Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-03-11
"Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego"

Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego

Skandal! Jak tak mo?na? To karygodne!

Na gali Or?ów 2016 znany aktor pozwoli? sobie na kilka ?artów, które nie wszystkim si? podoba?y. Czy to zaszkodzi jego karierze? Niekoniecznie.

Prawdziwy skandal radykalnie zmienia nastawienie opinii publicznej – niszczy wizerunek, rujnuje reputacj? i ko?czy karier? znanej i cenionej osoby, na przyk?ad polityka, przedsi?biorcy, dzia?acza spo?ecznego, aktora, sportowca, itp.

Sztuczny skandal rozwija si? g?ównie w mediach. Debatuj? o nim eksperci i dyskutuj? u?ytkownicy mediów spo?eczno?ciowych. Nie zawsze dotyczy wa?nego problemu. Mimo silnych i negatywnych emocji nie zmienia wyników sonda?y. Krytykowane osoby nie ko?cz? kariery i nie znikaj? z ?ycia publicznego.

Wi?kszo?? ludzi uwa?a, ?e skandal dotycz?cy osoby, której nie lubi? musi zako?czy? si? dla niej fatalnie. To nie jest takie oczywiste. Z wi?kszym lub mniejszym skandalem mamy do czynienia codziennie, ale nie ka?dego dnia s?yszymy w mediach o dymisji lub rezygnacji ze stanowiska.

Kiedy oceniam mo?liwe skutki skandalicznego zdarzenia staram si? odpowiedzie? obiektywnie na pi?? pyta?:

1. Czy rozmiar i charakter kryzysowego wyst?pku mo?e rzeczywi?cie trwale zniech?ci? do tej osoby jej dotychczasowych najwa?niejszych zwolenników czy jest tylko incydentem wyolbrzymionym przez politycznych wrogów? Czy jedyn? zmian? b?dzie to, ?e ideologiczni przeciwnicy b?d? j? teraz nienawidzili dwa razy mocniej?

2. Czy skandal wi??e si? z istotnym politycznym, spo?ecznym, ekonomicznym lub ?wiatopogl?dowym problemem, który powa?nie zdenerwuje neutralnych i niezale?nych obserwatorów? Czy niezale?nie my?l?cy ludzie wol? nie zajmowa? w tej sprawie stanowiska, bo ich to nie interesuje?

3. Czy osoba zamieszana w skandaliczny czyn zrobi?a co?, co jej polityczni krytycy stale robi? od dawna i opinia publiczna uwa?a te ataki za szczyt hipokryzji?

4. Czy naganne zachowanie zas?uguje – zdaniem obiektywnego i wywa?onego obserwatora – na surow? kar?? Czy raczej mo?na to porówna? do wybryku kierowcy, który nie kupi? biletu w parkomacie?

5. Czy potrafi? odrzuci? swoje w?asne sympatie i antypatie i pogodzi? si? z tym, ?e kto? kogo nie lubi? mo?e unikn?? negatywnych konsekwencji swojego wyst?pku? Co b?dzie je?eli wszystko oka?e si? burz? w szklance wody mimo ?e wola?bym dla tej osoby surowej kary? Czy mog? zaakceptowa? to, ?e "prawdziwy" skandal oka?e si? "fa?szywym" skandalem?

Nie chc? si? wywy?sza?, ale moim zdaniem wi?kszo?? ludzi nie potrafi szczerze i obiektywnie odpowiedzie? na ostatnie pytanie. Kieruje nimi mentalno?? kibiców sportowych – je?eli zawodnik przeciwnej dru?yny otrzyma? od s?dziego ?ó?t? kartk? za ostr? gr?, na pewno na to zas?u?y? i je?li zrobi to ponownie, trzeba go usun?? z boiska. Ale s?dziowie te? si? myl?.

Konkluzja

W debacie publicznej mamy do czynienia w wi?kszo?ci z fa?szywymi skandalami – ich zakres, intensywno?? i czas trwania zale?? od polityki informacyjnej mediów i wp?ywu na media zainteresowanych stron.

Je?li zawsze uwa?asz, ?e skandal, o którym mówi? media nie zaszkodzi osobie, któr? lubisz lub zniszczy reputacj? kogo? kogo nie znosisz, to znaczy, ?e nie potrafisz obiektywnie ocenia? warto?ci informacji w mediach i skutków kryzysowego zdarzenia. Jeste? tylko kibicem sportowym.

Jakie jest Twoje zdanie? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Tusk Reporterzy Pressence Komunikacja Dziennikarze Problem Agencje PRACOWNICY Google Praktycy Reporter Szef Internet Prawda Relations Klienci Public Polska Gapa Firma Rzecznik Twitter Media Gazeta Relacje Kaczy?ski Wywiad Informacja Dziennikarz KlientStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Druga szansa w mediach
5. Masz strategi? komunikacji z mediami?
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl