Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-01-06
"Smycz i mop, czyli strategia po godzinach"

Smycz i mop, czyli strategia po godzinach

John Lennon uj?? to znakomicie: "?ycie to co?, co dzieje si? obok nas, gdy jeste?my zaj?ci uk?adaniem innych planów."

?ycie nie czeka na nowy plan PR, porad? eksperta komunikacji kryzysowej lub 100 stron scenariusza konkursu na najlepszego pracownika. Nie zatrzymuje si? kiedy analizujesz trendy, zmieniasz schemat organizacyjny firmy lub prowadzisz rozmow? rekrutacyjn?.

?ycie jest dynamiczne, skomplikowane, zaskakuj?ce, ekscytuj?ce, wspania?e i czasem szokuj?ce – jak fala, która mo?e Ci? unie?? lub powali?.

Przed Tob? prosty wybór: albo akceptujesz ?ycie takie jakie jest albo zamykasz oczy i uciekasz w ?wiat marze?.

Je?li nie przerwa?e? lektury, zadaj sobie pytanie dlaczego tak wiele firm wpada w tarapaty i tylko nieliczne pomy?lnie si? rozwijaj?. Przyczyn jest kilka:

1. Szefowie bujaj? w ob?okach snuj?c nierealne plany i ignoruj?c sygna?y otoczenia.

2. Szefowie wol? interpretowa? komunikaty otoczenia zgodnie z wygodnymi dla siebie schematami my?lenia ni? analizowa? fakty i odwa?nie spojrze? w oczy wyzwaniom, które umo?liwi? kontrolowany rozwój.

3. Szefowie nie wprowadzaj? na czas zmian wewn?trz firmy, które lepiej j? dopasuj? do tego, co dzieje si? na zewn?trz.

4. Szefowie nie potrafi? egzekwowa? podj?tych decyzji.

Teoria i praktyka zmiany

W teorii, zmianami w firmie zajmuje si? tylko garstka ludzi ze ?cis?ego kierownictwa. W praktyce, to bardzo z?o?ony i wielow?tkowy proces regulowany przez wiele osób. Du?o dzieje si? na obrze?ach, daleko od planistów, scenariuszy i arkuszy kalkulacyjnych – tam gdzie "zwykli" pracownicy obs?uguj? klientów, rozmawiaj? z dziennikarzami, witaj? si? z inwestorami, naprawiaj? urz?dzenia, naciskaj? klawisze, podpisuj? dokumenty, odbieraj? telefony, itd.

Ludzie na górze inaczej widz? horyzont realnego ?wiata. Ci na dole inaczej patrz? na horyzont firmowej strategii. Te dwa horyzonty wykrzywiaj? obraz ?wiata, utrudniaj? wewn?trzn? komunikacj?, podwy?szaj? koszty prowadzenia firmy i zmniejszaj? jej konkurencyjno??.

Szefowie my?l?, ?e trzymaj? wszystko mocno w gar?ci. W rzeczywisto?ci, wi?cej czasu sp?dzaj? na gaszeniu ma?ych po?arów, mniej na realizacji strategii. Co wi?cej, to w?a?nie te "drobne" incydenty kszta?tuj? "strategi?" – na prawdziw? nie ma czasu. ?wiat tworzy kontekst dla ich decyzji i dzia?a?.

Kompetencja i chaos

Dwa najmodniejsze has?a w biznesie w ostatnich latach to kompetencja i chaos. Napisano na ten temat tony artyku?ów i zorganizowano setki konferencji. To, co najwa?niejsze mo?na stre?ci? w dwóch zdaniach:

1. Musisz by? w czym? najlepszy.

Najbardziej cenion? i poszukiwan? kompetencj? jest umiej?tno?? przewidywania przysz?o?ci, tworzenia i wprowadzania innowacji. Im wi?cej osób w firmie posiada takie umiej?tno?ci, tym lepiej. Najlepszym sposobem doskonalenia tych umiej?tno?ci – i wed?ug mnie jedynym – s? strategiczne konwersacje z pracownikami.

2. Nie musisz wiedzie? wszystkiego.

?wiat z zasady jest nieprzewidywalny. Do przysz?o?ci nie prowadzi prosta linia. Ale mo?esz umiej?tnie wykorzystywa? wszystkie niespodzianki anga?uj?c swoich pracowników w odwa?ne i m?dre konwersacje pokazuj?ce, ?e to oni – nie szefowie – s? prawdziwych oczami, uszami i mózgami organizacji. Centrum decyzje jest nadal jedno, ale prowadzi do niego wiele mózgów.

Kiedy wszyscy si? ucz?, dziel? pomys?ami, testuj? rozwi?zania, wzajemnie inspiruj?, chaos staje si? motorem rozwoju. Przypadkowe odkrycia inspiruj? zmiany. Niespodzianki dodaj? energii.

Najtrudniej ka?demu szefowi jest zaakceptowa? tarcie pomi?dzy wolno?ci? i kontrol?. Lekcewa?one konflikty tworz? kosmiczne problemy – po opanowaniu przynosz? gigantyczne profity.

Konkluzja

Strategia wymaga konsekwencji i dyscypliny. Szefowie musz? jasno przedstawia? swoje oczekiwania. Ale ostro?nie z kontrol?.

Kontekst jaki stworzysz skr?puje lub wyzwoli pracowników – albo dodasz im odwagi i pewno?ci siebie albo zach?cisz do bylejako?ci. To drugie oznacza, ?e b?dziesz musia? trzyma? wszystkich na krótkiej smyczy i biega? za ka?dym z mokrym mopem – a po godzinach zajmiesz si? strategi?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Tomasz Ro?nawski 2012-01-17
Po lekturze tego artyku?u przypomnia?y mi si? dwa, ostatnio widziane filmy. My?l? ?e, pierwszy z nich dobrze wpasowuje si? w poruszon? tematyk?, a jest nim "Margin Call" - "Chciwo??", opowiadaj?cy o pierwszych godzinach kryzysu finansowego na Wall Street. Drugim filmem jest "The Ides of March", znany pod polskim tytu?em jako "Idy Marcowe", a opowiadaj?cy o potyczkach kandydata na prezydenta USA z jego rywalami oraz otoczce public relations. Oprócz ciekawej fabu?y filmom towarzyszy tak?e znakomita obsada.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Wywiad Public Szef Gazeta Polska Google Twitter Problem Internet Praktycy Komunikacja Dziennikarze Kaczy?ski Klient Media Firma Reporter Reporterzy Gapa Pressence Relacje Prawda Dziennikarz PRACOWNICY Tusk Relations Agencje Informacja RzecznikStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl