Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-11-26
"Dlaczego politycy powinni mie? zakaz PR"

Dlaczego politycy powinni mie? zakaz PR

Politycy powinni zapomnie? o PR i budowaniu swego wizerunku. Wiem, ?e to brzmi dziwnie na blogu o public relations. Uwa?am jednak, ?e wizerunek, reputacja i PR to ostatnie rzeczy, którymi powinni zajmowa? si? dzi? politycy.

W erze mediów spo?eczno?ciowych i serwisów informacyjnych nadawanych 24 godziny na dob? politycy koncentruj? si? prawie wy??cznie na tym, co mówi? media. Zaledwie nieliczni pracuj? dla dobra kraju – wi?kszo?? kurczowo trzyma si? swoich sto?ków.

Sejm jest podzielony ideologicznie jak nigdy wcze?niej. Rz?d nie s?ucha opozycji, opozycja nie s?ucha rz?du. Ma?o kto z polityków interesuje si? politycznym ?rodkiem, a tam przecie? jest najwi?cej wyborców. Konflikt nie ma ju? wymiaru czysto ideologicznego.

K?ótnia na pokaz

Prawica i lewica okopa?y si? we wrogich obozach, ale celem demokracji jest szukanie porozumienia i wypracowanie programów i rozwi?za?, które b?d? s?u?y? wi?kszej wspólnej idei.

Dzi? politycy si? k?óc?, bo to mocne narz?dzie marketingowe. Nie chodzi o szukanie kompromisu, ale o podgrzewanie wa?ni i podsycanie ognia niezgody – najch?tniej poprzez media.

Rozumiem taktyk? stacji telewizyjnych – awantura na wizji zawsze podnosi ogl?dalno??, a to przek?ada si? na wi?ksze wp?ywy z reklam. Ale – przepraszam – pos?owie nie otrzymuj? wynagrodzenia za k?ótnie i nie ma premii finansowych za obelgi.

Promocja chamstwa

Wygl?da na to, ?e Polacy s? podzieleni jak nigdy. Doprawdy? Czy to prawdziwy podzia? czy tylko media promuj? tych, którzy krzycz? najg?o?niej? Je?li nagrod? za chamstwo i prostactwo s? wywiady w prasie i czas antenowy w radiu i telewizji, który polityk nie ulegnie tej pokusie?

Kompromis, który jest kr?gos?upem ka?dego systemu partyjnego, uwa?any jest za przejaw s?abo?ci. Politycy wymachuj? sztandarami swoich idei bardziej dla medialnego poklasku ni? rzeczowej debaty. W obecnym uk?adzie politycznym bez zgody na wzajemne ust?pstwa nic si? nie osi?gnie – potrzebujemy rozwoju, a skazujemy si? na marazm.

Politycy nie s? g?upi i wiedz? jak wygl?da prawdziwy post?p, ale pokazuj?, ?e interesuje ich jedynie to jak wypadaj? w mediach i czy to, co mówi? zgadza si? z oficjaln? lini? polityczn? partii. Ka?dy pilnuje swego interesu bez wzgl?du na koszty jakie ponosi pa?stwo.

Partyjne marionetki

Polityka zawsze by?a domen? ludzi, którzy kochaj? spory, ale to, co widz?, przypomina k?ócenie si? dla samego k?ócenia. Je?li twarda obrona swego stanowiska, prowadzi do zwi?kszenia bezrobocia, utraty domów przez ludzi lub redukcji ?rodków z Unii Europejskiej, to tracimy na tym wszyscy. Tak si? nie robi polityki.

Ochrona zdrowia, d?ug publiczny, kryzys w budownictwie – wsz?dzie powtarza si? ten sam schemat: politycy przedstawiaj? swoje stanowiska i wracaj? do domów. Jak diab?a boj? si? podejrzenia o odst?pstwo od oficjalnej linii partii. A przecie? nie takich ich wybierali?my.

G?osuj?c na nich liczyli?my na m?dro?? i gotowo?? do wspó?pracy dla wi?kszego wspólnego dobra. Trzymanie si? kluczowych przekazów dnia zostawia ma?o miejsca dla kreatywnego my?lenia i odwa?nych rozwi?za?.

Nie wybierali?my marionetek w?asnych partii, ale – przepraszam ponownie za szczero?? – to jest to, co teraz mamy. Nielicznych, którzy odwa?? si? odej?? od partyjnej propagandy, spotykaj? niewybredne ataki dy?urnych partyjnych demagogów.

Nowa twarz polityka

Je?li kto? ma odwag? zrezygnowa? z ideologicznej retoryki na rzecz pragmatycznego poszukiwania optymalnego rozwi?zania, z miejsca jest atakowany w mediach. Traktowany jest tam jak niebezpieczny egotyk, narcyz o wybuja?ych ambicjach i godny pot?pienia samolub.

Ale to w?a?nie ci ludzie pokazuj?, ?e polityka mo?e by? sztuk? rozs?dnego kompromisu i niezale?nego my?lenia. To oni wydeptuj? ?cie?k? dla swoich nast?pców. To oni zmieni? polityk? – dadz? jej now? twarz i reputacj?.

Do tego czasu politycy powinni mie? zakaz PR.

Myl? si?? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Polska Komunikacja Dziennikarz Gazeta Pressence PRACOWNICY Informacja Agencje Klienci Dziennikarze Problem Internet Relations Prawda Firma Twitter Reporter Kaczy?ski Praktycy Rzecznik Public Wywiad Google Gapa Szef Media Klient Reporterzy Relacje TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
2. Jak prze?y? nalot mediów
3. Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej
4. Media nie wygrywaj? wyborów
5. Nie jestem osob?, która kupczy...
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Co ??czy PR z lataniem samolotem
8. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
9. Dziwne e-maile
10. Relacje szefa firmy z mediami
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl