Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-01-24
"Krótka przygoda z rzecznikiem prasowym"

Krótka przygoda z rzecznikiem prasowym

Bywa ?e mimo znakomitego wywi?zania si? ze swoich obowi?zków sprzedawcy - lub takiego prze?wiadczenia - nadal nie mo?esz doprowadzi? do podpisania umowy. Co? takiego przytrafi?o mi si? dwa tygodnie temu. Bohaterem tej historii jest rzeczniczka prasowa instytucji pa?stwowej cz?sto krytykowanej w mediach.

Rzeczniczka od ponad roku prenumeruje Pressence Newsletter. Dwa tygodnie temu zadzwoni?a do mnie z propozycj? przeprowadzenia szkolenia medialnego dla pracowników jej organizacji.

Rozmowa by?a konkretna i ciekawa. Pozna?em najwi?ksze problemy i wyzwania. Rzeczniczka powiedzia?a mi, ?e nie rozumie dlaczego mimo dobrej opinii w?ród klientów jej organizacja ma taki nieprzyjemny wizerunek w mediach.

Po kwadransie rozmowy zapyta?em, "Czy czyta?a pani jakie? moje materia?y szkoleniowe?"

"Jeszcze nie. Które pan poleca?"

"Mo?e zechce pani przeczyta? wybrane materia?y ze szkolenia "Moje mi?e media", które pomaga poprawi? relacje z mediami. Prosz? te? wzi?? udzia? w bezp?atnym szkoleniu on-line "Krótki kurs public relations".

Rzeczniczka po chwili w swojej poczcie elektronicznej znalaz?a kilka stron ze szkolenia "Moje mi?e media" o najcz??ciej spotykanych problemach w kontaktach z mediami.

Bez problemu nie ma szkolenia. Szkolenie jest potrzebne tylko kiedy jest PROBLEM do rozwi?zania!

DRUGA ROZMOWA

Rzeczniczka zadzwoni?a ponownie po trzech dniach. Chcia?a wiedzie?:

1. Jaki jest szczegó?owy program szkolenia?

2. Ile czasu po?wi?ca si? na ?wiczenia praktyczne?

3. Czy mo?na liczy? na bezp?atne konsultacje po zako?czeniu szkolenia?

Na koniec zapyta?a, "Czy mo?emy wszystko zrobi? w jeden dzie??"

Czyli jak:

1. opracowa? sugestywny i zwi?z?y przekaz,

2. dostosowa? form? i tre?? przekazu do rodzaju mediów,

3. dostarcza? informacje w sposób wygodny dla mediów,

4. identyfikowa? tendencyjne pytania i pola potencjalnych zagro?e?,

5. unika? d?ugich odpowiedzi i eliminowa? gadulstwo,

6. eliminowa? odwracaj?ce uwag? gesty i maniery j?zykowe,

7. kontrolowa? intonacj? wypowiedzi,

8. taktownie traktowa? trudnych lub nieprzyjaznych rozmówców,

9. radzi? sobie ze stresem,

10. budowa? strategi? medialn?.

"Oczywi?cie. Z przyjemno?ci? przygotuj? program o takiej tre?ci."

Jeszcze przez chwil? rozmawiali?my o szczegó?ach organizacyjnych szkolenia i ile kosztuje szkolenie trwaj?ce pó? dnia i jeden dzie?.

"Czy mog? przes?a? umow??"

Po chwili milczenia us?ysza?em w s?uchawce, "Tak. Zróbmy szkolenie ca?odniowe."

"Czy mog? poda? numer mojego konta bankowego, ?eby wp?aci? teraz 60% kosztów szkolenia?"

"Nie, prosz? chwil? poczeka?," powiedzia?a rzeczniczka.

S?OWA I MY?LI

Czy mia?e? kiedy? rozmow?, w której odnios?e? wra?enie, ?e s?owa nie do ko?ca s? zgodne z tym co naprawd? "s?yszysz"? Ja czu?em w?a?nie co? takiego.

Po trzech dniach zadzwoni?em z pytaniem czy dotar?a moja umowa. Tak. Nie by?o uwag. Zamiast tego us?ysza?em mnóstwo pyta?, na które ju? wcze?niej odpowiada?em.

W pewnym momencie rzeczniczka powiedzia?a, ?e teraz b?d? musia? porozmawia? z jej szefem.

Szef pyta? kim jestem, co robi?, jak d?ugo i w jaki sposób mog? poprawi? wizerunek organizacji w mediach. Pod koniec rozmowy mia?em uczucie, ?e rzeczniczka nie rozmawia?a z prze?o?onym o szczegó?ach szkolenia medialnego.

Wzi??em g??boki oddech i zada?em Z-A-S-A-D-N-I-C-Z-E pytanie:

"Kiedy dzi? rano rozmawia?em z rzeczniczk? us?ysza?em, ?e wszystko jest ju? uzgodnione. Czy to znaczy, ?e mo?emy podpisa? umow? na szkolenie?"

"Nie. Rozmawiamy jeszcze z innymi trenerami medialnymi."

"Jakie kryteria b?d? brane pod uwag? podczas wyboru szkolenia medialnego?"

"Nie wiem w tej chwili."

"Kiedy mog? spodziewa? si? decyzji?"

"Prosz? zadzwoni? w pi?tek o 12:00."

BRAK DECYZJI

Zadzwoni?em punktualnie w po?udnie. Dowiedzia?em si?, ?e jeszcze nie podj?to decyzji o wyborze trenera. Rzeczniczka poprosi?a o telefon we wtorek.

Kolejny telefon i jeszcze jedna informacja o braku decyzji. Rzeczniczka powiedzia?a, ?e szef wyjecha? za granic?, a ona wybiera si? na miesi?czny urlop.

"Umówmy si? na telefon po moim powrocie," zaproponowa?a.

"Czy mam nadal rezerwowa? umówiony termin dla Pani organizacji? Co mam zrobi? je?li zadzwoni do mnie inny klient z pro?b? o szkolenie w tym dniu?

W s?uchawce by?a d?uga przerwa. "Nie. Prosz? nie blokowa? tego terminu," odpowiedzia?a rzeczniczka. "Ale ch?tnie wróc? do tego tematu po powrocie z urlopu."

Chwila namys?u z mojej strony. "Nie... Nie umawiajmy si? na kolejny telefon. Prosz? zadzwoni? do mnie kiedy b?dzie Pani zdecydowana na szkolenie i wybierze moj? firm?."

Koniec rozmowy.

LEKCJA

Jaki zrobi?em b??d? Nie rozmawia?em z osob?, która by?a upowa?niona do podj?cia ostatecznej decyzji, mimo ?e rzeczniczka za tak? si? podawa?a.

By? mo?e powinienem by? umówi? si? na spotkanie z rzeczniczk? i jej szefem przed przedstawieniem umowy i honorarium.

Wst?pne rozmowy s?u??ce wymianie informacji s? jak najbardziej na miejscu, ale kiedy dochodzi do momentu podpisania umowy MUSISZ rozmawia? z osob?, która jest upowa?niona do powiedzenia TAK.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Monika 2011-01-24
Sk?d, ju? w po?owie lektury wiedzia?am, jak sko?czy si? ta historia z "kompetencyjnym dominem"? Rozwój i fina? Twoich kontaktów z t? organizacj? jest zarazem po?redni? odpowiedzi? na kwesti?, dlaczego owa organizacja cieszy si? fataln? opini? w mediach. W Nowym Roku ?ycz? Ci wy??cznie konkretnych klientów, którzy nie b?d? marnowa? Twojej uwagi oraz czasu. Pozdrawiam ;-)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Gazeta Dziennikarze Public Agencje Kaczy?ski Twitter Relations Gapa Komunikacja Problem PRACOWNICY Internet Szef Klient Relacje Klienci Polska Prawda Pressence Dziennikarz Reporterzy Media Google Informacja Firma Reporter Wywiad Praktycy TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl