Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-02-14
"Prawnik w public relations"

Prawnik w public relations

Czy jako praktyk public relations z powodzeniem wspó?pracujesz z prawnikami? Nie krzyw si?, tylko powiedz prawd?. Ca?? prawd? :-)

Trudno wyobrazi? sobie skutecznie pracuj?cy zespó? zarz?dzania sytuacj? kryzysow? bez prawników. Prawnicy lubi? mówi?. To czasem denerwuje. Szczególnie kiedy jako specjalista PR uwa?asz, ?e ich przekaz jest z gruntu szkodliwy.

Je?li jednak Twoja porada nie ma mocy przekonywania takiej jak? maj? prawnicy, lepiej zagry? wargi i milcz. Przyjrzyj si? jak pracuj? i ucz si? od nich. Ucz si? szybko.

Do?wiadczeni praktycy public relations doradzaj?: mów wszystko co wiesz i mów szybko. Ja dodam jeszcze - powiedz to sam.

Niezwykle skuteczna jest te? metoda udost?pnienia z wyprzedzeniem wszystkich informacji jednej wybranej redakcji. Przypomina to oczkowanie ro?lin - media s? przygotowane na now? wa?n? informacj? - dobr? lub z??.

Korzy?ci z prawnika w kryzysie

Co mog? wnie?? prawnicy do zespo?u zarz?dzania kryzysem? Prawnicy mog?:

1. przedstawi? optymalny standard zachowania si? organizacji. Nawet najwy?szy standard mo?e mie? swoje ograniczenia. Na przyk?ad, kilka lat temu przedstawienie optymalnego standardu by?o istotnym aspektem zachowania si? niemieckich firm oskar?anych o wykorzystywanie bezp?atnej si?y roboczej w czasie drugiej wojny ?wiatowej.

2. oceni? wszystkie aspekty problemu. Im szerszy obraz, tym lepiej. Spojrzenie z dystansu i w szerszym kontek?cie chroni przed szybkimi, ale nieskutecznymi rozwi?zaniami.

3. doradzi? jak broni? atakowane osoby. Trudno ukry? bankructwo firmy, ale nale?y broni? ludzi, których nazwiska pojawiaj? si? w mediach.

4. opracowa? przejrzysty i realistyczny harmonogram przekazywania wa?nych faktów. Skomplikowane problemy ?atwiej zrozumie? kiedy obja?nia si? je po kolei i jest to roz?o?one czasie. Idealny proces polega na przedstawieniu najwa?niejszych faktów i dodawaniu z czasem kolejnych elementów.

5. wspomaga? (nie sabotowa?) dzia?ania public relations. Antagonizm pomi?dzy dzia?ami prawnym i public relations prowadzi do wzajemnej destrukcji.

6. przyj?? za pewnik, ?e ca?a prawda ujrzy ?wiat?o dzienne. W g?o?nej sprawie trudno liczy? na ukrycie czegokolwiek. Konkurencyjne media czuj?c zainteresowanie opinii publicznej zrobi? wszystko (i jeszcze wi?cej), ?eby sprawdzi? wszystkie plotki i pog?oski. Dodajmy do tego finansowe premie, które bardzo mobilizuj? prawników opozycji.

Korzy?ci ze wspó?pracy

Praktycy public relations s? skazani na wspó?prac? z prawnikami w czasie zarz?dzania kryzysem. Bez wzgl?du na indywidualne preferencje obydwu stron warto zada? sobie kilka pyta?:

1. Czy spory kompetencyjne i wzajemne oskar?enia pomi?dzy dzia?ami public relations i prawnym jest efektywn? strategi? komunikacyjn??

2. Czego naprawd? potrzebuje szef organizacji od dzia?ów public relations i prawnego kiedy wybuchnie kryzys?

3. Ile naprawd? musi wiedzie? specjalista public relations o sprawach prawnych, ?eby skutecznie doradza? w sytuacjach kryzysowych zwi?zanych ze sprawami w s?dzie lub sprawach gro??cych powództwem s?dowym?

4. Kiedy wa?niejszy jest aspekt public relations i kiedy aspekt prawny? Od czego to zale?y? Jak zdoby? przewag?? Jak j? mo?na straci??

5. Czy w czasie zarz?dzania kryzysem mo?na pozwoli? sobie na nieformalne przecieki do mediów? Jaki to ma skutki prawne? Jakie mo?e mie??

Korzy?ci ze znajomo?ci prawa

Prawnicy - tak jak dziennikarze - nie mog? by? jednocze?nie praktykami public relations. Nie pozwalaj? na to kodeksy etyczne tych profesji.

Je?li jako praktyk public relations chcesz pozna? wi?cej prawnych aspektów zarz?dzania kryzysem warto skorzysta? z kilku praktycznych porad:

1. Ucz si? prawa. Zapisz si? na kurs prawniczy.

2. Odwied? s?d. Obserwuj prac? s?dziego, adwokata i prokuratora.

3. Spróbuj zosta? ?awnikiem.

4. Poznaj procedury procesowe.

5. Zapoznaj si? z prawnikami, którzy mog? zosta? Twoimi mentorami.

6. Czytaj czasopisma prawnicze. Zamów subskrypcj? czasopism dla prawników. Zaprenumeruj elektroniczne biuletyny cenionych kancelarii prawnych.

7. Poznaj prawników, których szanuje Twój szef lub klient.

8. Nie s?uchaj dowcipów o prawnikach i skup si? na faktach.

9. Wcielaj si? w ró?ne role. Wybierz spraw? i wyobra? sobie, ?e reprezentujesz jedn? ze stron. Opracuj argumenty i strategi?. Potem przejd? na stron? przeciwn?. B?dzie Ci ?atwiej, bo wiesz co planuje przeciwnik :-)

10. My?l jak prawnik. ?wicz si? w prawniczym my?leniu, ale stale pami?taj w urokach strategicznego my?lenia praktyków PR, którzy wiedz?, ?e zwyci?stwo w s?dzie to tylko po?owa wygranej.

Konkluzja

Niemal ka?dy prawnik mo?e by? dobrym praktykiem public relations. Niestety jest prawie niemo?liwe zrobienie z najlepszego specjalisty PR dobrego prawnika (przynajmniej bez stosownej edukacji prawniczej).

Coraz wi?cej prawników b?dzie wchodzi? w ?wiat public relations. Ale tak jak wykszta?cenie i do?wiadczenie dziennikarskie nie wystarcz? do zostania specjalist? public relations, tak trudno mówi? o pomy?lnym przej?ciu ze ?wiata prawa do krainy PR.

Prawnik mo?e si? myli?. Bo wie jak to wyt?umaczy?. Ty jako praktyk public relations nie masz tego przywileju. No, chyba, ?e go sobie wywalczysz w s?dzie :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Firma Informacja Kaczy?ski Reporter Agencje Klienci Relacje Klient Reporterzy Tusk PRACOWNICY Media Google Polska Wywiad Twitter Gazeta Dziennikarz Rzecznik Pressence Praktycy Internet Relations Dziennikarze Komunikacja Problem Szef Prawda GapaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. Reporter chce do domu
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl