Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-09-27
"Kiedy reporter nie ma lito?ci"

Kiedy reporter nie ma lito?ci

Na szkoleniu medialnym dla firmy finansowej, która chcia?a poprawi? swoj? reputacj? w mediach zapyta?em w czasie ?wiczenia wywiadu przed kamer? jednego z jej szefów jakie pobieraj? op?aty za swoje us?ugi. W odpowiedzi us?ysza?em opis metody wyceny us?ug – bez ?adnej kwoty. Dlatego powtórzy?em pytanie.

W drugiej odpowiedzi us?ysza?em wyja?nienie dlaczego stawki ró?ni? si? w zale?no?ci od sprawy. To te? nie by?a odpowied? na moje pytanie.

Kiedy za trzecim razem poda?em w pytaniu konkretn? sum? us?ysza?em, ?e prawdopodobnie mam dobre informacje. Zapyta?em wi?c jak to jest, ?e jedna z najwa?niejszych osób w firmie nie wie ile wynosi ?rednia stawka za godzin? pracy konsultanta. W odpowiedzi znowu us?ysza?em opis wyceny us?ug. W tym momencie odpu?ci?em.

Nie ka?dy reporter zrezygnuje tak szybko. Nie ka?dy odpu?ci tak ?atwo. Nie ka?dy podda si? bez walki.

Niektórzy reporterzy s? bardziej dociekliwi, inni mniej. Pierwsi – mimo oporu rozmówcy – b?d? dr??y? temat do ko?ca, drudzy od razu przejd? do nast?pnego pytania.

Reporter ma prawo pyta? o wszystko, ale nie na ka?de pytanie mo?na udzieli? pe?nej odpowiedzi. Z drugiej strony, taktyka uników i wiara, ?e reporter lito?ciwie zrezygnuje z dr??enia tematu cz?sto m?ci si? na rozmówcy.

Trzy rodzaje pyta?

S? trzy rodzaje pyta? jakie mo?e zada? reporter:

A. Pytania, na które chcesz odpowiedzie?.

Pomy?l o podstawowych pytaniach kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak. To tak?e pytania o szczegó?y, na przyk?ad "Co to oznacza?" lub "Co z tego wynika?" Takie pytania s? okazj? do przekazania dodatkowych informacji.

B. Pytania, na które nie chcesz odpowiedzie?.

To najtrudniejsze pytania. Mog? by? celowo nieprzyjemne albo dotyczy? kwestii, o których nie chcesz mówi?.

Dwa przyk?ady:

1. Pytanie hipotetyczne (tworzy now? rzeczywisto??): "Gdyby?cie podnie?li swoje stawki, byliby?cie mniej konkurencyjni?"

2. Pytanie tendencyjne (ma ukryt? tez?): "Jak bardzo ucierpia?a wasza reputacja w wyniku tej ryzykownej inwestycji?"

C. Pytania z szarej strefy.

Gdzie? mi?dzy A i B. Odpowiedzi zale?? od konkretnej sytuacji i tego kto pyta.

Trzy przyk?ady:

1. Pytanie po?rednie (mo?e dotyczy? delikatnej sprawy): "Czy mo?e pan powiedzie? jak oni si? teraz czuj??"

2. Pytanie otwarte: "Jaka by?a reakcja klienta kiedy si? dowiedzia? o g?ównej wygranej?"

3. Pytanie zamkni?te: "Wygra? pan kiedy? w lotto?"

Konkluzja

Przygotowuj?c si? do wywiadu opracuj list? pyta? jakie mo?e zada? reporter, tak?e tych, na które nie mo?esz odpowiedzie?. Do ka?dego takiego pytania napisz krótkie wyja?nienie dlaczego nie mo?esz odpowiedzie?. Prze?wicz te odpowiedzi przed kamer?.

Jest jeszcze inne rozwi?zanie (wed?ug mnie najgorsze): nie zgadzaj si? na wywiad ze strachu przed reporterem.

Widzia?e? wywiad, w którym rozmówca nie chcia? odpowiada? na pytania reportera? Dlaczego unika? odpowiedzi? Jakie to zrobi?o wra?enie? Jak by? si? zachowa? w takiej sytuacji? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Polska Reporter Kaczy?ski Internet Media Gazeta PRACOWNICY Informacja Szef Pressence Public Klienci Google Firma Prawda Dziennikarze Wywiad Gapa Relations Tusk Komunikacja Twitter Rzecznik Relacje Reporterzy Klient Dziennikarz Agencje PraktycyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl