Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-10-19
"Darmowe i profesjonalne wyst?pienia publiczne"

Darmowe i profesjonalne wyst?pienia publiczne

T?umy na sali, entuzjastyczne oklaski i ogromne honorarium – profesjonalne wyst?pienia publiczne robi? ol?niewaj?ce wra?enie.

Jest jednak ogromny kontrast pomi?dzy poprawnym wyst?pieniem publicznym a profesjonalnym wyst?pieniem za pieni?dze. Przypomina to ró?nic? pomi?dzy amatorskim wyst?pem karaoke przed przypadkow? publiczno?ci? i koncertem dla ludzi, którzy kupili bilety, ?eby Ciebie pos?ucha?.

Nie twierdz?, ?e typowi przedsi?biorcy czy polityczni liderzy s? gorszymi mówcami lub zarabiaj? mniej od zawodowych prelegentów i trenerów. Ta pierwsza grupa zarabia kilkana?cie razy wi?cej. Ale ka?dy mówca lub szkoleniowiec, który oczekuje zap?aty za swoje wyst?pienie lub szkolenie musi pokona? kilka barier zanim zacznie odnosi? sukcesy.

Dwa b??dy pocz?tkuj?cych mówców

Na naszych szkoleniach medialnych coraz cz??ciej s?ysz? pytanie jak zarabia? na wyst?pieniach publicznych. Pytaj? ludzie ambitni, inteligentni, do?wiadczeni i wykszta?ceni. Mimo tych atutów nie odnosz? sukcesów jako profesjonalni mówcy. Dlaczego? Najcz??ciej pope?niaj? dwa klasyczne b??dy:

1. Pocz?tkuj?cy mówcy oferuj? wyst?pienia na zbyt wiele tematów.

Nie mo?na by? najlepszym ekspertem od marketingu, sprzeda?y, motywowania zespo?u i akupunktury. Nie chodzi o to, ?e nie mo?na zdoby? w tych dziedzinach szerokiej wiedzy, ale niemo?liwe jest zbudowanie swojej marki jako wybitnego profesjonalnego mówcy (czyli takiego, który bierze pieni?dze za swoje wyst?pienia) na WSZYSTKIE te tematy.

2. Pocz?tkuj?cy mówcy wchodz? na biznesowy rynek wyst?pie? publicznych bez marketingowego wsparcia.

Na przyk?ad: mówcy motywacyjni. W Polsce jest nie wi?cej ni? trzech mówców motywacyjnych, którzy mog? z tego godziwie ?y?. Reszta, czyli 99% ludzi, którzy chc? zarabia? jako mówcy motywacyjni, klepie bied?. Nie mog? si? przebi? na rynku, gdy? nie maj? pieni?dzy, pomys?u lub nazwiska (czyli rozpoznawalnej marki) a klienci nie p?ac? anonimowym prelegentom. Podobne problemy maj? trenerzy "rozwoju osobistego", jogini i hipnotyzerzy.

Je?li chcesz odnie?? sukces jako mówca...

Oto cztery przeszkody, które musi pokona? ka?dy kto chce zarabia? na rynku profesjonalnych wyst?pie? publicznych i szkole?:

1. Wybierz jedn? dziedzin?, na której znasz si? najlepiej, która Ci? pasjonuje i – co BARDZO wa?ne – któr? s? zainteresowane dzia?y szkoleniowe wielkich firm. Na przyk?ad ja specjalizuj? si? w szkoleniach medialnych w komunikacji kryzysowej. Wej?cie na ten rynek by?o dla mnie stosunkowo ?atwe, gdy? przez ponad 10 lat pracowa?em w mediach elektronicznych (TVP i Polskie Radio).

Firmowe dzia?y PR i marketingu maj? bud?ety na szkolenia medialne i chc?, ?eby ich pracownicy lepiej komunikowali si? ze swoimi konsumentami poprzez media. Nie maj? bud?etów na "doskonalenie swojego ja dzi?ki ?piewaniu" czy "budzenie w sobie olbrzyma".

2. Po wybraniu niszowej specjalizacji, wymy?l nazw? jednoznacznie kojarzon? z tym, co b?dziesz robi?, zbuduj stron? WWW i zamów w drukarni profesjonalne wizytówki.

3. Pisz artyku?y eksperckie zwi?zane z Twoj? specjalizacj? i publikuj je na swoim blogu i profilach w mediach spo?eczno?ciowych oraz na portalach tematycznych i w magazynach bran?owych czytanych przez potencjalnych klientów

Rób to codziennie: ka?dego dnia napisz krótki artyku? o tym, na czym znasz si? najlepiej.

4. My?l i dzia?aj strategicznie. Codziennie musisz zrobi? co? buduje Twoj? mark? znakomitego eksperta i wybitnego mówcy.

Niektórzy z moich najlepszych klientów zdecydowali si? na pierwsze szkolenie medialne po czterech latach regularnej lektury mojego newslettera.

B?d? konsekwentny i zdecydowany, ale bez cierpliwo?ci du?o nie osi?gniesz.

Konkluzja

Wyst?pienia publiczne i szkolenia kusz? na wielu etapach zawodowej kariery. Wi?kszo?? ludzi nigdy nie zarobi na nich du?ych pieni?dzy.

Je?li chcesz odnie?? sukces jako profesjonalny mówca i szkoleniowiec, pami?taj o moich czterech poradach.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Praktycy Informacja Gazeta Klienci Relacje Reporterzy Relations Public Internet Google Wywiad Rzecznik Media Kaczy?ski Dziennikarze Polska Szef Tusk Problem Firma Gapa Klient Prawda Pressence Agencje Dziennikarz PRACOWNICY Twitter KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
7. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl