Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-03-07
"Od?wie?ona definicja public relations"

Od?wie?ona definicja public relations

Gdyby? mia? kilkana?cie sekund, ?eby wyja?ni? nieznajomemu czym si? zajmujesz, co by? powiedzia??

Opowiedzia?by? o najciekawszej cz??ci swojej pracy czy poda?by? ksi??kow? definicj??

Dla nas – praktyków public relations – formu?owanie zwartych, mocnych i przekonuj?cych przekazów to chleb powszedni. Ta umiej?tno?? przydaje si? tak?e w rozmowach, których celem jest edukacja i zainteresowanie tym, co robi Twoja firma i jaka jest w niej Twoja rola.

Ameryka?skie Stowarzyszenie Public Relations (PRSA) zako?czy?o kampani?, której celem by?o od?wie?enie definicji public relations.

W ostatecznym g?osowaniu najwi?ksz? popularno?ci? (46% g?osów) cieszy?a si? definicja:

"Public relations jest procesem strategicznej komunikacji, który buduje wzajemnie korzystne relacje pomi?dzy organizacjami i ich grupami opinii publicznej."

W fina?owej rozgrywce g?osowano tak?e na dwie konkurencyjne definicje:

1. Public relations jest funkcj? zarz?dzania badaniem, komunikacj? i wspó?prac? z grupami opinii publicznej w celu zbudowania wzajemnie korzystnych relacji.

2. Public relations jest strategicznym procesem zaanga?owania pomi?dzy organizacjami i grupami opinii publicznej w celu osi?gni?cia wzajemnego zrozumienia i realizacji celów.

Gerard Corbett, prezes PRSA, t?umaczy na firmowym blogu:

"Prosta i bezpo?rednia – definicja koncentruje si? na istocie public relations jako procesie komunikacji o strategicznym charakterze z naciskiem na 'wzajemnie korzystne relacje'. 'Proces' jest lepszy od 'funkcji zarz?dzania,' co mog?oby sugerowa? kontrol? z góry w dó? i jednostronn? komunikacj?. 'Relacje' odnosz? si? do roli public relations w zbli?aniu organizacji i indywidualnych osób do kluczowych interesariuszy. 'Grupy opinii publicznej' s? lepsze od 'udzia?owców', gdy? pierwsze okre?lenie odwo?uje si? do 'publicznego' charakteru public relations, a 'udzia?owcy' kojarz? si? ze spó?kami gie?dowymi."

Przyj?ta definicja PR nawi?zuje do definicji z 1982 roku: "Public relations pomaga organizacji i jej grupom opinii publicznej wzajemnie si? do siebie dopasowa?."

Ambitna kampania "modernizacyjna" rozczarowa?a, gdy? organizatorzy postanowili "przewietrzy?" definicj? PR z ubieg?ego wieku zamiast skupi? si? na opisaniu przysz?o?ci bran?y i tego jak nowe technologie zmieni? sposób komunikacji mi?dzy lud?mi.

W ameryka?skiej definicji brakuje mi dwóch przymiotników: zaplanowany i systematyczny – obydwa kluczowe w procesie public relations. Jako konsultanci PR t?umaczymy klientom, ?e public relations jest dzia?aniem d?ugofalowym i nie daje warto?ciowych efektów z dnia na dzie? – wymaga planowania. Szkoda, ?e zabrak?o dla nich miejsca w tej definicji, która – moim zdaniem – jest zrozumia?a dla praktyków PR, ale nieczytelna dla ludzi spoza bran?y.

Ko?cowa decyzja ma wielu krytyków, ale – jak zapewnia organizator akcji – to nie koniec debaty i zaprasza do dyskusji na blogu.

Nie twierdz?, ?e zdefiniowanie public relations to bu?ka z mas?em. Ale bran?a PR powinna przedstawi? bardziej przekonuj?c? definicj? – w?tpi?, ?e mo?na to zrobi? w jednym zdaniu, szczególnie takim, które zadowoli wszystkich.

Mo?e nast?pnym razem warto zastanowi? si? jak rozumiemy s?owo "definicja"?

Czy – Twoim zdaniem – przyj?ta definicja wnosi ?wie?y powiew do public relations? Czy pomo?e zrozumie? istot? PR klientom i dziennikarzom? Czy mo?esz dzi?ki niej wyt?umaczy? rodzinie i znajomym czym si? zajmujesz? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Gazeta Relacje Agencje Tusk Problem Internet Polska Szef Informacja Kaczy?ski Praktycy Twitter Klienci Media Reporterzy Wywiad Pressence Komunikacja Rzecznik Relations PRACOWNICY Dziennikarz Google Gapa Reporter Klient Firma Public DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
5. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl