Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-06-27
"My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty"

My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty

Hannibal: "Wi?c budzisz si? w ciemno?ciach i s?yszysz ryk owiec?"

Clarice: "Tak."

Hannibal: "I my?lisz, ?e je?li zdo?asz ocali? biedn? Catherine koszmar minie; je?li ona b?dzie ?y?a, ju? nigdy wi?cej nie obudzisz si? w ciemno?ciach, s?ysz?c ryk zarzynanych owiec?"

Pami?tasz z jakiego filmu to rozmowa?

Ian Mitroff, emerytowany profesor na University of Southern California, twórca teorii zarz?dzania kryzysem, jest autorem s?ynnego zdania: "My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty."

?eby skutecznie przygotowa? si? do stawienia czo?a kryzysowi, organizacje musz? my?le? dzisiaj jak paranoidalni socjopaci – im dziwniejsze czarne scenariusze, tym lepsze.

Czy kto? o zdrowych zmys?ach w Domino Pizza pomy?la?by, ?e firma zatrudni dwoje socjopatów, którzy nagraj? na video odra?aj?ce zabawy w kuchni i poka?? je ca?emu ?wiatu. My?l?, ?e nie. To jest przecie? zbiorowe ?ywienie – o smaku klienta mo?na dyskutowa?, ale nie o higienie przygotowania jedzenia. To, co zobaczyli?my na video przekracza?o "normaln?" ludzk? wyobra?ni?.

My?l jak Hannibal Lecter "Z milczenia owiec".

Jak rozpozna? socjopat?? Kluczowe cechy socjopaty to:

1. Brak sumienia i poczucia winy,

2. Nieumiej?tno?? traktowania ludzi jak istot ludzkich z w?asnymi uczuciami i prawami,

3. Brak umiej?tno?ci wyci?gania wniosków z do?wiadcze? ?yciowych i zmiany swego zachowania,

4. Notoryczna nieuczciwo??.

Socjopaci traktuj? innych ludzi jak zabawki, delektuj? si? si?? kontroli i czerpi? przyjemno?? z dr?czenia "najbli?szych i najbardziej kochanych" osób.

Teraz ju? wiesz jak my?le? o kryzysie – opracowuj?c hipotetyczne scenariusze kryzysowych wydarze? za?ó? kapelusz paranoicznego socjopaty i postaraj si?, ?eby ka?da z?otówka wydana na prewencj? realnie poprawi?a bezpiecze?stwo firmy (dobre szkolenie i testowanie planów kryzysowych cz?sto wi??e si? z wysokimi wydatkami).

Pami?taj te? o innej zasadzie w antykryzysowym przygotowaniu: ka?da z?otówka na prewencj? pozwoli zaoszcz?dzi? w przysz?o?ci 10 razy wi?cej. Je?eli zainwestujesz 50,000 z?otych w antykryzysowe planowanie, szkolenie i symulacj? (sam plan to za ma?o), ca?a kwota b?dzie tylko drobnym u?amkiem strat jakie mo?esz ponie?? JE?ELI zostaniesz z kryzysem sam na sam – bez planu, szkolenia i symulacji. Pó? miliona z?otych – tyle mo?e Ci? kosztowa? odbudowa straconej reputacji. Masz na to bud?et?

Je?eli nie przekonuj? Ci? argumenty finansowe, pomy?l o sile i wp?ywie spanikowanego t?umu, paranoicznym strachu ludzi i szybko?ci przekazywania informacji (i dezinformacji) na Twitterze.

Dzia?aj jak Matka Teresa

Nieprawdziwy i szkodliwy wpis na Twitterze mo?e obiec ?wiat w ci?gu kilku minut. Linie lotnicze Qantas, dumne z bezpiecze?stwa swoich lotów, na w?asnej skórze bole?nie odczu?y ile kosztuje "niewinny tweet" o nieprawdziwej katastrofie samolotu. Wpis o rzekomym wypadku w Indonezji wywo?a? masow? panik? i obni?y? przej?ciowo warto?? akcji australijskiego przewo?nika.

Opinia publiczna nie jest biernym t?umem (i nigdy naprawd? nie by?a) dzi?ki informacjom przekazywanym non-stop przez media. Reaguje na nie i komentuje kieruj?c si? w?asnymi warto?ciami, przekonaniami i uprzedzeniami.

W erze mediów spo?eczno?ciowych ludzie aktywnie uczestnicz? w zbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu – tworz? w?asn? wersj? prawdy. Nie wspomn? ju? o przypadkach obalania rz?dów (patrz: Tunezja i Egipt) i stymulowania prawdziwych zmian przez upublicznianie wa?nych informacji (patrz: WikiLeaks).

Konkluzja

Organizacje – je?eli nie s? znakomicie przygotowane – nie dyktuj? ju? warunków w kryzysie i nie kontroluj? przep?ywu informacji. To prerogatywa t?umów, czasem anonimowych i wp?ywowych grup – to my, naród, cudowne i zarazem niebezpieczne istoty ludzkie przekazujemy s?owa w Internecie i stanowimy prawd? – wszystko z zawrotn? szybko?ci? ?wiat?a i okrutn? logik? pierwszych skojarze?.

Dlatego w fazie przygotowa? do kryzysu my?l jak socjopata. A w dzia?aniu – je?li zale?y Ci na powa?aniu, uznaniu i szacunku – post?puj jak ?wi?ty.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Pressence Relacje Kaczy?ski Gazeta Dziennikarz Agencje Wywiad Prawda Reporterzy Rzecznik Firma Szef Komunikacja Public Reporter Klienci Praktycy Gapa Media Klient Twitter Dziennikarze Internet Problem Relations PRACOWNICY Tusk Polska InformacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
7. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
8. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
9. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl