Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-05-26
"Wolny, szybki, szybki, czyli PR po d?ugim weekendzie"

Wolny, szybki, szybki, czyli PR po d?ugim weekendzie

Kiedy ostatnio spokojnie zjad?e? ?niadanie? Obiad? Kanapk??

Wy??cz telewizor, ?cisz radio, od?ó? komórk? i spokojnie przeczytaj te s?owa. Przeczytaj powoli.

?ycie mo?e by? naprawd? pi?kne, mie? wi?cej sensu i dawa? wi?cej przyjemno?ci je?li troch? zwolnisz tempo.

Zaj?c i ?ó?w maj? ró?ne zegarki. Wolniejsze tempo wcale nie oznacza nieporadno?ci, niepewno?ci i pora?ki. Wszystko zale?y od tego jak? miar? mierzymy czas i ?ycie.

Wolne tempo - jego ojczyzn? s? W?ochy, Hiszpania i Grecja - u?wiadamia jak wa?ne jest zwolnienie rytmu. Chcesz mie? wi?cej satysfakcji z ?ycia? Poszukaj równowagi pomi?dzy tradycj? i nowoczesno?ci?.

Premia za tempo

Czy jest jaka? nagroda za sfinalizowanie transakcji w ci?gu godziny, transakcji, która wcze?niej zaj??a prawie tydzie?? Jedyny plus to oczekiwanie, ?e nast?pna transakcja zajmie jeszcze mniej czasu. Oczywi?cie jest jeszcze korzy?? finansowa zwi?zana z szybkim przyp?ywem dodatkowej gotówki, ale czy b?dziesz mia? czas, ?eby skonsumowa? owoce swojej pracy? Minionego czasu nie mo?na odkupi?. Nie mo?na go te? od?o?y? na zapas.

Dlaczego klient musi b?yskawicznie zna? odpowied? na dr?cz?ce go pytanie? Nie mo?e chwil? poczeka?? Kiedy? czeka? tydzie? na informacje, które teraz ma po kilku minutach.

Wolny tryb ?ycia to tempo, które pozwala przej?? do nast?pnego etapu dopiero po zaczerpni?ciu g??bokiego oddechu. Taka filozofia dobrego ?ycia anga?uje wszystkie zmys?y i s?u?y rozwijaniu osobistych relacji z innymi lud?mi.

Wolne ruchy

Wizja ?ycia na zwolnionych obrotach stwarza kusz?c? alternatyw? dla zwariowanego tempa ery komputerów – s?u?y przywracaniu gin?cych tradycji takich jak osobiste rozmowy i neutralizuje osch?o?? j?zyka elektronicznych listów.

Dlaczego masz podkre?la? fragment tekstu je?li mo?esz napisa? go ciekawie, oryginalnie i kolorowo tak, ?e czytelnik sam b?dzie jak g?bka ch?on?? ka?de s?owo? Chcesz podkre?li? to zdanie?

Kto ma na to czas?

Kilka lat temu kiedy mój szef zapyta? jakie czytam miesi?czniki, mia?em k?opot z odpowiedzi?. Dzisiaj mia?bym problem z odpowiedzi? na pytanie o dzienniki – jest przecie? Internet :-)

Nie wszyscy w naszej firmie maj? takie samo podej?cie do czasu. Codziennie przekonujemy si?, ?e minuta mo?e trwa? d?u?ej lub krócej. Nie mówi?c ju? o godzinie lub dobie. Niektórzy twierdz?, ?e najwy?szy czas zwolni? tempo ?ycia.

To znaczy? Koniec z prac? siedem dni w tygodniu? Mam zwolni?? Z przyjemno?ci?. Zaraz powiem klientom, ?e od dzisiaj pracuj? 8 godzin i ?eby nie dzwonili na 5 minut przed zako?czeniem pracy. ?egnajcie kochani klienci.

Usi?uj? przypomnie? sobie firm?, która z za?o?enia stara si? pracowa? wolniej. Producent wina? Cukiernik? Zegarmistrz? Wi?kszo?? z nas pracuje ponad 10 godzin dziennie i przychodzi do pracy te? w weekendy. Sk?d wi?c pomys? zwolnienia tempa i skrócenia czasu pracy?

Czas równowagi

Wszystko sprowadza si? do przywrócenia równowagi. Konkurencja dzisiaj opiera si? na doskonaleniu jako?ci obs?ugi i szybko?ci dostaw. Komputery przy?pieszaj? obliczenia, pisanie i dokumentacj?. Krótsze terminy podnosz? poziom stresu. Czy jest to stres pozytywny?

Moim zdaniem, mo?na pracowa? szybko i wydajnie tylko pod wp?ywem pozytywnego stresu. Kiedy zaczynasz si? "?pieszy?", stres dzia?a destrukcyjnie. Wtedy najlepiej troch? zmniejszy? tempo, zwolni? oddech, mo?e nawet usi??? na chwil? zanim ponowie szybko we?miesz si? za nowe zadanie.

Warto te? zwolni? tempo ?ycia poza prac?. Powolny posi?ek, leniwa partyjka szachów, spokojny spacer w lesie z ukochan? osob?. Tak sp?dzony czas pomaga przywróci? delikatn? równowag?.

Wspaniale. Ale jak mo?na zwolni? na wakacjach kiedy tyle dzieje si? wokó?? Nowy park wodny, nauka jazdy konnej, zwiedzanie ruin w starym zamczysku. Tyle do zrobienia, tyle do zobaczenia. Za du?o tego i za ma?o czasu.

Konkluzja

Nowe technologie i nowe produkty dostarczaj? nowych wra?e? i do?wiadcze? pozwalaj?c wi?cej prze?y? w krótszym czasie. Dzi?ki nim dokonujemy wi?cej wyborów i robimy to szybciej. Mo?e nawet ?yjemy lepiej :-)

Wolne tempo dzia?a dobrze, ale nie w interesach. Czas dobrze dzia?a na wino lub grillowanie mi?sa. Pami?tasz chwile na szczycie góry przed szale?czym zjazdem w dó? na nartach? Rozgl?danie si? w prawo i lewo przed przej?ciem przez ulic?? Pi?? sekund przed skokiem ze spadochronem? No w?a?nie, to s? te chwile, które p?yn? wolno. I na to mo?esz sobie pozwoli?.

Mam nadziej?, ?e wizja ?wiata ?yj?cego wolniej z czasem tak?e przekona nas, ?e szalone tempo w public relations bardzo powoli przynosi warto?ciowe korzy?ci.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.57 MediaGapa - ocena artykułu: 4.57

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Public Polska Media Google Agencje Informacja Praktycy Problem Twitter Szef Prawda Gazeta Dziennikarz Tusk Kaczy?ski Komunikacja Internet Rzecznik Firma Klienci Pressence Reporterzy Klient PRACOWNICY Relacje Relations Dziennikarze Gapa WywiadStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl