Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-02-26
"36 godzin s?awy"

36 godzin s?awy

Kiedy informacja przechodzi do historii? Jak d?ugo ?yje? Czy mo?na j? reanimowa? po ?mierci?

Ko?em nap?dowym cyklu informacyjnego w mediach jest niespo?yty apetyt na nowo?ci.

Cykl informacyjny to czas pomi?dzy pierwsz? publikacj? informacji, a jej nast?pn? aktualizacj?. Najlepszym przyk?adem jest poranne wydanie gazety. Od pierwotnej publikacji do podania nowych szczegó?ów mija doba. Cykl informacyjny w tym przypadku trwa 24 godziny. W tygodniku to 7 dni. W kwartalniku - 3 miesi?ce.

W telewizji cykl informacyjny jest krótszy i wyznaczaj? go kolejne wydania serwisów informacyjnych. W relacjach jest miejsce tylko na podstawowe fakty. Najlepszym reporterem nie jest ten kto najlepiej opanowa? j?zyk i warsztat, ale kto najbardziej przekonuj?co potrafi powiedzie?: "Dramatyczne podwy?ki cen energii!", "Kiedy zboczeniec znowu zaatakuje?" lub "Fantastyczny finisz w strugach deszczu!".

Szybszy cykl informacyjny zmieni? tak?e prac? praktyków PR. Publiczne o?wiadczenia, komunikaty, informacje prasowe s? krótsze, bardziej zwi?z?e i okrojone do niezb?dnych faktów. Prezydent miasta nie mo?e powiedzie? do kamery: "Nie s?dz?, ?e nale?y podnie?? podatki lokalne, bo nie b?dzie to mile widziane przez mieszka?ców", gdy? do materia?u filmowego dziennikarz mo?e wykorzysta? tylko fragmenty "nale?y podnie?? podatki lokalne" i "b?dzie to mile widziane przez mieszka?ców". Telewidzowie zapami?taj? wybrane fragmenty, a nie wyja?nienie dlaczego tak s?dzi.

Wiadomo?ci starzej? si? szybciej ni? kiedy?. Informacje i nagrania video s? szybko aktualizowane. Brak nowych szczegó?ów lub innego spojrzenia na temat oznacza, ?e informacja z miejsca jest zast?powana przez "sensacyjne" doniesienie z "ostatniej chwili".

Trudno usn??

Ca?? noc nie spa?em po lekturze wyników badania zespo?u fizyków statystycznych, którzy obliczyli tempo w jakim spada liczba osób czytaj?cych artyku? publikowany w Internecie. W raporcie "Fifteen Minutes of Fame: The Dynamics of Information Access on the Web" w?gierscy fizycy stwierdzaj?, ?e wi?kszo?? wiadomo?ci przestaje by? czytana po 36 godzinach od umieszczenia w sieci. Mówi?c bardziej dok?adnie, artyku? umieszczony w Internecie przeczyta po?owa zainteresowanych w 36 godzin od publikacji.

Pó?tora dnia. Tyle ?yje artyku? w Internecie.

36 godzin i po?owa potencjalnych czytelników by? mo?e nigdy nie przeczyta artyku?u. Co w zwi?zku z tym praktyk public relations mo?e powiedzie? swoim klientom, aby ich nie straci?? Na szcz??cie, mo?e powiedzie? sporo.

Oto 6 sposobów zwi?kszenia warto?ci i czasu ?ycia informacji w Internecie:

1. Sie? nigdy nie zapomina.

Mimo ?e liczba aktywnych czytelników spada dramatycznie w krótkim czasie, to Internet dzi?ki swej naturze Wielkiego Archiwisty sprawia, ?e co? co jest raz opublikowane nigdy nie zniknie. Po wpisaniu do wyszukiwarek s?ów kluczowych zainteresowani klienci mog? wróci? do tekstu w dowolnym momencie. A to mo?e zach?ci? ich do sk?adania ofert lub bezpo?rednio generowa? wi?ksz? sprzeda?.

2. Pot?ga indywidualnego kontaktu.

Nigdy nie wiesz czy potencjalny klient przeczyta? fachowy artyku?, rzeczowy komentarz lub przyjazn? recenzj?. Ale dzi?ki poczcie elektronicznej mo?esz wys?a? informacje prasowe bezpo?rednio konkretnym odbiorcom praktycznie za darmo. Do?wiadczeni praktycy public relations maj? pod r?k? szablony informacji uwzgl?dniaj?ce typowe sytuacje.

3. Si?a witryny WWW.

Umie?? artyku?y prasowe, relacje radiowe i telewizyjne na firmowej witrynie WWW przed up?ywem 36 godzin. Odsy?acz do tego artyku?u powinien by? wyeksponowany za pomoc? innego koloru lub bannera.

4. Materia?y marketingowe.

Agencje PR mia?y w zwyczaju wydawa? krocie na b?yszcz?ce albumy, ale dzi? dzi?ki nowoczesnym drukarkom ka?dy mo?e to zrobi? sam. Zeskanuj artyku? z gazety i do??cz odbitk? do teczki prasowej. Kiedy uzbierasz ich wi?cej, pogrupuj je tematycznie. ?atwiej b?dzie wtedy dopasowa? zawarto?? teczki prasowej do potrzeb konkretnego dziennikarza lub wydarzenia.

5. Tablica og?osze?.

Traktuj za?og? jak swoich najlepszych klientów. Podnie? morale pracowników daj?c im poczucie, ?e pierwsi dowiaduj? si? o wszystkim. Wy?lij im e-mail z wiadomo?ci? zaraz po publikacji w Internecie. Roz?ó? kopie informacji w recepcji, sto?ówce i palarni. Wywie? na tablicy og?osze?.

6. Powrót do mediów.

Nie zak?adaj, ?e wszyscy czytaj? wszystko. Rozwa? zasadno?? szybkiego przekazania informacji o artykule dziennikarzom prasy fachowej i organizatorom konferencji bran?owych. Pami?taj o delikatnej w?ród dziennikarzy kwestii "korzystania" z materia?ów konkurencyjnych tytu?ów/redakcji/autorów.

Konkluzja

S?ynny ameryka?ski twórca Andy Warhol powiedzia? w 1968 roku: "W przysz?o?ci ka?dy b?dzie s?awny na ca?y ?wiat przez 15 minut." Informacja opublikowana w Internecie ma swoje 36 godzin s?awy - przeczyta j? wtedy po?owa wszystkich zainteresowanych. To wi?cej ni? "kwadrans" Warhola i mniej ni? oczekujesz.

Post?puj?c zgodnie z podanymi wskazówkami wyd?u?ysz "czytelnicze ?ycie" artyku?u online, wzmocnisz jego warto?? marketingow? i - jak wszystko dobrze pójdzie - zwi?kszysz sprzeda?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Media Prawda Gazeta Szef Firma Google Kaczy?ski Reporter Twitter Informacja Pressence Reporterzy Polska Relations Komunikacja PRACOWNICY Dziennikarz Wywiad Klient Problem Internet Public Rzecznik Tusk Gapa Praktycy Agencje Dziennikarze RelacjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl