Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-05-16
"Nie wystarczy mówi? prawd?"

Nie wystarczy mówi? prawd?

Nie wystarczy mówi? prawd?. Musisz opowiedzie? jej najciekawsz? cz???.

Zosta? autorem najciekawszego artyku?u o Twoim ?yciu. Zosta? jednym z najch?tniej cytowanych ekspertów. Zosta? osob?, o której pracy, osi?gni?ciach, sukcesach, pasjach, zainteresowaniach wszyscy opowiadaj?.

Zacznij od przedstawienia sympatycznego wydarzenia, sprzecznych statystyk, optymistycznego i pesymistycznego scenariusza, dramatycznego wydarzenia, szczerego komplementu, wspania?ej szansy i zatrwa?aj?cego niebezpiecze?stwa lub opinii szanowanego lidera.

Podaj wi?cej szczegó?ów. Tak jak obierasz cebul? oddziel od Twojej historii wszystkie uogólnienia, które i tak wszyscy dobrze znamy. Postaraj si? dotrze? do sedna sprawy i tego, co w Twojej historii jest istotne i wyj?tkowe.

Dlaczego tylko Bill Gates i Maryla Rodowicz maj? kreowa? najbardziej sugestywne obrazy naszego ?ycia?

Za ?miesznie ma?e pieni?dze Twoja historia mo?e obiec ca?y ?wiat i powróci? do Ciebie w postaci na przyk?ad komentarza us?yszanego na stacji benzynowej lub smsa od kolegi. To przecie? takie ludzkie przygl?da? si? i przys?uchiwa? si? wszystkiemu co ciekawe.

Sens ?ycia

Kto opisuje sens Twojego ?ycia? Ci, którzy najciekawiej o nim opowiadaj?.

Ten, kto w najbardziej sugestywny sposób opisze Ciebie i to, co robisz, automatycznie narzuci ten styl my?lenia ca?emu otoczeniu i nada ton dyskusjom.

Jak opisujesz swoich znajomych, przyjació?, krytyków i sprawy, które s? Ci bliskie? Co o nich mówisz?

S?owa, których u?ywasz stanowi? *werbalne ubranie*, które nosisz ca?e ?ycie. Je?eli opis kogo? innego jest bardziej przekonuj?cy od Twojej *kreacji*, ludzie przyswoj? sobie w?a?nie jego – a nie Twoje – s?owa. B?d? powtarza? jego s?owa o Tobie i Twoim ?yciu.

Czy w szkole mia?e? przezwisko, którego nienawidzi?e?? Kto je wymy?li?? Dlaczego? Czy odnosi?o si? do jakiego? k?opotliwego wydarzenia?

Na pewno zauwa?y?e?, ?e w naszej pami?ci d?u?ej pozostaj? wspomnienia o rzeczach dramatycznych i przykrych. Zabawne przej?zyczenie jest d?u?ej pami?tane od wyszukanego komplementu. Myl? si?? Co zapami?ta?e? z wczoraj, zesz?ego tygodnia, ubieg?ego roku, sprzed dziesi?ciu lat, z dzieci?stwa?

Wydarzenia z Twojego ?ycia i te, o których s?ysza?e? tworz? g?ówny w?tek ?ycia, buduj? histori? tego, co zobaczy?e? i jak si? wtedy zachowa?e?. Je?eli zmienisz siebie, zmienisz tak?e Twój ?wiat. Zacznij opisywa? go bardziej ?ywymi kolorami. Czy mo?e by? co? pi?kniejszego od kolorowego obrazu?

Podgl?dane historie

Wszyscy jeste?my urodzonymi podgl?daczami. Przys?uchujemy si? i przygl?damy si? otoczeniu z wielu kierunków. W anonimowym i prze?adowanym reklamami ?wiecie t?sknimy za s?owami obrazami, które przykuwaj? nasz? uwag? jak u?miech dziecka, merdaj?cy ogonem szczeniak lub zaskakuj?cy, zabawny, szokuj?cy komentarz.

Poszukujemy historii, które przybli?? do nas innych ludzi, sprawi?, ?e poczujemy si? mniej samotni i dadz? nam lepsz? wiedz? o ?wiecie.

Dlatego w?a?nie tak cz?sto przekazujemy znajomym elektroniczne listy z ?artami, ?miesznymi zdj?ciami i powiedzeniami. Dlatego cz?sto o tym opowiadamy znajomym.

Najbardziej udane kampanie promocyjne to nie te, które widzieli?my, ale te, o których nam kto? opowiedzia?. Wszyscy je *widzieli*, poniewa? kto? im o nich opowiedzia?.

Chcesz by? autorem takiej historii? Zacznij o tego, co znasz najlepiej, czyli od ... siebie. Co chcesz, ?eby ludzie mówili o Tobie? Na czym Ci najbardziej zale?y? Jakie chcesz pozostawi? wra?enie po wyj?ciu z prezentacji, przyj?cia lub rodzinnego spotkania?

Zosta? autorem kolejnych rozdzia?ów Twojego ?ycia.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Pressence Kaczy?ski Polska Praktycy Internet Relacje Dziennikarze Google Klient Wywiad Public Prawda Reporterzy Dziennikarz Tusk Informacja PRACOWNICY Agencje Problem Gazeta Szef Komunikacja Twitter Reporter Gapa Relations Klienci Firma Media RzecznikStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl