Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-03-03
"PR prosto z serca"

PR prosto z serca

Czasem – naprawd? tylko czasem – najlepsze rozwi?zania najbardziej skomplikowanych problemów p?yn?... prosto z serca. W moim ?yciu konsultanta PR widzia?em to tylko dwa razy.

Przypadek 1.

Na szkoleniu medialnym klient otrzyma? do rozwi?zania pewien problem. Z ogromn? pewno?ci? siebie w mgnieniu oka rozprawi? si? ze skomplikowanym zadaniem. Mówi? ciekawie, jasno, przekonuj?co, obrazowo i z pasj?.

To by?o jego pierwsze szkolenie w ?yciu. Nigdy wcze?niej nie mia? kontaktu z mediami. Nigdy nie udziela? wywiadu. Z medialnego punktu widzenia by? "niezatapialny".

Przypadek 2.

Trzech ochotników otrzyma?o do rozwi?zania trudne zadanie. Dwóch m?czy?o si? ponad dwie godziny. Jedna osoba – m?oda dziewczyna – powiedzia?a, ?e jest gotowa po kwadransie. Nie zrobi?bym tego lepiej od niej. Powiem wi?cej. My?l?, ?e nikt nie zrobi?by tego równie szybko i dobrze.

Czy wcze?niej rozwi?za?a jaki? kryzys? Nie! Czy wyst?powa?a przed kamer?? Nie! Czy by?a na szkoleniu kryzysowym? Nie! Co ciekawe - nie mia?a wy?szego wykszta?cenia i troch? si? zacina?a. Kiedy zapyta?em jak dosz?a do tak ol?niewaj?cego rezultatu us?ysza?em, "To wygl?da?o na uczciwe rozwi?zanie!" No w?a?nie. "To wygl?da?o na uczciwe rozwi?zanie!"

Uczciwie i z uczuciem

Kiedy przypominam sobie te dwa odleg?e w czasie przypadki, trudno oprze? si? wra?eniu, ?e w sytuacji g??bokiego kryzysu bardziej przydatne od umys?ów mog? okaza? si? nasze... serca.

Szkoli?em dziesi?tki osób, ale trafi?em tylko na dwa takie diamenty zarz?dzania kryzysem. Dlaczego? Czego brakuje reszcie? Dlaczego tak cz?sto czujemy si? zagubieni w zarz?dzaniu kryzysem? Czy umyka nam co? cennego i wa?nego?

Szukaj?c odpowiedzi przypomnia?em sobie rozmow? z innym konsultantem public relations. Rozmawiali?my o tym dlaczego niektóre organizacje z ?atwo?ci? wychodz? obronn? r?k? z potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, a inne stale si? potykaj? i nabijaj? sobie guzy. Zgodzili?my si?, ?e sukces nale?y do tych, których liderzy i szefowie na pierwszym miejscu stawiaj? klientów i pracowników oraz tworz? ?rodowisko, w którym ludzie czuj? si? pewni siebie i tego co robi?.

I odwrotnie – firmy, w których rz?dz? autokratyczni szefowie, które opieraj? si? na sztywnych zasadach, w których pracownicy s? tylko elementami ogromnej machiny zwykle pierwsze same robi? sobie krzywd? w mediach. Innymi s?owy, firmy, które kieruj? si? zasad? "tak b?dzie uczciwie i takie s? oczekiwania" same grawituj? ku rozwi?zaniom "uczciwym i oczekiwanym". Natomiast aroganckie firmy wybieraj? konfrontacyjne, bierne lub wy??cznie prawnie wymagane zachowania.

Dwa kryzysowe wyzwania

Dzia?alno?? gospodarcza, zarz?dzanie kryzysem i ?ycie rzadko chodz? utartymi szlakami. Ka?da sytuacja jest wyj?tkowa i wymaga nietypowych rozwi?za?. Jednak czasem wystarczy tylko zastanowi? si? co jest uczciwe i oczekiwane.

Jakie to stawia wyzwania przed firmami przygotowuj?cymi si? do zarz?dzania kryzysem? Co najmniej dwa:

1. Piel?gnowanie atmosfery robienia "w?a?ciwych rzeczy", co z kolei prowadzi do konstruktywnych rozwi?za?.

2. Szukanie i przyci?ganie/anga?owanie ludzi z silnym moralnym kompasem. W trudnych chwilach tacy ludzie wiedz? co robi? – wyprowadz? firm? z mg?y niepewno?ci i wska?? w?a?ciwy kierunek na przysz?o??. To bezcenna umiej?tno??.

Konkluzja

S?owa i czyny w kryzysie wywodz? si? z podstawowych ?yciowych prawd, w które wierzymy i wed?ug których post?pujemy. Zawsze s? setki pyta? i tysi?ce w?tpliwo?ci. Kiedy jednak zgadzamy si? co do kilku podstawowych prawd du?o ?atwiej o konkretne rozwi?zania. Odpowiedzi przyjd? same.

By? mo?e jest obok Ciebie jaka? m?oda osoba, która z zadziwiaj?c? ?atwo?ci? odkrywa uczciwe i oczekiwane rozwi?zania.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Agencje Informacja Firma PRACOWNICY Problem Wywiad Media Tusk Prawda Kaczy?ski Gapa Public Rzecznik Internet Relations Twitter Klienci Komunikacja Google Klient Dziennikarz Pressence Reporterzy Szef Polska Reporter Gazeta Relacje DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl