Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-05-02
"Co? za darmo"

Co? za darmo

Bezp?atny, darmowy, gratisowy...

O tych przymiotnikach mo?na powiedzie?, ?e s? nadu?ywane, wytarte i wyblak?e, ale ich hipnotyczne dzia?anie wci?? magicznie przyci?ga klientów – ludzie nie mog? oprze? si? pokusie przyj?cia czego? za darmo, nawet je?li jest to tylko kolorowy balonik.

Bezp?atne oferty dzia?aj? z dwóch powodów:

1. Nowi klienci mog? bezstresowo wypróbowa? Twój produkt lub us?ug?. Je?li im si? spodoba, b?d? mie? ochot? na wi?cej. Mo?e nawet stwierdz?, ?e nie mog? bez tego si? oby? :-)

2. Bezp?atne szkolenie lub us?uga doradcza zgodnie z zasad? wzajemno?ci budz? potrzeb? podtrzymania relacji wynikaj?cych z ch?ci zrewan?owania si? za oddan? warto?ciow? przys?ug?. To zjawisko psychologicznej wspó?zale?no?ci opisa? Robert Cialdini w ksi??ce "Wywieranie wp?ywu na ludzi".

Informacja - Absolutny przebój

Darmowa oferta musi mie? wysok? warto?? w oczach osób, do których jest kierowana. Do tej grupy nale?? m.in. us?ugi zwi?zane z przekazywaniem i wymian? informacji. St?d du?a popularno?? raportów, szczególnie tych ujawniaj?cych sekrety, tajemnice i "poufne" informacje.

Istnieje mnóstwo sposób przekazywania klientom bezp?atnych ofert (plik pdf, na przyk?ad, e-book "Moje mi?e media", prezentacja, nagranie video). Oto trzy przyk?ady:

1. Darmowe nagranie audio. Zaproponuj abonentom biuletynu firmowego bezp?atne nagranie z prezentacji (plik MP3).

2. Bezp?atna sesja szkoleniowa. Wi?kszo?? ludzi nie zdaje sobie sprawy z mocy indywidualnego treningu. Zarezerwuj w swoim planie dnia jedn? pó?godzinn? telefoniczn? sesj? szkoleniow?, aby klienci poczuli i docenili warto?? kontaktu z osobistym trenerem/konsultantem.

3. Darmowy audyt. Obiektywna ocena dzia?ania firmy (na przyk?ad, nasz bezp?atny audyt "Chcesz PR?") zawsze b?dzie doceniona przez dbaj?cego o rozwój przedsi?biorc?. Jeszcze wi?ksz? warto?? b?d? mia?y porady co poprawi?. Ty te? zyskujesz, bo jednocze?nie budujesz podwaliny pod przysz?y kontakt handlowy.

Bezp?atne oferty powinny by? adresowane tylko do nowych klientów. Mo?esz te? po??czy? si?y z innym partnerem i korzystaj?c ze wspólnych baz danych przygotowa? jeszcze bardziej wszechstronn? i atrakcyjn? propozycj?.

Wiarygodna oferta

Mo?e si? zdarzy?, ?e promocyjna oferta b?dzie tak atrakcyjna, ?e klient pomy?li: "To jest zbyt pi?kne, aby by?o prawdziwe" i zacznie si? zastanawia? dlaczego dajesz tak du?o za nic. Aby tego unikn??, wyja?nij co i dlaczego oferujesz. Inaczej, Twoja wiarygodno?? b?dzie poddana ci??kiej próbie.

Ka?dy nowy klient jest nastawiony sceptycznie i ma po temu powody. Tyle razy by? przecie? kuszony "rewelacyjnymi ofertami". Zastanów si? jakie mo?e mie? obiekcje i rozwiej je. Podanie racjonalnych i zrozumia?ych powodów dlaczego dajesz a? tyle za darmo pozwoli mu je przeanalizowa? i samodzielnie podj?? rozwa?n? decyzj?.

Konkluzja

Przemy?lane bezp?atne porady i szkolenia mog? by? w us?ugach elementem przebojowej strategii marketingowej. Warto wi?c zastanowi? si? co warto?ciowego mo?esz zaproponowa? klientom za darmo pod warunkiem, ?e nie zrujnuje to Twojego bud?etu i nie ogo?oci pó?ek z najbardziej cennych aktywów.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Google Reporterzy Reporter Problem Internet Kaczy?ski Polska Firma Relacje Komunikacja Gazeta Dziennikarze Public Relations Prawda Tusk Rzecznik Klienci Agencje Szef Pressence Praktycy Dziennikarz Wywiad Twitter Media Klient Informacja PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl