Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-12-04
"Dlaczego lubi? kiedy reporterzy ignoruj? moje e-maile"

Dlaczego lubi? kiedy reporterzy ignoruj? moje e-maile

Czytelnik napisa? do mnie rano, ?e nie b?dzie ju? czyta? tego bloga.

Oto fragment: "Kilkana?cie razy wysy?a?em informacje prasowe o mojej firmie i ?adnej pan nie wykorzysta?. Do tej pory czyta?em wszystkie pana artyku?y. Dlaczego nie korzysta pan z moich informacji?"

Osoby, które nie s? sta?ymi czytelnikami tego bloga chcia?bym poinformowa?, ?e jako by?y reporter radiowy i telewizyjny dziel? si? tutaj od 2007 roku praktycznymi poradami PR – od pisania informacji prasowych po zarz?dzanie komunikacj? kryzysow?.

Wszystko na tym blogu jest za darmo i niczego nie oczekuj? w zamian. Ciesz? si? kiedy kto? udost?pnia moje wpisy na swoich profilach w mediach spo?eczno?ciowych, ale nie oferuj? z tego powodu ?adnych korzy?ci.

Trzy zasady PR

Poranny e-mail troch? mnie zaskoczy?. Przede wszystkim dlatego, ?e jego autor wykaza? si? brakiem znajomo?ci trzech podstawowych zasad PR:

1. Reporterzy i blogerzy nie musz? czyta? Twoich informacji prasowych i propozycji tematów. Twoim zadaniem jest wymy?lenie tematu, którego nie mog? zignorowa?.

2. To jak reporter lub bloger oceni i potraktuje Twoj? informacj? prasow? zale?y od jej jako?ci (aktualno??, waga problemu, liczba osób, które mo?e zainteresowa?, itp.)

3. W informacji prasowej nie pisz o swojej firmie, instytucji czy organizacji, ale o tym, co robi, ?eby rozwi?za? problemy swoich klientów (czyli tak?e czytelników, s?uchaczy i telewidzów).

Nie wszystko si? podoba

To, ?e reporter lub bloger nie odpowiada na Twój e-mail mo?e wynika? z tego, ?e go przeoczy?, nie mia? czasu przeczyta?, nie zna Twojej firmy lub pisa? niedawno na podobny temat. To wszystko prawda.

Ale przyczyna mo?e by? jeszcze inna: reporter lub bloger nie jest zainteresowany proponowanym tematem. Gdyby by?o inaczej, od razu by zadzwoni? lub wys?a? e-mail z dodatkowymi pytaniami.

Popatrzmy na to jeszcze tak. Mam prawo uwa?a?, ?e to, co pisz? na tym blogu jest genialne (lub prawie genialne) i ka?dy powinien to przeczyta?, ale prawdziwym testem warto?ci ka?dego wpisu jest liczba jego czytelników i ich ocena jak skutecznie pomagam rozwi?zywa? ich problemy. Gdybym pisa? tylko dla siebie, nie musia?bym tego publikowa? na blogu.

To samo dotyczy wysy?ania informacji prasowych i proponowania reporterom tematów. Masz prawo uwa?a?, ?e wymy?li?e? genialny temat, ale jedyn? osob?, która mo?e to oceni? jest reporter. Je?li powie nie, trudno. Mo?esz ten sam temat zaproponowa? innej redakcji, ale znowu – ostateczna decyzja nie nale?y do Ciebie.

Dlaczego lubi? kiedy reporter ignoruje mój e-mail...

Jako specjalista PR codziennie kontaktuj? si? z reporterami, proponuj? tematy, pisz? i wysy?am informacje prasowe. Je?li czytasz regularnie moje wpisy lub by?e? na moim szkoleniu medialnym, wiesz, ?e poprawi?em przez 10 lat skuteczno?? moich informacji prasowych trzykrotnie – z 30 do blisko 90%.

Dlaczego ciesz? si? kiedy reporter nie odpowiada na moj? informacj? prasow?? Bo to przypomina ile jeszcze musz? si? nauczy? i mobilizuje do pracy. Je?li chcesz, mo?esz mnie nazwa? masochist?, ale ja po prostu lubi? analizowa? b??dy.

Oto trzy pytania jakie sobie zadaj?:

1. Czy mój pomys? pasowa? do profilu redakcji i specyfiki medium?

2. Czy tytu? by? wystarczaj?co atrakcyjny?

3. Czy wys?a?em pomys? w?a?ciwej osobie (reporter, redaktor lub wydawca)?

W wi?kszo?ci przypadków najwi?kszym problemem jest jako?? pomys?u.

Czasem mo?na po poprawce wys?a? ten sam temat jeszcze raz. Czasem trzeba si? podda? i wróci? do pocz?tku. Ale obiektywna i rzeczowa analiza zawsze pomaga – najwi?ksze b??dy i beznadziejne sytuacje ucz? najwi?cej.

PS. Co si? sta?o z korespondencj? mojego czytelnika? W pocztowym archiwum znalaz?em tuzin jego e-maili. ?aden nie by? dla mnie ciekawy, bo nie pisz? o metodach odzyskiwania d?ugów.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Wywiad Reporter Firma Tusk Rzecznik Gazeta Dziennikarze Problem Pressence Public Relations Media Reporterzy Kaczy?ski Dziennikarz Informacja Prawda Praktycy Relacje Klient Internet Komunikacja Polska PRACOWNICY Szef Google Gapa Twitter Agencje KlienciStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
5. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl