Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-04-14
"Pi?kny pomiar skuteczno?ci public relations"

Pi?kny pomiar skuteczno?ci public relations

"Pomiar skuteczno?ci jest elementarnym etapem oceny programu public relations." Ile razy to s?ysza?em!

Jednak kiedy nadchodzi czas zmierzenia si? z prawd?, gdy mo?emy dumnie podnie?? czo?o lub z pokor? spu?ci? g?ow?, dopiero wtedy przekonujemy si? jak kompleksowym wyzwaniem jest public relations.

To oczywiste, ?e pragniesz si? dowiedzie? czy Twoje dzia?ania public relations prowadz? do zamierzonego celu (na przyk?ad, wi?ksza sprzeda?, lepsza znajomo?? marki, wi?cej go?ci na targach, wi?kszy ruch na stronie internetowej). Zazwyczaj jednak trudno jest racjonalnie po??czy? sukces lub pora?k? z konkretnym dzia?aniem PR bez dok?adnego przyjrzenia si? wszystkim etapom tego procesu.

Etap Pierwszy: Czy skutecznie rozpowszechni?e? tre?? swojego przekazu?

Jest to stosunkowo prosty pomiar i mo?na go wykona? bezpo?rednio i obiektywnie bez znacznego nak?adu ?rodków. Raporty z wycinków prasowych, analiza zawarto?ci prasy, informacje demograficzne dostarczone przez media lub w?asny monitoring zazwyczaj wystarczaj? do udzielenia satysfakcjonuj?cych odpowiedzi na nast?puj?ce pytania:

1. Jaki odzew ilo?ciowy uda?o si? wygenerowa? w mediach?

2. Ile osób odebra?o tre?? naszego przekazu?

3. Czy dotar?e? z przekazem do wybranej grupy docelowej?

4. Czy uda?o si? dostarczy? potencjalnym klientom dodatkowe materia?y informacyjne?

Etap Drugi: Czy odbiorcy zapoznali si? z przekazem?

Tak jak mo?esz doprowadzi? wielb??da do oazy, tak samo mo?esz przekaza? wiadomo?? wybranej grupie docelowej. Ale sk?d wiesz, ?e spróbowali chocia? jeden ?yk?

Grupy fokusowe, sonda?e, indywidualne wywiady pog??bione to wybrane metody przekonania si? czy nasz wysi?ek nie poszed? na marne – czy wiadomo??, któr? planowali?my przekaza?, dotar?a do celu.

1. Czy odbiorcy zwrócili uwag? na tre?? przekazu?

2. Czy zapami?tali wiadomo???

3. Czy j? zrozumieli?

Etap Trzeci: Czy Twój przekaz wp?yn?? na opini? i/lub zachowanie grupy docelowej?

Badanie mo?e wykaza?, ?e istotnie skutecznie przekaza?e? wiadomo?? wybranej grupie docelowej, która j? zauwa?y?a i zapami?ta?a. To oczywi?cie bardzo wa?na informacja.

Najbardziej interesuj?ce jest jednak to jak Twoja informacja wp?yn??a na ich opinie i/lub zachowania. Jest to bez w?tpienia skomplikowane badanie i trudno o obiektywne wyniki.

Instrumenty, którymi dysponujesz obejmuj? sonda?e i zbieranie danych przed rozpocz?ciem dzia?a? PR i po ich zako?czeniu oraz szerok? gam? technik badawczych (na przyk?ad, badania dokumentacyjne, techniki wolnego wywiadu, analiza kluczowych tre?ci).

1. Czy zmieni? si? schemat zachowa? Twojej grupy docelowej?

2. Czy zmieni?y si? preferencje i zachowania dotycz?ce zakupów?

3. Czy zmieni?o si? ich zaanga?owanie w wybrany rodzaj dzia?alno?ci Twojej firmy (na przyk?ad, udzia? w rekrutacji pracowników, poparcie akcji charytatywnej, aktywno?? w kampanii wyborczej)?

Konkluzja

"Pewno?? to przywilej tych, którzy stoj? na boku," mówi wymy?lony szef Johna Nasha w filmie "Pi?kny umys?". Dla tych, którzy w public relations graj? g?ówne role, a nie siedz? na widowni, pomiar jest kompasem, który wskazuje drog? na mapie b??dów.

Jak mierzysz skuteczno?? swoich dzia?a? public relations? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Szef Relations Klienci Komunikacja Klient Problem Polska Dziennikarz Agencje Internet Wywiad Prawda Reporterzy Pressence Media Kaczy?ski Public Google Gazeta Informacja PRACOWNICY Praktycy Tusk Reporter Relacje Gapa Twitter Rzecznik Dziennikarze FirmaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. Reporter chce do domu
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl