Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-10-01
"Dlaczego pisz? ten blog"

Dlaczego pisz? ten blog

Pierwszego wpisu na blogu w?a?ciwie nikt nie czyta. Nikt oprócz mnie i Ciebie. Dlaczego wi?c warto si? w to bawi??

To znaczy... bardzo mi?o, ?e czytasz te s?owa, ale mo?e kto? w tej chwili pisze co? naprawd? warto?ciowego o public relations.

Mo?e czekasz na przenikliwy, trafny i zwi?z?y komentarz na aktualny temat... ale poniewa? jest to pierwszy wpis moim skromnym celem jest tylko wyt?umaczenie dlaczego tu jestem i dlaczego jeszcze troch? b?d?.

To jest blog. To nie jest kwartalnik dla przem?drza?ych ekspertów public relations, sponsorowany tekst na zamówienie, produkt wspólnej pracy dziennikarza, edytora i korektora.

Co z tego wynika? My?li, komentarze i opinie s? produktem wieloletniego procesu twórczego, ale pisanie niekoniecznie. Moja praca nad tekstem jest spontaniczna i impulsywna - efekty poprawiane tylko po wykryciu b??dów ewidentnie utrudniaj?cych zrozumienie my?li.

Wszystkie opinie i opisy faktów nale?? do mnie i tylko do mnie. Nie mo?e si? pod nimi podpisa? nikt inny. Nikt na mojej ulicy, w moim mie?cie, Polsce, Unii Europejskiej i dalej za p?otem... ?aden reporter i redaktor, prezes wi?kszej lub mniejszej firmy, ruch polityczny, emancypacyjny czy ekologiczny, który wymy?li? ''nowe ko?o''; ?aden barista w kawiarniach gdzie powstanie cz??? artyku?ów czy barman, który b?dzie patrzy? na mnie z wyrzutem, bo chce ju? zamyka?.

Mo?e si? zdarzy?, ?e kiedy b?dziesz czyta? te s?owa, nie b?d? one reprezentowa? nawet mnie samego. Je?eli w jakim? miejscu b?d? przeczy? sobie, to znaczy, ?e nie jestem konsekwentny. Nic wi?cej. Wychwycenie b??du w moim wywodzie nie b?dzie prawdopodobnie dowodzi? si?y Twojej ?elaznej logiki i na pewno nie wyniknie z hipokryzji. Jestem cz?owiekiem i chcia?bym, ?eby na tym blogu by?o to widoczne w ka?dym zdaniu.

Dlaczego wi?c pisz? ten blog?

Bo wierz?, ?e b?d? go czyta? nie tylko ci, którzy:

1. dbaj? o swoj? reputacj? i wiarygodno??,

2. pragn? lepiej komunikowa? si? z dziennikarzami,

3. chc? ?wiadomie i aktywnie kreowa? swój wizerunek w mediach i opinii publicznej.

Na blogu Media Gapa pisz? o b??dach w komunikacji z opini? publiczn? za pomoc? mediów.

Najcz?stszym b??dem polityków, przedsi?biorców, liderów opinii, ekspertów, analityków jest u?ywanie zaprzeczenia w odrzucaniu zarzutów.

W codziennych rozmowach ze znajomymi i przyjació?mi cz?sto powtarzamy negatywne pytania. Pokazujemy w ten sposób, ?e rozumiemy pytanie i szanujemy obawy rozmówcy. Na przyk?ad, "Tak, rozumiem Twoje roz?alenie, ?e NIE pozwalam Ci wraca? pó?no do domu. Masz racj?, jestem surowym ojcem. Jestem bez serca. Trudno nam si? rozmawia, ale ..."

Taki styl rozmowy jest jak najbardziej na miejscu w rodzinnym gronie, ale przynosi katastrofalne skutki w kontakcie z mediami.

Przyk?ad: Reporter pyta, "Panie Feliszek, czy to prawda, ?e na szkoleniach medialnych uczy Pan jak ok?amywa?, o?miesza? i og?upia? reporterów?"

Feliszek odpowiada reporterowi, "Oczywi?cie, to nieprawda, ?e ucz? jak ok?amywa?, o?miesza? i og?upia? reporterów. Na naszych szkoleniach uczymy prezesów i rzeczników prasowych jak przekazywa? pozytywne komunikaty o nich samych odpowiadaj?c na pytania dziennikarzy. Uczymy jak rozpoznawa? zamiary i techniki reportera tak, ?eby najlepiej wypadli przed kamer?. Jednocze?nie staramy si? szkoli?... (itd. itp. przez 10 minut o tym jacy to jeste?my wspaniali i niezast?pieni :-).

Zgadnij który fragment z tej wypowiedzi czytelnicy znajd? w jutrzejszej gazecie?

Bogus?aw Feliszek, prezes Pressence Public Relations powiedzia?, ?e na szkoleniach medialnych nie uczy ok?amywa? i o?miesza? dziennikarzy.

Czy mog? skar?y? si?, ?e to zdanie jest wyrwane z kontekstu? Mog?. Skutecznie? Bynajmniej. Reporter powtórzy? moje s?owa, a ?e nie te, które chcia?em, to ju? moja strata. Wini? mog? tylko siebie.

Ka?dy inteligentny i logicznie my?l?cy rozmówca pod?wiadomie czuje, ?e w rozmowie z dziennikarzem najpierw musi odrzuci? negatywne oskar?enia i dopiero potem przej?? do pozytywnych wiadomo?ci.

Unikaj tego w kontakcie z mediami!

Nie powtarzaj oskar?e?. Nie powtarzaj negatywnych s?ów. Nie powtarzaj tego, co jest nieprawd?. Zamiast tego, mów o tym co jest prawdziwe, pozytywne i wa?ne dla Ciebie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Problem Praktycy Kaczy?ski Twitter Media Informacja Pressence Reporterzy Relations Klient Tusk Klienci Agencje Dziennikarze Gazeta Google Firma Wywiad Reporter Relacje Komunikacja Rzecznik Internet Prawda Szef Public PRACOWNICY Dziennikarz PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl