Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Kawa czy herbata?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dobry i z?y policjant. Jeden przynosi kaw? i ciastko. Pozwala zadzwoni? do domu. Drugi krzyczy, grozi i nie u?ywa dezodorantu. Dobry i z?y dziennikarz. Obydwaj lubi? ogl?da? krymina?y. 1. "Dobry" reporter. Z niektórymi lud?mi po prostu mi?o si? rozmawia. S? tacy sympatyczni. Wydaje si?, ?e wszystko rozumiej? i pozwalaj? Ci mówi?, ile chcesz. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-03 | Komentarze [1] więcej »
"Lubisz patrze?, prawda?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Telewizja to obraz. Radio to d?wi?k. Prasa to s?owo drukowane. Taka jest potoczna opinia. Taka by?a. Dzisiaj ?wiatem rz?dzi obraz. Obraz ruchomy. Dlaczego? Poniewa? – tak jak bohater filmu "Wystarczy by?" z Peterem Sellersem – lubimy patrze?. Patrze? na co? W?a?ciwie na wszystko, co jest kolorowe i si? rusza. Ka?dy temat okraszony fotografi? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-31 | więcej »
"Znasz Toma Petersa?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W?a?nie uda?o Ci si? po kilku miesi?cach wyt??onej pracy doprowadzi? do wydrukowania wywiadu z Twoim prezesem na pierwszej stronie "Rzeczpospolitej". Gratuluj?! Spisa?e? si? tak rewelacyjnie, ?e jeszcze tego samego dnia, kiedy na Twoim biurku wyl?dowa? numer z fotografi? u?miechni?tego szefa rozdzwoni?y si? telefony z pro?bami o... Wi?cej wywiadów? Nie. To zaproszenia na konferencje biznesowe, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-27 | więcej »
"Interesy w restauracji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

?niadanie, obiad lub kolacja... Coraz wi?cej interesów omawia si? przy stoliku w restauracji. Pami?tam pierwszy pobyt w Pary?u, kiedy to szczegó?y umowy mój partner zacz?? omawia? dopiero w drodze powrotnej z lunchu do biura. Wtedy my?la?em, ?e to jakie? niedopatrzenie. Dzi? wiem, ?e to taki francuski styl. Element rozrywki, który pojawia w trakcie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-23 | więcej »
"Wywiad przez e-m@il"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"M@m kilk@ pyt@?..." Jako praktyk public relations nie przepadam za wywiadami przez e-mail. Takie kontakty stwarzaj? ma?e szanse lepszego poznania dziennikarza. Reporterzy zwykle pracuj? w takim po?piechu, ?e nie maj? ochoty na pogaw?dk?. S? te? tacy, którzy stanowczo zabraniaj? kontaktu telefonicznego pod gro?b? wykre?lenia nazwiska z artyku?u. Znajomy dziennikarz z kolei uwielbia wywiady [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-20 | więcej »
"Mniej cz??ciej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Otwórz lokaln? gazet? na stronie z informacjami kulturalnymi. Ile filmów oferuje dzi? wieczorem multiplex? Na dziesi?ciu ekranach pokazywane jest maksymalnie 5 filmów, rozpoczynaj?cych si? o ró?nych porach. Seans za seansem jak fale. Teraz czas na lektur? programu telewizyjnego. Czy kablówka rzeczywi?cie ma ofert? tak ró?norodn? jak to reklamuje w folderze? Czy zdarzy?o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-16 | więcej »
"Ale impreza!"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Imprezy specjalne to gatunek wyj?tkowy. Ka?dy kto je organizuje czuje si? spadkobierc? ho?du pruskiego i Okr?g?ego Sto?u, konkursu gry na niewidocznej gitarze i wy?cigu tresowanych ?ó?wi, Tygodnia Walki z Bezsenno?ci? i Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Wszystkie wymagaj? niezwyk?ej mobilizacji, koordynacji, wspó?pracy dostawców, wolnych strzelców, etatowych pracowników w zespole niezawodnym jak mechanizm szwajcarskiego zegarka. Imprezy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-13 | więcej »
"Przysz?e lekcje z historii"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wyobra? sobie najgorsz? rzecz jaka mo?e przydarzy? si? Twojemu projektowi, organizacji lub nowemu rozwi?zaniu. Jeste? dzie? po premierze nowego modelu auta. I co? W czasie jazdy próbnej odpada ko?o. Trudno w to uwierzy?. Przecie? przeprowadzono tyle prób i testów w najbardziej ekstremalnych warunkach. Przecierasz oczy ze zdumienia. Ale obraz nie znika. Jeste? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-09 | więcej »
"PRaca na akord"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ma?o nie dosz?o do r?koczynów, kiedy ostatnio spotkali?my si? w wi?kszym gronie praktyków public relations. Kto? rzuci? has?o: pay-for-placement - pomys? p?acenia agencji PR w oparciu o liczb? artyku?ów opublikowanych w prasie. Agencja nie otrzymuje wtedy sta?ego honorarium. Wynagrodzenie jest wyp?acane tylko w przypadku doprowadzenia do publikacji informacji w zazwyczaj bardzo dok?adnie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-06 | więcej »
"Wra?enia i spostrze?enia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

?yjemy w ?wiecie wra?e? i spostrze?e?. Wra?enia - to, co pozostaje w nas w wyniku komunikacji. Spostrze?enia - to, co wydaje si? nam, ?e widzimy i s?yszymy. Wra?enia s? trwa?e. Mog? by? wynikiem percepcji, ale same wra?enia ?yj? poza faktami - s? ostatni? rzecz? jak? zapominamy o okoliczno?ciach, o wydarzeniu, o osobie. Dlaczego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-02 | więcej »
"Etyka na wakacjach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pocz?tek wakacyjnej kaniku?y. W sklepach przeceny. Koledzy i kole?anki z pracy na urlopie. Odliczasz dni do wyjazdu w ukochane góry. Obieca?e? sobie, ?e tym razem na pewno dobrze wypoczniesz. Przed spakowaniem baga?u warto ukl?kn?? w konfesjonale interesów PR. Taki letni rachunek sumienia. ?eby powietrze w górach lepiej smakowa?o :-) Wakacyjny raport b?dzie mia? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-06-29 | Komentarze [1] więcej »
"Bezpieczna przysta?, czyli empatia w komunikacji kryzysowej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pocz?tek stara chi?ska anegdota. Zhuangzi i Huizi spacerowali nad wodospadem Hao. "Popatrz jak ryby rado?nie wyskakuj? z wody! Wida? jak? to sprawia im przyjemno??!" - zauwa?y? Zhuangzi. Huizi powiedzia?: "Nie jeste? ryb?, wi?c sk?d wiesz co lubi? ryby?" Zhuangzi odpowiedzia?: "Nie jeste? mn?, wi?c sk?d wiesz, ?e nie wiem co lubi? ryby?" Huizi powiedzia?: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-06-22 | więcej »
"Ostatnia z?otówka PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Bill Gates, za?o?yciel Microsoftu, powiedzia?, ?e gdyby zosta? mu ostatni dolar, wyda?by go na public relations. Przez najbli?sze miesi?ce w sytuacji "delikatnego" wzrostu gospodarczego firmy b?d? ze wszystkich stron dok?adnie ogl?da? ka?d? z?otówk? wydan? na public relations. Warto zastanowi? si? co zrobi?, aby bud?et PR nie wpad? w r?ce porywczego dyrektora finansowego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-06-20 | więcej »
"Sprzedawca jak saper"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"B?dzie kara za przetrzymanie 3 kaset o jeden dzie?," poinformowa?a mnie nie patrz?c w oczy pracownica wypo?yczalni kaset video. "To znaczy ile," zapyta?em patrz?c w oczy, które mnie nie widzia?y. "100% op?aty normalnej stawki za jedn? kaset?." "Ale za wypo?yczenie tych kaset zap?aci?em w promocji 50% taniej. Rozumiem, ?e z?ama?em regulamin, ale jestem gotowy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-06-15 | więcej »
"Zrób co? szalonego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Polityk na grzbiecie s?onia, prezenter radiowy na stosie butelek z wod? mineraln?, uczestniczka reality show uprawiaj?ca seks na oczach milionów widzów. Nieee... to ju? by?o! Czy Twoja firma potrzebuje wi?cej rozg?osu? Czy s?dzisz, ?e nie spotykasz si? z wystarczaj?cym zainteresowaniem mediów? A mo?e pragniesz, by wi?cej ludzi pozna?o nazw? Twojej firmy? Pozna?o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-06-08 | Komentarze [1] więcej »
"20 pyta? do kandydata do Europarlamentu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W 1989 roku odzyskali?my prawo do zadawania pyta? kandydatom do wszystkich funkcji publicznych - przysz?ym radnym i parlamentarzystom. Prawo do pytania to jedno, a uzyskanie odpowiedzi to drugie. Czy potrafimy pyta? i egzekwowa? odpowiedzi? Kandydaci do Parlamentu Europejskiego w okresie przedwyborczym ch?tnie spotkaj? si? z wyborcami. To wyj?tkowa okazja, ?eby zada? im kilka [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-06-04 | więcej »
"?ycie mo?e by? pi?kniejsze"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Rano w skrzynce pocztowej znalaz?em trzy listy. Witam, Wyje?d?am w pilnych interesach i z tego powodu musz? odwo?a? nasze spotkanie. Skontaktuj? si? po powrocie, ?eby ustali? nowy termin.Dzi?kuj?,Stanis?aw Dzie? dobry Bogus?awie!Podj?li?my decyzj? o redukcji naszych wydatków na public relations. Ograniczanie kosztów dotyczy wszystkich naszych zewn?trznych wspó?pracowników.Z tego powodu musimy zawiesi? wszystkie prowadzone projekty. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-06-01 | więcej »
"Ja protestuj?!"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy jeste? gotowy broni? swojego zdania? Do ostatniej kropli... zdrowego rozs?dku? Naprawd?? Je?eli masz wyraziste pogl?dy i nie masz ochoty zmienia? swojej hierarchii warto?ci (Kto chce?), zapytaj siebie jak daleko jeste? w stanie si? posun?? w obronie swojego zdania i prawa do jego swobodnego wyra?ania. Czy b?dziesz zdecydowanie protestowa?, kiedy spotkasz si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-05-28 | więcej »
"Smakowite micha?ki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

We? ze stoiska z czasopismami pierwszy z brzegu magazyn, przekartkuj kilka stron i policz ile znalaz?e? krótkich artyku?ów. Kilkunastolinijkowe wype?niacze, krótkie quizy, poradniki, artyku?y z odsy?aczami do innych ?róde? - mówi?c potocznie "micha?ki". Redaktorzy przepadaj? za nimi. Nie targuj si? o honorarium. Zap?ac? - dobrze. Nie zap?ac? - te? nie problem :-) Oto 7 [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-05-25 | więcej »
"Tylko mi nie mów o sonda?ach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W gazetach jest mnóstwo tematów opartych na ankietach, sonda?ach i badaniach opinii publicznej. Bezwarto?ciowe dane jak tsunami zalewaj? biurka dziennikarzy. Jedne s? bezwstydn? autopromocj?. Inne stekiem sensacyjnych bzdur. Nadmiar przypadkowych sonda?y rujnuje reputacj? i wiarygodno?? prawdziwych bada?. Czy praktyk public relations rozumie co znaczy przeprowadzi? dok?adne i wiarygodne badanie sonda?owe? Czy zdaje sobie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-05-21 | więcej »
"K?amcy, z?odzieje i etycy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

K?amcy, z?odzieje. To nie o politykach. Nie o dziennikarzach. To o polskich praktykach public relations. Rada Etyki Public Relations przedstawi?a raport o 7 grzechach bran?y PR, a TVN24 skrz?tnie je odnotowa?. Te przewiny to: 1. ukrywanie to?samo?ci i intencji nadawcy, 2. korupcja, 3. gwarantowanie publikacji w mediach przez PR-owców, 4. k?amstwo i manipulacja, 5. kradzie? pomys?ów, 6. ??czenie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-05-18 | Komentarze [1] więcej »
"Wiarygodna witryna WWW"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Co wspólnego ma ortografia z finansami i prawem? Firmy, które zapominaj? o poprawieniu b??dów ortograficznych na swojej witrynie WWW nara?aj? si? na utrat? zaufania w Internecie podobnie jak w sytuacji k?opotów finansowych i/lub prawnych. Internauci darz? zaufaniem witryny, które dostarczaj? po?ytecznych informacji i nie ufaj? tym, które mieszaj? teksty redakcyjne z reklamowymi. To [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-05-14 | więcej »
"Druga szansa w mediach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na biurku zadzwoni? telefon. "Newsroom. Dzie? dobry." "Dzie? dobry. Ile czasu jeszcze mamy czeka? na ekip??" "Jak? ekip?? Gdzie?" zapyta? wydawca dziennika. "W nowym centrum handlowym. Za chwil? otwieramy. Wczoraj dzwoni?am i obiecali?cie przys?a? ekip? filmow?." Wydawca nigdy wcze?niej nie rozmawia? z t? osob?, ale jest bardzo prawdopodobne, ?e kto? z jego kolegów powiedzia? jej "tak, b?dziemy" [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-05-11 | więcej »
"Zrób to sam"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jak bronisz swojej reputacji kiedy media spadaj? na Ciebie jak szara?cza? Jeden z moich klientów powie Ci jak to si? robi. W ci?gu dwóch dni skontaktowa? si? z 16-ma reporterami prasy, radia i telewizji. Dziennikarze "rzucili" si? na niego w czasie gor?cej publicznej debaty na temat planu budowy autostrad. Klient jest regionalnym przedstawicielem mi?dzynarodowej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-05-07 | Komentarze [1] więcej »
"Gor?czka informacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nad biurkiem wisi mój ulubiony rysunek: "Nie przejmuj si?. Najwy?ej zrzucimy win? na media!" To takie proste i oczywiste :-) Dziennikarze nie robi? nic innego tylko szukaj? afer i przekr?tów. Rzadko kiedy trafiaj? w sedno. Kieruj? si? mentalno?ci? stada wilków ??dnych krwi i kolejnych ofiar. Interesuje ich tylko zwi?kszenie sprzeda?y, ogl?dalno?ci i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-05-04 | Komentarze [3] więcej »
"?wi?ska grypa - powtórka z hiszpanki?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pojawienie si? w Europie 7 przypadków zachorowa? na ?wi?sk? gryp? mo?e by? zapowiedzi? powtórki z ?miertelnej "hiszpanki" z 1918 roku, która zabi?a co najmniej 50 milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. ?wiatowa Organizacja Zdrowia podnios?a stopie? zagro?enia pandemi? ?wi?skiej grypy na pi?ty stopie? w sze?ciostopniowej skali. Decyzj? podj?to w oparciu o analiz? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-30 | Komentarze [1] więcej »
"W porz?dku?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Jak smakowa?o?" pyta kelnerka kiedy p?ac? za obiad w restauracji. "W porz?dku, ale no?e mog?yby by? bardziej ostre." Dlaczego tak mówi?? Bo lubi? t? restauracj?, dobrze ?ycz? jej w?a?cicielowi i dbam o swój ?o??dek. Jak odpowiadasz na to pytanie? "Dobrze", "W porz?dku", "Nie?le"? Wi?kszo?? z nas tak mówi. Dlaczego? Bo nie chcemy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-25 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Firma Klienci Wywiad Public Pressence Problem Polska Kaczy?ski Prawda Relations Tusk Google Media Klient Agencje Reporterzy Relacje Internet Rzecznik PRACOWNICY Komunikacja Twitter Informacja Szef Praktycy Dziennikarz Gapa Dziennikarze GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl