Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-01-27
"W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji"

W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji

"Mam ?wie?utk? i mi?kk? szyneczk?. Ko?? dla pieseczka?" Wszystkie interesy opieraj? si? na relacjach – tak?e u rze?nika.

W public relations liczy si? subtelna dyplomacja, delikatna perswazja i s?odkie kuszenie. Ale nie udawajmy ?wi?toszków.

Fundamentem nowoczesnego PR jest za?o?enie, ?e praktycy public relations zarz?dzaj? relacjami, których inni nie dostrzegaj? lub nie potrafi? wykorzysta? – st?d m.in. popularno?? mediów spo?eczno?ciowych. Z?o?y?e? ?yczenia urodzinowe swemu szefowi? Podzi?kowa?e? prelegentowi za oryginaln? prezentacj?? Przygotowa?e? raport dzie? przed terminem? O tym w?a?nie mówi?.

Nie jest ?atwo. ACTA, europejski fundusz stabilizacyjny, ustawa refundacyjna... Wsz?dzie spotykamy si? z ryzykiem reputacyjnym, ka?dy ma do czynienia z komunikacj? kryzysow? – dostawcy mog? sprawi? takie same k?opoty jak pracownicy. Klienci s? gryma?ni, nielojalni i stale chc? wi?cej. Oczy i uszy trzeba mie? dooko?a g?owy.

Ale czy w tych tytanicznych staraniach, ?eby dogodzi? wszystkim nie zapominamy, ?e naszym podstawowym zadaniem jest komunikacja i zmiana zachowa?. Klient nie musi by? tylko szcz??liwy – klient ma by? szcz??liwy, bo zmieni? zachowanie po wys?uchaniu naszego komunikatu.

Od dyplomacji do filozofii

Praktyk public relations jest jednocze?nie dyplomat?, dziennikarzem i (ratunku!) filozofem. Cz?sto w rozmowach z naszymi klientami posuwamy si? jeszcze dalej: przypominamy, ?e dobre przes?ania wi??? si? z pewnym ryzykiem, a s?owa zawsze trzeba zamienia? w czyny. Ambitny przekaz ("Je?li nie zdasz matury, zwracamy pieni?dze za garnitur, który u nas kupi?e?") jest wyzwaniem rzuconym naszym krytykom (interesariuszom tak?e!).

Mo?esz mie? kapitalne relacje z mediami, klientami, liderami opinii, pracownikami, Myszk? Miki i wszystkimi drapie?nikami ?wiata, ale je?li nie zrealizujesz tego, do czego si? zobowi?za?e? ani si? obejrzysz jak b?dziesz roni? krokodyle ?zy!

W public relations relacje s? wa?ne, ale wa?niejsze jest przygotowanie i przekazywanie komunikatów. Poprawiamy relacje mi?dzy lud?mi nie przez spe?nianie wszystkich zachcianek, ale przekazywanie warto?ciowych i zrozumia?ych komunikatów, które s? konsekwentnie wprowadzane w ?ycie.

Zaufanie, wp?yw i relacje

Praktycy PR buduj? relacje. Ale relacje nie s? gwarancj? ani polis? ubezpieczeniow? – nie s? nawet najlepsz? inwestycj?. To, czego potrzebujemy najbardziej to dobre zachowanie i solidna komunikacja.

Moim zdaniem, zdobywanie przyjació? nie jest wystarczaj?cym warunkiem zyskiwania na nich wp?ywu. Zaufanie nie jest tak? sam? relacj? jak przyja?? czy wspólny wypad na narty. W reputacji licz? si? nie tylko relacje.

Mo?e jeszcze inaczej. Cz?sto mam zaufanie do ludzi lub instytucji, których nie znam lub nawet nie czuj? sympatii. Nie mam ?adnych relacji z s?dziami, stra?akami, lekarzami pogotowia ratunkowego, zawiadowcami na stacji PKP i hydraulikami – i wcale za nimi nie t?skni?. Chc? tylko mie? do nich zaufanie.

Wystarczy porówna? dwa przemówienia premiera Donalda Tuska, z 2007 i 2011 roku. Pierwsze wyg?osi? cz?owiek, który wierzy? w relacje (kochajmy si?!) – drugie polityk, który ju? wie, ?e cudów nie ma: ka?da obietnica musi by? zrealizowana. Z?amanego s?owa nie uratuje ?adna polityka mi?o?ci.

D?uga r?ka komunikacji

Najlepsze PR s?ycha?, ale go nie wida?. To znaczy, ?e skuteczne public relations korzysta z po?rednich relacji z grupami docelowymi – przez media, ekspertów, ambasadorów marki, online lub w realnym ?wiecie.

D?ug? (i niewidzialn?) r?k? PR "wida?" tak?e – jak to pokaza? Edward Bernays w "Torches for Freedom" w 1929 roku – kiedy doprowadza do zmiany przez zorganizowanie wydarze?, które buduj? nowy spo?eczny konsensus lub zmieniaj? zdanie opinii publicznej. Emancypacja kobiet? Prosz? bardzo – niech pal? papierosy na ulicy jak m??czy?ni. "Wolno?? wyboru." Jasny i prosty przekaz. A ?e w tym kontek?cie g?upi, to zupe?nie inna sprawa.

Dlatego wracam do zasadniczego pytania: je?li relacje s? najwa?niejsze, to z kim? Oczywi?cie wi?kszo?? instytucji i firm pragnie dobrych relacji z klientami, liderami opinii, parlamentarzystami, wrogami, s?siadami i redakcj? tygodnika "Wprost".

Problem polega na tym, ?e wi?kszo?? tych grup nie ma czasu na budowanie relacji z Tob? – a w relacjach jak w tangu potrzebne s? dwie strony. Wszyscy natomiast maj? czas na w?a?ciwe komunikaty we w?a?ciwym momencie przez w?a?ciwy kana? (dlatego czytasz ten artyku?).

Konkluzja

Konkurencja nie musi Ci? lubi?. Opinia publiczna nie musi pada? na kolana. Media nie musz? uwielbia?. Wystarczy, ?e wszyscy Ci? rozumiej? i darz? zaufaniem, bo to, co komunikujesz jest szczere, autentyczne, oparte na faktach i uczciwe.

A puste relacje? Zostaw je hyclom i tym, którzy nie maj? nic do powiedzenia.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Informacja Dziennikarz Reporter PRACOWNICY Prawda Pressence Polska Firma Dziennikarze Wywiad Gazeta Kaczy?ski Komunikacja Internet Agencje Klient Szef Praktycy Gapa Relacje Google Tusk Rzecznik Problem Relations Twitter Klienci Media ReporterzyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
5. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl