? partii/stowarzyszenia/komitetu wyborczego do pozyskiwania g?osów wyborców?

7. Jaki jest potencja? dobrych ch?ci wolontariuszy do pozyskiwania g?osów wyborców na rzecz kandydata?

8. Czy kandydat we?mie udzia? w publicznej debacie? Kiedy i dlaczego? Kto j? organizuje?

9. Czy po??dane jest poparcie ze strony konkretnych osób, partii, mediów b?d? organizacji zewn?trznych, czy raczej nale?y go unika??

10. Czy w kampanii b?dzie przeprowadzony atak na przeciwnika? Je?li tak, to kiedy i na czym ten atak b?dzie oparty? Jakie s? plusy i minusy takiego dzia?ania?

Konkluzja

Ka?dy kontakt z dziennikarzem, ka?dy wyst?p w mediach, ka?de wyst?pienie publiczne musi by? w zgodzie ze strategi? i wybran? do jej realizacji taktyk?. Bez konsekwencji w dzia?aniu nawet najbardziej szczere odpowiedzi nie zapewni? Ci miejsca w parlamencie.
MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.83 MediaGapa - ocena artykułu: 4.83

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gazeta Klienci Relations Dziennikarze Google Rzecznik Twitter Relacje Klient Gapa Reporterzy Praktycy Polska PRACOWNICY Internet Dziennikarz Agencje Pressence Tusk Public Kaczy?ski Komunikacja Wywiad Szef Firma Media Informacja Prawda Reporter ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl