Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-12-06
"PR jak... uczciwo??"

PR jak... uczciwo??

Pomy?l o jednej osobie, która jest dla Ciebie uciele?nieniem s?owa "uczciwo??". Dlaczego tak s?dzisz? Czy jest to kto? kogo gorliwie na?ladujesz - lub chcesz na?ladowa?? Jakie zachowania doprowadzi?y do takiej percepcji tej osoby?

Teraz pomy?l o dziewi?ciu innych osobach, które cenisz za nienagann? uczciwo?? i prawo??. Czy dokonujesz podzia?u na bardziej i mniej uczciwych, czy mo?e wszystkich charakteryzuje ten sam wyj?tkowo wysoki poziom prawo?ci? Co sprawia, ?e jedna osoba postrzegana jest jako bardziej uczciwa od drugiej?

Prawo?? i uczciwo?? w komunikacji

Prawo?? i uczciwo?? to waluta komunikacji. Wszyscy to wiemy i czujemy. Wi?kszy rezonans i wiarygodno?? maj? informacje przekazywane przez osoby o nieskazitelnej reputacji.

W epoce komunikacyjnego szumu - telefonów komórkowych, poczty elektronicznej, telewizji interaktywnej, bezprzewodowych notebooków - uczciwo?? jest towarem bardzo poszukiwanym.

Uczciwo?? mo?e dotyczy? produktu, us?ugi lub osoby. Skupmy si? jednak na osobistej uczciwo?ci jako produkcie w komunikacji.

Prawo?? i uczciwo?? to kraina obrazów. Nie mo?esz zmusi? mnie do my?lenia, ?e jeste? uczciwy. Nie mo?esz mnie przekupi?. Nie mo?esz tego zadekretowa?. Nie mo?esz wygra? na loterii. No, mo?e zmieni? zdanie je?li obiecasz zmniejszy? podatki... :-)

Polityczna uczciwo??

Obserwuj?c ?wiat polityki codziennie zastanawiasz si? czy jest tam miejsce na prawo?? i uczciwo??. W ochronie ?rodowiska tzw. "zieloni aktywi?ci" manifestuj? skrajny sceptycyzm wobec wszelkich projektów biznesowych obiecuj?cych korzystne zmiany w przyrodzie.

Uczciwo?? przedsi?biorców jest poddawana surowej weryfikacji ze wzgl?du na kategori?, do której zostali wepchni?ci - biznesmen, polityk lub "zielony". Ka?dy musi na w?asn? r?k? wydoby? si? z tej "czarnej dziury" i przej?? do innej, lepszej kategorii, ?eby zas?u?y? na miano osoby uczciwej.

Ka?de nowe wybory - samorz?dowe, parlamentarne i prezydenckie - s? poprzedzane przez dzia?ania polityków d???cych do podniesienia ich "wspó?czynnika uczciwo?ci i prawo?ci" (WUPR). W skrajnych przypadkach partie zmieniaj? premierów, liderów lub nawet nazwy.

Nawet ci, którzy ciesz? si? jako takim zaufaniem dbaj? o pozytywne zmiany w wizerunku. Zale?y im bowiem na g?osach nowych wyborców. Takie przedwyborcze manewry czyni? elektorat jeszcze bardziej sceptycznie nastawionym do postrzegania uczciwo?ci i prawo?ci w polityce.

Politycy, którzy naprawd? chc? zwi?kszy? swój *WUPR* i przekona? wyborców, musz? wyj?? poza puste s?owa i przej?? do "udokumentowania" zmiany.

Uczciwo?? od pocz?tku

Wró?my zatem do pocz?tku. Co sprawia, ?e jedna osoba jest postrzegana jako bardziej uczciwa od drugiej? Jak oceniasz swoj? uczciwo?? na skali od jednego do dziesi?ciu, na której "1" oznacza niski poziom uczciwo?ci i "10" uczciwo?? absolutn?? Kiedy oceniasz innych ludzi, czym si? kierujesz szacuj?c ich poziom prawo?ci? Jakimi kryteriami kierujesz si? uznaj?c, ?e kto? ma wysoki *WUPR*?

Moim zdaniem, uczciwo?ci si? nie zdobywa ani nie kupuje od samego pocz?tku. W pierwszej kolejno?ci ludzie musz? oceni? czy s? gotowi Ciebie polubi? i lub co najmniej szanowa? na tyle, ?eby Ciebie wys?ucha?.

Uczciwo?? wymaga pracy i czasu. Szczególny nacisk po?o?? na prac?. Jako polityk jeste? na samym ko?cu kolejki do uczciwo?ci. Twoja wiarygodno??, reputacja i prawo?? s? na niewiarygodnie niskim poziomie.

Nieco lepiej wygl?da sytuacja polityków samorz?dowych. Ich wizerunek jest troch? lepszy. W trudnej sytuacji s? przedsi?biorcy. Ich dzia?ania s? postrzegane tylko pod k?tem zwi?kszania zysków. Du?o lepiej maj? si? naukowcy.

Trudno zapracowa? na miano osoby uczciwej. Czasem zabiera to lata. W ko?cu ludzie by? mo?e zechc? by? kojarzeni z Tob?, bo to poprawi ich w?asny wizerunek. By? mo?e zechc? wykorzysta? Ciebie do "uwiarygodnienia" ich produktu, us?ugi lub pomys?u.

Konkluzja

Uczciwo?? przyniesie korzy?? pod warunkiem, ?e b?dzie m?drze i ostro?nie wykorzystana. To Twoja najcenniejsza inwestycja. Dlatego zawsze kiedy kto? prosi Ciebie o umieszczenie jej "na sklepowej pó?ce" (szczególnie przed wyborami), ?eby poprawi? swój wizerunek, uwiarygodni? inn? osob? lub organizacj?, miej si? na baczno?ci.

Uczciwo?? jest cnot? - raz stracona jest niezwykle trudna do odbudowania.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Agencje Kaczy?ski Public Tusk Prawda Komunikacja Reporter Informacja Pressence Wywiad Reporterzy Szef Firma Relacje Problem Klienci Google PRACOWNICY Gazeta Polska Gapa Twitter Dziennikarze Dziennikarz Media Internet Praktycy Klient RelationsStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl