Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-12-16
"Wy?wiczona spontaniczno?? wyst?pienia publicznego"

Wy?wiczona spontaniczno?? wyst?pienia publicznego

Uwielbiam filmy i sztuki teatralne. Najlepsze przedstawienia sprawiaj? wra?enie autentycznie spontanicznych, gdy? aktorzy ?wiczyli swoje role dopóki, dopóty nie poczuli, ?e mog? o nich ca?kowicie zapomnie?.

Warto wzi?? z nich przyk?ad w wyst?pieniach publicznych. Po opracowaniu g?ównego przes?ania ?wicz jego prezentacj? a? poczujesz, ?e mo?esz je swobodnie powtórzy? bez ?adnej ?ci?gi.

Muzycy maj? na próbach przed sob? partytury. Tancerze przygotowuj? si? do wyst?pu w rytm muzyki. Profesjonalni mówcy ?wicz? w oparciu o gotowy tekst wyst?pienia.

Nauczenie si? tre?ci wyst?pienia jest najtrudniejszym elementem przygotowa?. W?a?ciwie jest to tak trudne, ?e gdyby?my ograniczali si? do przyswojenia sobie wyst?pienia na pami??, nikt nie chcia?by si? za to bra?. I doskonale to rozumiem!

Na szcz??cie, ?wiczenie nie ma nic wspólnego ze szkolnym wykuwaniem na pami?? s?ów, wyra?e? i zda?. Zostawmy to zawodowym aktorom. Dla reszty mówców uczenie si? tekstu na pami?? jest równie zniech?caj?ce jak od?nie?anie samochodu w czasie ?nie?ycy.

Oto na czym nale?y si? skoncentrowa? w ?wiczeniu wyst?pienia:

1. Przyswojenie sobie podstawowych tez wyst?pienia.

2. Wyrobienie poczucia czasu.

3. Przekonanie si? co dobrze wychodzi.

4. Sprawdzenie co si? nie udaje, jak mo?na to poprawi? lub je?eli jest to niemo?liwe, co usun?? z prezentacji.

5. Oswojenie si? z rekwizytami i urz?dzeniami, które wykorzystasz w wyst?pieniu, na przyk?ad, laptop, rzutnik, pilot, wska?nik laserowy.

6. Dokonanie drobnych zmian i poprawek w planie wyst?pienia.

7. Utrwalenie g?ównych w?tków historii i anegdot, które opowiesz pierwszy raz (uwaga: to nie to samo co uczenie si? na pami??).

W ?yciu jest niewiele rzeczy, które trzeba przekaza? dok?adnie - s?owo w s?owo. Je?eli w Twoim wyst?pieniu znajduje si? taki fragment (nie d?u?szy ni? 30 sekund), mo?esz odczyta? go z kartki. Ale musi by? po temu rzeczywi?cie niezmiernie wa?ny powód, inaczej publiczno?? przestanie s?ucha?.

Na szkoleniach medialnych zwykle opracowujemy kluczowe przekazy w grupie. Potem ?wiczymy wyst?pienia przed kamer?. Czasem potrzeba nawet godziny, ?eby osi?gn?? zadowalaj?cy efekt - przekonuj?ce kilkusekundowe przes?anie. Potem przepisujemy je na ogromnych p?achtach papieru, które przyklejamy na ?cianie tak, ?eby ?atwo je odczyta? z odleg?o?ci.

Najcz??ciej uczestnicy szkolenia nie powtarzaj? napisanych na kartach przekazów verbatim - zmieniaj? je troch? tak, ?eby brzmia?y bardziej naturalnie. Nowe wersje rzadko s? lepsze od orygina?u. Je?eli jednak jest inaczej, zmieniamy tre?? przekazów rozwieszonych na ?cianie.

Powtarzanie kluczowego przes?ania zgodnie ze scenariuszem jest trudne, bo przypomina dynamiczny taniec na ma?ej powierzchni. Ale najlepsi tancerze nie potrzebuj? ogromnego parkietu.

Co robi?, aby wywrze? wra?enie, ?e wyst?p jest naturalny i spontaniczny? Trzeba ?wiczy? dopóki, dopóty b?dzie wygl?da? naturalnie i spontanicznie :-)

PS. Czy masz nagrane na dvd lub video swoje wyst?pienie w telewizji? Mo?emy dokona? bezp?atnej analizy Twojego wyst?pienia, wywiadu, udzia?u w debacie pokazuj?c dobre i s?abe strony.

Wy?lij nam swoje nagranie na adres:

Pressence Public Relations

pl. Teatralny 11/33

45-056 Opole

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.50 MediaGapa - ocena artykułu: 3.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Reporterzy Wywiad Agencje Problem Tusk Relacje Pressence Dziennikarz Szef Relations Prawda Gapa Rzecznik Public Kaczy?ski Komunikacja Media Dziennikarze Klienci Firma Internet Klient Polska Reporter Gazeta Twitter Praktycy Informacja PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl