Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-06-12
"Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia"

Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia

Zgoda, ?e czasem moje tytu?y s? troch? sensacyjne, ale tym razem ani na jot? nie przesadzam.

Opisz? najlepsze jakie znam ?wiczenie pomagaj?ce tworzy? pomys?y oryginalnych kampanii PR i rozwi?zania problemów. Wiem, ?e to brzmi jak reklama z poradnika dla dorastaj?cych nastolatków, ale najlepiej sam os?d?. ?adnych sztuczek.

Dobierz grup? ró?nych osób – kiedy mówi? ró?nych naprawd? mam na my?li ró?nych. Im wi?ksza grupa, tym lepiej. Prowadzi?em kiedy? to ?wiczenie w zespole licz?cym 50 uczestników.

Poinformuj wszystkich jaki jest cel ?wiczenia i powiedz, ?e ka?dy musi przyj?? z jednym dobrym pomys?em na kampani? PR lub je?eli chodzi o znalezienie rozwi?zania problemu – z pomys?em jak upora? si? z tym k?opotem.

Ka?dy uczestnik otrzymuje du?? kartk? z flipcharta i pióro. Na górze zapisuje swój pomys?. Nast?pnie przykleja kartk? na ?cianie i staje przed ni?.

Kolejny ruch – ka?dy przesuwa si? o jedno miejsce w prawo, czyli zatrzymuje si? przed kart? z pomys?em osoby, która sta?a z prawej strony. Popro?, ?eby ka?dy dok?adnie zapozna? si? z tym pomys?em i doda? co? ciekawego od siebie.

Teraz ka?dy przesuwa si? o DWA miejsca – nie jedno jak wcze?niej! Chodzi o to, ?eby jedna osoba nie spotyka?a si? za ka?dym razem z tym co napisze ta sama osoba po prawej. Wa?ne, ?eby wymiesza? pomys?y ró?nych autorów w ró?nej kolejno?ci.

Polecenie to samo: dodaj co? oryginalnego do tego, co napisali poprzednicy. Nast?pna zmiana o trzy miejsca w prawo. Przeczytaj tekst na karcie, popraw lub dodaj co? od siebie.

Jeszcze jedna zmiana – tym razem o jedno miejsce. Popro? ka?dego uczestnika o opracowanie na podstawie notatek na kartce nowego lepszego pomys?u.

Teraz co? innego. Ka?dy przesuwa si? dwa miejsca w prawo i pytasz:

1. Co by nale?a?o zmieni?, ?eby ten pomys? by? sprzeczny z prawem?

2. Co by si? sta?o gdyby ten pomys? móg? by? niewidzialny?

3. Co nale?y zmieni? w tym pomy?le, ?eby ludzie chcieli zap?aci? za niego tysi?ce z?otych?

4. Co by si? sta?o gdyby ten pomys? móg? by? wykorzystany tylko pod wod?, tylko w nocy, tylko w ?rody?

Sk?d te dziwne pytania? Chodzi o to, ?eby ludzie spojrzeli na pomys? z zupe?nie odmiennej perspektywy. Wyobra? sobie na przyk?ad, ?e po zeskanowaniu kodu z opakowania lodów w kasie w supermarkecie dowiadujesz si?, ?e wygra?e? w?a?nie wycieczk? dla ca?ej rodziny na Grenlandi?. Niemo?liwe? Technicznie mo?liwe.

Jeszcze jedna zmiana – tym razem dwa miejsca w prawo. Popro? o ponowne przeczytanie wszystkiego co jest zapisane na kartce i stworzenie na podstawie tego nowego rewelacyjnego pomys?u.

Na koniec wszyscy wracaj? do swoich kartek, czytaj? i zakre?laj? kó?kiem najlepszy pomys? na stronie.

Uwaga: to jest magiczna chwila. W zdecydowanej wi?kszo?ci (oko?o 90%) pomys?, który jest zakre?lany jako najlepszy nie nale?y do jego pierwotnego autora! Co si? dzieje? W kwadrans zmieniasz kilkana?cie dobrych pomys?ów w rewelacyjne – a mo?e nawet prze?omowe – rozwi?zania.

Dlaczego to dzia?a

Styl naszego my?lenia – to jak przetwarzamy informacje – ko?czy si? kszta?towa? kiedy ko?czymy 15 lat. Dlatego trudno jest nam wyj?? poza ukszta?towany schemat.

?eby stworzy? co? nowego i oryginalnego musimy zebra? kilkana?cie uformowanych "stylów my?lenia" (czyli zaprosi? kilka doros?ych osób) i je wymiesza?. Dlatego namawia?em na pocz?tku do dobrania jak najbardziej odmiennych uczestników. Im wi?ksza ró?norodno??, tym lepsze wyniki. Zawsze!

Nawet je?li rozwi?zujesz problem dotycz?cy kontaktów z dziennikarzami, zapro? te? pracowników ksi?gowo?ci, dzia?u technicznego lub logistyki. Nie bój si? zaprasza? sprz?taczek i go?ców.

Dodatkowa korzy??? Zastanów si? jak czuj? si? ludzie, którzy razem w kwadrans znale?li rozwi?zanie skomplikowanego problemu. To zwi?ksza zaanga?owanie, motywuje do pracy, poprawia relacje w grupie i zwi?ksza optymizm. O przedniej zabawie nie wspomn? :-)

Masz ochot? to wypróbowa?? Napisz w komentarzu jak posz?o.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Kaczy?ski Wywiad Internet Polska PRACOWNICY Praktycy Informacja Gazeta Dziennikarze Pressence Relations Media Public Reporter Reporterzy Twitter Agencje Prawda Rzecznik Firma Relacje Problem Klienci Tusk Szef Klient Gapa Dziennikarz KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
7. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
8. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
9. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl